Nasjonale kontaktpunkter for helsehjelp i EU/EØS

Her finner du lenker til nasjonale kontaktpunkter for helsehjelp i EU/EØS-området.

Smilende kvinne som har telefonvakt

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Nasjonale kontaktpunkter for helsehjelp i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 12. mai 2022 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/nasjonale-kontaktpunkter-for-helsehjelp-i-eos/

Sist oppdatert torsdag 12. mai 2022