Rett til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia har gått ut av EU/EØS (brexit). Dette innebærer endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp – blant annet din rett til å bruke Europeisk helsetrygdkort.

På denne siden finner du en oversikt over hvilken rett til helsehjelp ulike grupper har. Helserettighetene du har vil være begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg.

Turist

Reiser du som turist til Storbritannia, vil du ikke lenger kunne benytte Europeisk helsetrygdkort der.

En avtale mellom Norge og Storbritannia sikrer likevel dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp under midlertidig opphold. Dette gjelder deg som er norsk eller britisk statsborgere og er bosatt i Norge.

For å få dekket helsehjelpen må du vise frem passet ditt på behandlingsstedet. Du vil også kunne bli bedt om å dokumentere at du har bostedsadresse i Norge.

Du kan ikke søke Helfo om få refundert helseutgifter i etterkant.

Statsborgere fra andre land enn Norge og Storbritannia som er bosatt i Norge, vil ikke lenger ha rett til dekning av utgifter til helsehjelp i Storbritannia. De bør ha en reiseforsikring.

Student før 2021

Hvis du startet studiet ditt i Storbritannia før 2021, beholder du rettighetene Europeisk helsetrygdkort gir, frem til studiet avsluttes. Dette gjelder deg som er norsk eller britisk statsborgere og er bosatt i Norge.

Les om hva du kan gjøre hvis du ikke får brukt Europeisk helsetrygdkort.

Du bør undersøke om du bør søke opphold som EØS-borger gjennom EU Settlement Scheme.

Student fra og med 2021

Starter du studier i Storbritannia etter 2020 og fortsatt er ansett å være bosatt i Norge, er du på grunn av en avtale mellom Norge og Storbritannia sikret dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp. For å få dekket helsehjelpen må du vise frem passet ditt på behandlingsstedet. Du kan ikke søke Helfo om få refundert helseutgifter i etterkant.

Hvis du anses å være bosatt i Storbritannia, må du sjekke med trygdemyndighetene der hvilke helserettigheter du har.

Arbeidstaker

Har du gyldig rettighetsdokument S1 registrert i Storbritannia, gjelder dette fremdeles.

Hvis du er sendt ut som utsendt arbeidstaker etter 2020, kan du og familiemedlemmene dine ha rett til helsehjelp på samme vilkår som de som er bosatt Storbritannia.

Personer som ønsker planlagt behandling

Søkte du om planlagt behandling før 2021, har du rett til å få søknaden vurdert. Blir søknaden innvilget, kan utgiftene til behandlingen bli dekket.

Du kan få refusjon for utgifter til behandling som er påbegynt før 2021.