Frikort for helsetjenester

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Trenger du å vise frikortet, finner du det digitalt på Helsenorge. Med frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Sjekk egenandeler og finn frikortet

Egenandelstak for frikort

Du får frikort for helsetjenester innen tre uker etter at du har betalt over 3165 kroner i godkjente egenandeler.

Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på Helsenorge.

Du får tilsendt en SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort i profilinnstillingene dine på Helsenorge.

Selv om ordningen er automatisk, bør du ta vare på alle dine kvitteringer for egenkontroll.

Behandlere og tjenesteytere har ansvar for å rapportere alle godkjente egenandeler til Helfo minst hver 14. dag. Dine egenandeler registreres automatisk på deg.

Finn frikortet og sjekk egenandeler

Her kan du finne frikortet ditt, se registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.

Du kan lese mer om betaling og egenandeler hos ulike behandlere på disse sidene:

For at egenandelene for disse behandlingene skal kunne gi opptjening til frikort, må enkelte vilkår være oppfylt:

Fysioterapi: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen. 

Tannbehandling: Enkelte tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen kan gi opptjening til frikort Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen:

  • Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve
  • Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontitt)

Tannleger og tannpleiere er ikke bundet av de fastsatte refusjonstakstene, og bestemmer selv sine priser. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen/tannpleieren krever og det beløp folketrygden dekker.

Rehabiliteringsopphold: Egenandeler ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon som har driftsavtale med regionalt helseforetak.

Behandlingsreiser til utlandet: Egenandeler ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Voksne pasienter betaler egenandel, mens barn og unge får tilbudet gratis. Ledsageres egenbetaling regnes ikke med i ditt grunnlag for frikort.

Grupper som er fritatt for å betale egenandeler

Barn under 16 år slipper å betale egenandeler. Noen andre grupper slipper også å betale egenandel for undersøkelse og behandling.

Du kan lese mer om fritak for egenandeler for godkjent yrkesskade her.

Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept. Dersom en minstepensjonist likevel må betale egenandelen på apotek eller hos bandasjist, vil Helfo automatisk refundere egenandelen i etterkant. Når Helfo har mottatt informasjon fra apotek eller bandasjist om egenandelen, vil det ta inntil tre dager før du har pengene på konto.

Enkelte mottakere kan oppleve at deres status som minstepensjonist endres. Har du spørsmål om begrunnelsen for din status, må du henvende deg til NAV (nav.no).

På Veiledning for Helsenorge (23 32 70 00) kan du få svar på om du har fritak for å betale egenandel, og om du har status som minstepensjonist.

Kontonummer og utbetaling

Frikort-utbetalinger fra Helfo skjer fortløpende. Det kan ta inntil tre dager før du har pengene på konto.

Du kan sjekke hvilken adresse og hvilket kontonummer vi har registrert på deg ved å logge inn på Helsenorge.

Stortinget fastsetter hvert år beløpsgrensen (egenandelstaket) for å få frikort for helsetjenester. Betaler du over den fastsatte beløpsgrensen, vil beløpet du har krav på bli utbetalt til din konto. 

Dekning av reiseutgifter til behandling (pasientreiser)

Reiser til og fra behandling teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Logg inn på Pasientreiser sin tjeneste på Helsenorge og send søknad om dekning av reiseutgifter til pasientreiser.

Egenandelsrapportering og frikortspørring

Egenandelene dine innrapporteres av din behandler/tjenesteyter. Alle behandlere som krever egenandel må innrapportere egenandelene innen 14 dager. Det er en forutsetning at behandler gjør dette for at du skal få frikortet ditt innen tre uker.

Behandler/tjenesteyter har mulighet til å benytte en spørretjeneste som svarer om du skal betale egenandel eller ikke. Har behandleren din lagt til rette for spørretjenesten trenger du ikke å vise frikortet. Hvis behandleren din ikke bruker spørretjenesten må du fortsatt vise frikortet for å slippe å betale egenandel.

Fullmakt ved frikort-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre i frikort-sammenheng, må du ha en annen fullmakt enn den du kan gi via Helsenorge.

Logg inn for å sjekke egenandeler og frikort-status

​Dersom du oppdager at en egenandel mangler i oversikten i tjenesten Frikort og egenandeler, må du ta kontakt med behandler/tjenesteyter og be dem rapportere egenandelen til Helfo. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan ta tre uker før behandler/tjenesteyter har rapportert egenandelen til Helfo.

Finn frikortet og sjekk egenandeler

Her kan du finne frikortet ditt, se registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.

Annen viktig frikort-informasjon

Hva dekkes ikke av frikortordningen

Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort.

Dette kan være utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling.

Benytter private behandlere uten avtale om refusjonsrett, må du dekke hele kostnaden selv.

Reservasjon mot lagring av egenandelsinformasjon

Du kan reservere deg mot frikort-ordningen. Da vil du ikke motta frikort for helsetjenester. Dersom du reserverer deg, vil heller ikke behandlere eller helsepersonell kunne få svar fra frikortspørretjenesten om du skal betale egenandel eller ikke.

Du må selv ta vare på kvitteringer og søke om frikort når du har nådd beløpet som gir deg rett til frikort (egenandelstaket).

Du kan når som helst melde deg inn i frikort-ordningen igjen.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Kvardagar kl. 08:00 - 15:30

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. Frikort for helsetjenester. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 14. mai 2024 [henta måndag 22. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester/

Sist oppdatert tysdag 14. mai 2024