Dokumenter

Her vises dokumenter som du har lagret på Helsenorge. For eksempel innsynsrapporter som du har bestilt fra helseregistre, eller journaldokumenter som du har kopiert fra pasientjournalen din.

Om tjenesten

I denne tjenesten vises dine dokumenter som er lagret på helsenorge.no.

Dette kan for eksempel være journaldokumenter du har kopiert fra pasientjournalen din.

Tidligere ble vedlegg utvekslet i meldinger til og fra helsetjenesten vist her. Disse vises nå kun som vedlegg i selve meldingen.

Dokumenter som ligger lagret på helsenorge.no vil ikke oppdateres dersom helsepersonell oppdaterer dem i sine systemer. Husk derfor på at et dokument du har valgt å lagre på Helsenorge ikke nødvendigvis er den sist oppdaterte versjonen.

Tilgang

Det er bare du som har tilgang til dokumenter som er lagret på Helsenorge. Man må også være logget inn for å kunne hente dem frem og se dem.

Sletting

Du kan slette dokumenter fra denne tjenesten, men da slettes kun versjonen som ligger på Helsenorge. Din behandler kan fremdeles ha lagret en versjon av dokumentet hos seg.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

Denne tjenesten er ennå ikke tilgjengelig via fullmakt.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Denne tjenesten er ikke tilgjengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Se din kjernejournal
Illustrasjonstegning av helsepersonell med pasient på båre

Du kan se en rekke forskjellige typer meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt.

Innboks

Fant du det du lette etter?