Rett til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

På denne siden finner du en oversikt over hvilken rett til helsehjelp ulike grupper kan ha. Helserettighetene kan være begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg.

Du kan lese mer om den nye trygdeavtalen her: Ny trygdeavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia (regjeringen.no).

Turist

Hvis du reiser som turist til Storbritannia, kan du igjen benytte Europeisk helsetrygdkort der. Les om hvilke rettigheter Europeisk helsetrygdkort gir.

Hvis du er statsborger fra et land utenfor EU/EØS og ikke har rett til å få Europeisk helsetrygdkort, kan du likevel ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp i Storbritannia. Hvis du har behov for helsehjelp i Storbritannia og trenger dokumentasjon, kan du ta kontakt med Helfo.

Student 

Studerer du i Storbritannia? Den nye trygdeavtalen innebærer at du fra 1. januar 2024 i utgangspunktet har de samme rettighetene som studenter i EU/EØS og Sveits. Du kan derfor benytte Europeisk helsetrygdkort hvis du har behov for å få dekket utgifter til helsehjelp. Les mer om dine rettigheter på nettsiden «Studenter i EU/EØS og Sveits».

Les om hva du kan gjøre hvis du ikke får brukt Europeisk helsetrygdkort.

Hvis du er statsborger fra et land utenfor EU/EØS og ikke har rett til å få Europeisk helsetrygdkort, kan du likevel ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp i Storbritannia. Hvis du har behov for helsehjelp i Storbritannia og trenger dokumentasjon, kan du ta kontakt med Helfo.

Har du måttet betale en egen helseavgift ved søknad om opphold? Da kan du undersøke med britiske myndigheter om du kan få refundert denne utgiften.

Arbeidstaker

Er du utsendt arbeidstaker eller arbeider i Norge og bor i Storbritannia? Fra 1. januar 2024 kan du, ved å vise frem rettighetsdokument S1 fra Norge, ha rett til å få dekket utgifter til helsetjenester i Storbritannia.

Les mer om dine rettigheter og hvordan du kan søke om S1:

Trygdeavtalen med Storbritannia innebærer at også du som er statsborger fra land utenfor EU/EØS, kan ha rett til å få rettighetsdokument S1 fra Norge.

Også du som har bodd i Storbritannia fra før 1. januar 2024, kan nå søke om å få rettighetsdokument S1 fra Norge.

Hvis du allerede har et rettighetsdokument S1 registrert i Storbritannia, gjelder dette dokumentet frem til eventuell utløpsdato.

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

  • Telefon: +47 23 32 70 00
  • Telefaks: +47 33 34 73 73

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Rett til helsehjelp i Storbritannia. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 3. januar 2024 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/rett-til-helsehjelp-i-storbritannia/

Sist oppdatert onsdag 3. januar 2024