Utsendte arbeidstakere utenfor EU/EØS

Du regnes som utsendt arbeidstaker når du jobber midlertidig i utlandet for din arbeidsgiver i Norge og du mottar lønn fra denne arbeidsgiveren.

Kvinne ved skrivebord

1

Medlemskap i norsk folketrygd

Du regnes som utsendt arbeidstaker når du jobber midlertidig i utlandet for din arbeidsgiver i Norge og du mottar lønn fra denne arbeidsgiveren.

Dette forutsetter at arbeidsgiveren din betaler arbeidsgiveravgift til Norge. Du beholder ditt pliktige medlemskap i norsk folketrygd under ditt midlertidige arbeidsopphold i utlandet, og vil ha rett til helserefusjon fra Norge. Les mer på nettsidene til NAV om å være utsendt arbeidstaker i utlandet.

​Forsørget ektefelle, barn eller forsørget samboer med felles barn vil få samme helserettigheter som deg i arbeidslandet.

Dine rettigheter til helsetjenester i utlandet er avhengig av ditt medlemskap i den norske folketrygden. Det er NAV Medlemskap og avgift som vedtar om du har rett til medlemskap i folketrygden mens du arbeider utenfor Norge.

Eksempel

Cecilie jobber for Utenriksdepartementet. Hun er utsendt arbeidstaker til den norske ambassaden i Dar es Salaam i Tanzania. Hun har dermed rett til helserefusjon fra Norge for behandling mottatt i Tanzania.

Ingen forhåndstilsagn

Du vil ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Bekreftelse på helserettigheter

Helfo kan sende deg et brev som bekrefter at du har helserettigheter under ditt opphold i utlandet.

I enkelte land kan myndighetene kreve at du har en bekreftelse på helserettigheter for å gi deg visum eller oppholdstillatelse.  Helfo kan sende deg en bekreftelse på dine helserettigheter under opphold utenfor EU/EØS-området.

Bekreftelsen får du ved å bruke Helfos digitale skjema. Les om digitalt skjema her.

Hvis du trenger bekreftelse på helserettigheter for både deg selv og forsørgede familiemedlemmer, eller du av andre grunner ikke kan bruke digitalt skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Cecilie har ikke hatt behov for noen bekreftelse på helserettigheter under sitt opphold i Tanzania.

3

Hvis du blir syk

Blir du syk, kan arbeidsgiver søke om refusjon i etterkant.

Hvis du har behov for helsetjenester under arbeidsoppholdet, kan arbeidsgiver legge ut for behandlingen og søke Helfo om refusjon i etterkant. Det er ikke av betydning om du benytter deg av offentlig eller privat helsevesen.

Eksempel

Cecilie får blodforgiftning mens hun arbeider i Tanzania. Hun oppsøker en lege, som mener at nærmeste forsvarlige helsetilbud finnes i Mombasa i Kenya. Hun får dokumentasjon fra legen på dette. Arbeidsgiver legger ut for behandlingen.

4

Hva kan du få dekket?

For utsendte arbeidstakere utenfor EU/EØS gjelder reglene om utvidet stønad.

Utsendte arbeidstakere utenfor EU/EØS har rett til utvidet stønad. Utgifter til nødvendig opphold og behandling i sykehus dekkes fullt ut.

Det dekkes 75 prosent av nødvendige utgifter til

Eksempel

For legehjelpen Cecilie mottok i Dar es Salaam dekkes 75 prosent av utgiftene. Utgiftene til sykehusbehandlingen i Mombasa dekkes fullt ut.

Har du rett til å få dekket koronatesting og/eller -vaksine i utlandet?

Du kan ha rett til å få dekket utgifter til koronatesting utført av helsepersonell. Korona-selvtest dekkes ikke.

For vaksine gjelder de samme vilkårene for rett til dekning av utgifter som for andre helsetjenester. Det betyr at du bare vil ha rett til dekning av utgifter hvis du hadde hatt rett til å få vaksine i Norge. Les mer om vaksine og prioriterte grupper på fhi.no.

5

Reiseutgifter kan dekkes

Reiseutgifter i utlandet dekkes etter de samme regler som gjelder i Norge.

Som i Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis.

Hvis det ikke finnes et forsvarlig helsetilbud der du oppholder deg, må du få dette bekreftet fra lege på oppholdsstedet for å kunne få dekket reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med behandling. Bekreftelsen må inneholde informasjon om at det er medisinsk nødvendig å reise til en annen by eller et annet land, samt hvor det nærmeste forsvarlige helsetilbudet finnes.

Hvis det er medisinske eller behandlingsmessige grunner til å ha med ledsager, vil også denne kunne få dekket sine reiseutgifter.

For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel. Du må betale en egenandel per reise.

Hvis du skal søke om refusjon for reiseutgifter, gjør du dette på samme skjema som du bruker når du søker refusjon for helseutgiftene dine. Skjema finner du på steg 6.

Eksempel

Cecilie blir fraktet i ambulanse til sykehuset i Mombasa, som ligger 50 mil unna Dar es Salaam. Hun får dokumentasjon fra legen på at sykehuset hun ble fraktet til, er nærmeste sted med forsvarlig helsetilbud, og at det er nødvendig med ambulanse.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er utført, må søknad sendes til Helfo. Dette må gjøres innen 6 måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

Søknaden må inneholde

  • nødvendig originaldokumentasjon på helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • dokumentasjon på hvilke typer behandlinger som er utført
  • spesifiserte kvitteringer eller spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

All dokumentasjon må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Dersom dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å legge frem oversettelse. Du må eventuelt betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved oversettelse, må du også legge ved originalen.

Hvis arbeidsgiver ikke har dekket utgiftene dine, kan du sende søknad ved å bruke digitalt skjema.

 

Hvis arbeidsgiveren din har dekket utgiftene dine, eller arbeidsgiveren din skal søke om refusjon på vegne av deg, må papirskjema benyttes. Du kan også benytte papirskjema dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt.

Send inn

sammen med dokumentasjon til Helfo. Arbeidsgiver må fylle ut punkt 4 på søknadsskjemaet dersom de har dekket utgiftene.

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Det gjelder egne regler for rett til frikort som utsendt arbeidstaker.

PS: Hvis du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Eksempel

Cecilies arbeidsgiver sender inn søknadsskjema til Helfo. Arbeidsgiveren sørger for å legge ved all nødvendig dokumentasjon.

7

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.​

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert onsdag 24. februar 2021

Fant du det du lette etter?