Rett til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia har gått ut av EU/EØS (brexit). Dette kan innebære endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp – blant annet din rett til å bruke Europeisk helsetrygdkort.

På denne siden finner du en oversikt over hvilken rett til helsehjelp ulike grupper kan ha. Helserettighetene kan være begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg.

Turist

Hvis du reiser som turist til Storbritannia, kan du ikke benytte Europeisk helsetrygdkort der.

Du som er norsk eller britisk statsborger og bosatt i Norge, kan likevel ha rett til dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp under midlertidig opphold. Dette er på grunn av en avtale mellom Norge og Storbritannia.

For å få dekket helsehjelpen må du vise frem passet ditt på behandlingsstedet. Du vil også kunne bli bedt om å dokumentere at du har bostedsadresse i Norge.

Du kan ikke søke Helfo om få refundert helseutgifter i etterkant.

Hvis du er statsborger fra et annet land enn Norge eller Storbritannia og bosatt i Norge, vil du ikke ha rett til dekning av utgifter til helsehjelp i Storbritannia. Du bør ha en reiseforsikring.

Student 

Er du norsk eller britisk statsborger og skal studere i Storbritannia?

Hvis du er ansett for å være bosatt i Norge, kan du ha rett til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp som er omfattet av det offentlige helsetilbudet i Storbritannia. Dette er på grunn av en avtale mellom Norge og Storbritannia. For å få dekket helsehjelpen må du vise frem passet ditt på behandlingsstedet. Du kan ikke søke Helfo om få refundert helseutgifter i etterkant.

Lengden på oppholdet ditt vil være av betydning for om du er omfattet av avtalen. Hvis du under oppholdet anses som bosatt i Storbritannia, må du sjekke med trygdemyndighetene der hvilke helserettigheter du har.

Har du måttet betale en egen helseavgift ved søknad om opphold? Denne utgiften kan du ikke få refundert av Helfo.

Hvis du ikke er norsk eller britisk statsborger, men har medlemskap i den norske folketrygden, kan du lese om rettighetene dine på nettsiden om studenter utenfor EU/EØS.

Student før 2021

Hvis du startet studiet ditt i Storbritannia før 2021, beholder du rettighetene Europeisk helsetrygdkort gir, frem til studiet avsluttes. 

Les om hva du kan gjøre hvis du ikke får brukt Europeisk helsetrygdkort.

Du bør undersøke om du bør søke opphold som EØS-borger gjennom EU Settlement Scheme.

Arbeidstaker

Utsendt arbeidstaker som er norsk eller britisk statsborger

Er du norsk eller britisk statsborger og utsendt arbeidstaker fra Norge til Storbritannia? Hvis du beholder ditt medlemskap i den norske folketrygden, kan du og dine medfølgende familiemedlemmer ha rett til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp. Dette er på grunn av en avtale mellom Norge og Storbritannia.

Utgangspunktet er at du som er utsendt arbeidstaker i inntil tre år, beholder medlemskapet. Hvis du har spørsmål om medlemskap, må du kontakte NAV.

Du kan ikke søke Helfo om få refundert helseutgifter i etterkant.

Hvis du under oppholdet i Storbritannia ikke beholder medlemskapet i folketrygden, må du sjekke med trygdemyndighetene der hvilke helserettigheter du har.

Utsendt arbeidstaker som ikke er norsk eller britisk statsborger

Hvis du ikke er norsk eller britisk statsborger, men er medlem i den norske folketrygden, kan du lese mer om rettighetene dine på nettsiden om utsendte arbeidstakere utenfor EU/EØS.

Rettighetsdokument S1

Hvis du har gyldig rettighetsdokument S1 registrert i Storbritannia før 2021, gjelder dette dokumentet fremdeles.

Har du siden før 2021 vært bosatt i Storbritannia og samtidig jobbet i Norge? Hvis du ikke har fått rettighetsdokument S1, kan du ha rett til å få det. Les mer på siden «Arbeidstaker i EU/EØS-området» om hvilke rettigheter rettighetsdokument S1 gir.

Hvis du har eller hadde rett til rettighetsdokument S1 for arbeidstaker, og du går av med pensjon mens du fremdeles bor i Storbritannia, kan du fortsatt ha rett til å få dekket utgifter til helsetjenester der. Du må da søke Helfo om å få rettighetsdokument S1 for pensjonist.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Rett til helsehjelp i Storbritannia. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 14. februar 2023 [hentet onsdag 29. november 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/rett-til-helsehjelp-i-storbritannia/

Sist oppdatert tirsdag 14. februar 2023