Utsendte arbeidstakere i EU/EØS og Sveits

På denne siden kan du lese om dine helserettigheter som utsendt arbeidstaker i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Mann i mobil ved skrivebord

1

Medlemskap i norsk folketrygd

Du regnes som utsendt arbeidstaker når du jobber midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits for din arbeidsgiver i Norge og du mottar lønn fra denne arbeidsgiveren.

Du beholder ditt pliktige medlemskap i norsk folketrygd hvis du jobber i inntil to år i et annet EU/EØS-land eller Sveits for din norske arbeidsgiver og er statsborger i Norge, et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Har du statsborgerskap i land utenfor EU/EØS og er utsendt til et annet nordisk land fra arbeidsgiver i Norge, har du de samme rettighetene som statsborgere i EU/EØS.

Har du statsborgerskap i land utenfor EU/EØS og skal jobbe utenfor Norden, bør du undersøke med NAV om du beholder medlemskapet i norsk folketrygd under arbeidsoppholdet. Beholder du medlemskapet, kan du ha rett til stønad for behandling i utlandet. Det vil si at du kan få dekket deler av utgiftene du har, til enkelte helsetjenester. Vi anbefaler at du i tillegg tegner en privat forsikring, ettersom det er begrenset hvor mye stønad du vil ha rett til fra Helfo.

Eksempel

Petter jobber for et norsk oljeselskap, og skal nå jobbe for dem på nederlandsk sokkel. Stedet han skal jobbe på, drives av et annet selskap, men han mottar lønn fra sin opprinnelige arbeidsgiver. Petter beholder sitt pliktige medlemskap i den norske folketrygden fordi han betraktes som utsendt arbeidstaker.

2

Få med deg rettighetsdokument S1 før du reiser

​Før du reiser, må du søke om rettighetsdokument S1 fra Helfo. Dette dokumentet bekrefter dine helserettigheter i landet du arbeider i.

Hvis du er utsendt arbeidstaker i et annet nordisk land, vil du ha rett til helsetjenester uten å ha med rettighetsdokument S1.

Du kan søke om å få rettighetsdokument S1 ved å bruke digitalt skjema i Altinn. For å logge deg inn i Altinn trenger du elektronisk ID. Les her om hvordan du skaffer deg elektronisk ID.

Logg inn på Helfos digitale skjema (altinn.no)

Søk om å få rettighetsdokument S1 (altinn.no)

Du må legge ved

Du behøver ikke å legge ved attest A1 hvis du er utsendt som statsansatt tjenestemann.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Petter søker Helfo digitalt om rettighetsdokument S1. Han legger ved arbeidskontrakt og bekreftelse på at han skal arbeide i Nederland.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

3

Du må levere S1 i arbeidslandet ditt

Etter at Helfo har innvilget søknaden din, må du levere rettighetsdokument S1 til riktig trygdeinstitusjon i arbeidslandet.

Rettighetsdokumentet vil først være gyldig når Helfo har mottatt en tilbakemelding fra trygdemyndighetene i bostedslandet ditt.

Hvis du arbeider i et av disse landene, gjelder egne regler: Bulgaria, Estland, Tsjekkia, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Ungarn. Les mer om egne regler for stønad til helsetjenester i visse EU-/EØS-land.

Eksempel

Petter tar med seg dokumentet til Nederland og kontakter trygdemyndighetene i Nederland for å få det registrert.

4

Dine rettigheter

Som pliktig medlem i folketrygden beholder du retten til helsetjenester i Norge.

Siden du beholder retten til helsetjenester i Norge, kan du velge å reise hjem for å motta behandling, men du må selv dekke reiseutgiftene.

Har du med deg forsørgede familiemedlemmer til arbeidslandet, må disse ta kontakt med trygdemyndighetene der for å få informasjon om sine rettigheter. De kan ha rett til å få innvilget et eget rettighetsdokument som viser at de har rett til helsetjenester både i arbeidslandet og i Norge.

Hvis du velger å motta behandling i arbeidslandet, får du rett til helsetjenester etter EØS-reglene. Det vil si at du får rettigheter i arbeidslandet på lik linje med de som er bosatt der. Du må derfor betale de samme egenandelene som landets øvrige innbyggere.

Helsehjelpen du mottar i arbeidslandet, må skje i det offentlige helsevesenet.

Eksempel

Da Petter har jobbet i Nederland i en måned, blir han akutt matforgiftet. Han oppsøker en offentlig lege for behandling. Siden han har registrert rettighetsdokument S1 i det nederlandske trygdesystemet, kan legen se at han har rett på behandling, på lik linje med en nederlender. Petter må betale en egenandel, i likhet med andre innbyggere i Nederland.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

Les mer om stønad til helsetjenester i Storbritannia.

Regelverk​

Trygderegler som gjelder for EU/EØS, finner du her.​​​​​​​​​​​​

5

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Utsendte arbeidstakere i EU/EØS og Sveits. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 6. februar 2023 [hentet lørdag 22. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/utsendte-arbeidstakere-i-eu-eos-og-sveits/

Sist oppdatert mandag 6. februar 2023