Rett til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia har gått ut av EU (brexit). Dette innebærer endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2021 vil bare enkelte persongrupper ha denne retten.

Storbritannia er ikke lenger medlem av EU/EØS. Dette har fått følgende konsekvenser for helserettigheter fra 1. januar 2021:

  • De færreste vil kunne benytte Europeisk helsetrygdkort. En avtale mellom Norge og Storbritannia sikrer likevel dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp under midlertidig opphold. Dette gjelder deg som er norsk eller britisk statsborgere og er bosatt i Norge. Avtalen omfatter også studenter i Storbritannia som fortsatt anses bosatt i Norge. For å få dekket helsehjelpen må du vise frem passet ditt på behandlingsstedet. Du kan ikke søke Helfo om få refundert helseutgifter i etterkant.
  • Hvis du allerede oppholder deg i Storbritannia før 2021, beholder du rettighetene helsetrygdkortet gir, frem til oppholdet avsluttes. Dette gjelder også studenter som har påbegynt studier i Storbritannia før 2021.
  • Har du gyldig rettighetsdokument S1 registrert i Storbritannia, gjelder dette fremdeles.
  • Hvis du er sendt ut som utsendt arbeidstaker etter 2020, kan du og familiemedlemmene dine ha rett til helsehjelp på samme vilkår som de som er bosatt Storbritannia.
  • Søkte du om planlagt behandling før 2021, har du rett til å få søknaden vurdert. Blir søknaden innvilget, kan utgiftene til behandlingen bli dekket.
  • Du kan få refusjon for utgifter til behandling som er påbegynt før 2021.