Selvstendig næringsdrivende i EU/EØS og Sveits

Arbeider du som selvstendig næringsdrivende i et annet EU/EØS-land eller Sveits? Din rett til å få dekket utgifter til nødvendige helsetjenester av Norge avhenger av om du er medlem i den norske folketrygden.

To kvinner smiler og snakker sammen

1

Medlemskap i den norske folketrygden

For å ha rett til dekning av utgifter til helsetjenester fra den norske folketrygden må du være medlem i folketrygden.

Det er NAV som vurderer om du beholder ditt medlemskap i folketrygden hvis du arbeider som selvstendig næringsdrivende eller driver virksomhet i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Dette gjelder også om du bor i Norge mens du arbeider i utlandet.

Du bør kontakte NAV for å undersøke om du beholder medlemskapet ditt i folketrygden. Les mer på nav.no om medlemskap i folketrygden.

NB: Hvis du arbeider i et av disse landene, kan du i tillegg ha rettigheter etter andre regler: Bulgaria, Estland, Tsjekkia, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Ungarn. Les mer om egne regler for stønad til helsetjenester i visse EU/EØS-land.

Eksempel

Ida er musikkprodusent. Hun driver sitt eget firma og jobber i perioder i Tyskland. Ida tar kontakt med NAV. Hun får bekreftet at hun er å anse som utsendt selvstendig næringsdrivende i de periodene hun jobber i Tyskland og at hun beholder medlemskapet i den norske folketrygden.

2

Søk om rettighetsdokument S1 før du reiser

Hvis du beholder medlemskapet i folketrygden, kan du søke om rettighetsdokument S1.

Før du reiser, må du søke Helfo om rettighetsdokument S1, som dokumenterer dine helserettigheter i arbeidslandet.

Hvis du jobber i et annet nordisk land, vil du ha rett til helsetjenester uten rettighetsdokument S1.

Du kan søke om å få rettighetsdokument S1 ved å bruke digitalt skjema:

Logg inn på Helfos digitale skjema

Søk om å få rettighetsdokument S1 (altinn.no)

Du må sørge for å legge ved

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Ida søker Helfo digitalt om rettighetsdokument S1, og hun får dette innvilget av Helfo.

3

Du må levere S1 i arbeidslandet ditt

Etter at Helfo har innvilget søknaden din, må du levere rettighetsdokumentet S1 til riktig trygdeinstitusjon i arbeidslandet.

Rettighetsdokumentet vil først være gyldig når Helfo har mottatt en tilbakemelding fra trygdemyndighetene i bostedslandet ditt.

Eksempel

Ida tar med seg rettighetsdokument S1 til Tyskland og kontakter trygdemyndighetene der for å få det registrert. Trygdemyndighetene i Tyskland gir tilbakemelding til Helfo om at de har godkjent Idas S1.

4

Dine rettigheter

Du som har fått rettighetsdokument S1, får rettigheter i arbeidslandet på lik linje med de som er bosatt der.

S1 dokumenterer at du har rett til nødvendige helsetjenester innenfor det offentlige helsetilbudet på lik linje med øvrige innbyggere i arbeidslandet ditt. Det er lovgivningen der som avgjør hvor stor del av utgiftene dine du får dekket. Du må derfor betale de samme egenandelene som landets øvrige innbyggere.

Som pliktig medlem i folketrygden beholder du din rett til helsetjenester i Norge. Det vil si at du kan velge å reise hjem for å motta behandling, men du må selv dekke reiseutgiftene.

Hvis du har med deg forsørgede familiemedlemmer til arbeidslandet, må disse ta kontakt med trygdemyndighetene der for å få informasjon om sine rettigheter. De kan ha rett til å få innvilget et eget rettighetsdokument som viser at de har rett til helsetjenester både i arbeidslandet og i Norge.

Eksempel

Da Ida har jobbet i Tyskland i en måned, får hun tinnitusplager. Hun oppsøker en offentlig lege for undersøkelser. Siden hun har registrert rettighetsdokument S1 i det tyske trygdesystemet, vil hun ha rett til å få dekket utgifter til nødvendige helsetjenester på lik linje med tyske borgere. Ida må betale en egenandel, i likhet med andre innbyggere i Tyskland.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

Les mer om stønad til helsetjenester i Storbritannia.

5

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Selvstendig næringsdrivende i EU/EØS og Sveits. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 6. februar 2023 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/selvstendig-naringsdrivende-i-eu-eos-og-sveits/

Sist oppdatert mandag 6. februar 2023