Dokumenter

Her vises dokumenter som du har lagret på Helsenorge. For eksempel innsynsrapporter som du har bestilt fra helseregistre, eller journaldokumenter som du har kopiert fra pasientjournalen din.

Om tjenesten

I denne tjenesten vises dine dokumenter som er lagret på Helsenorge.

Dette kan for eksempel være journaldokumenter du har kopiert fra pasientjournalen din.

Tidligere ble vedlegg utvekslet i meldinger til og fra helsetjenesten vist her. Disse vises nå kun som vedlegg i selve meldingen.

Dokumenter som ligger lagret på Helsenorge vil ikke oppdateres dersom helsepersonell oppdaterer dem i sine systemer. Husk derfor på at et dokument du har valgt å lagre på Helsenorge ikke nødvendigvis er den sist oppdaterte versjonen.

Tilgang

Det er bare du som har tilgang til dokumenter som er lagret på Helsenorge. Man må også være logget inn for å kunne hente dem frem og se dem.

Sletting

Du kan slette dokumenter fra denne tjenesten, men da slettes kun versjonen som ligger på Helsenorge. Din behandler kan fremdeles ha lagret en versjon av dokumentet hos seg.