Yrkesskade/yrkessykdom og opphold i EU/EØS eller Sveits

Har du en NAV-godkjent yrkesskade eller yrkessykdom og skal oppholde deg midlertidig i eller flytte til et annet EU/EØS-land eller Sveits? Her kan du lese mer om dine rettigheter.

Mann hos lege

Har du en NAV-godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, kan du også i utlandet få dekning av utgifter til helsehjelp i forbindelse med skaden eller sykdommen.

Les mer om yrkesskade og yrkessykdom på nettsidene til NAV.

Rettighetsdokument DA1

Skal du oppholde deg midlertidig i eller flytte til et annet EU/EØS-land eller Sveits? Da bør du søke Helfo om rettighetsdokument DA1 (tidligere blankett E123). 

Rettighetsdokument DA1 viser at du har rett til stønad til helseutgifter i forbindelse med yrkesskade eller yrkessykdom. Stønaden beregnes etter lovgivningen i landet der du mottar helsehjelpen. Dette kan for eksempel innebære at du også får dekket eventuelle egenandeler. 

Rettighetsdokumentet skal leveres til trygdeinstitusjon i landet du reiser eller flytter til.

Du søker Helfo om rettighetsdokument DA1 ved å fylle ut og sende inn følgende skjema:

Legg ved NAV-vedtak om yrkesskade eller yrkessykdom, og send til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Skal du på ferie, bør du også ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Skal du flytte til annet EU/EØS-land eller Sveits, bør du undersøke om du bør ha med deg andre rettighetsdokumenter i tillegg til DA1.

Refusjon ved midlertidig opphold

Har du oppholdt deg midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits og hatt utgifter direkte knyttet til yrkesskade eller yrkessykdom? Da kan du søke Helfo om refusjon i ettertid, forutsatt at yrkesskaden eller yrkessykdommen er godkjent av NAV.

Du må sørge for å få med deg faktura, kvittering og dokumentasjon på behandlingen som er utført. Helfo vil sjekke hvilken refusjon du skulle hatt etter oppholdslandets regler for yrkesskade og yrkessykdom, eller vurdere kravet etter norske regler hvis det gir bedre dekning. 

Det kan være nødvendig med en bekreftelse fra behandler på at det er sammenheng mellom skaden eller sykdommen du har og helsehjelpen du har mottatt. Ved kjøp av legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr og medisinsk forbruksmateriell må sammenhengen også bekreftes av behandler. Bekreftelsen må sendes til Helfo sammen med kopi av NAV-vedtaket om godkjent yrkesskade eller yrkessykdom.

Du kan også søke om refusjon i oppholdslandet. Da må du i tillegg til faktura, kvittering og dokumentasjon på behandlingen som er utført, ha rettighetsdokument DA1 fra Norge.

Refusjon dersom du har flyttet

Hvis du har hatt utgifter til helsehjelp i bostedslandet ditt før du har fått registrert DA1, må du kontakte trygdemyndighetene der for å få eventuell refusjon.