Είσοδος στη Νορβηγία – κανόνες καραντίνας και ελέγχου

Τα ποσοστά λοίμωξης από COVID-19 εκτός Νορβηγίας είναι επί του παρόντος πολύ υψηλά. Πρέπει να τεθείτε σε καραντίνα για 10 ημέρες όταν φτάσετε στη Νορβηγία από οποιαδήποτε χώρα εκτός από ορισμένες περιοχές των Βορείων Χωρών ή της Ευρώπης.

Εάν δεν έχετε απαλλαγή, πρέπει να μείνετε σε ένα ξενοδοχείο καραντίνας για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεστε σε καραντίνα. Μπορείτε να αποκτήσετελάβετε πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία καραντίνας από την αστυνομία στις συνοριακές διαβάσεις και σε άλλα σημεία άφιξης στη Νορβηγία.

 • Πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα δήλωσης ταξιδιού πριν ταξιδέψετε
 • Πρέπει να έχετε μαζί σας πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης κορωνοϊού, και η εξέταση πρέπει να έχει γίνει όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από την άφιξη
 • Πρέπει να κάνετε τεστ για τον ιό όταν θα έρθετε στη Νορβηγία.
 • Πρέπει να μείνετε σε καραντίνα για 10 εικοσιτετράωρα στη Νορβηγία

Καταγραφή εισόδου

Όλοι όσοι εισέρχονται στη Νορβηγία πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο δήλωσης ταξιδιού. Με ψηφιακή εγγραφή, θα λάβετε μια απόδειξη που πρέπει να την δείξετε στην αστυνομία κατά την άφιξη. 

Πρέπει να κάνετε τη δήλωση πριν φτάσετε στη Νορβηγία, αλλά όχι νωρίτερα από 72 ώρες πριν από την χρονική στιγμή της εισόδου.

Έντυπο δήλωσης για άτομα που τίθενται σε καραντίνα εισόδου (regjeringen.no)

Εξέταση

Απαίτηση για εξέταση κατά την άφιξη στη Νορβηγία

Σε περίπτωση που τις τελευταίες 14 μέρες ήσασταν σε περιοχή με υποχρέωση καραντίνας, θα πρέπει να κάνετε ένα τεστ για τον covid-19 όταν φτάσετε στη Νορβηγία.

Η δοκιμή πρέπει να πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο ή στη διέλευση των συνόρων. Η εγκεκριμένη μέθοδος δοκιμής είναι τεστ μοριακής μεθόδου PCR ή ταχεία δοκιμή αντιγόνου.

Αυτό το τεστ είναι το υπ’ αρ. ένα για τη μείωση της περιόδου καραντίνας (διαβάστε περισσότερα στην ενότητα σχετικά με την καραντίνα). 

Τα ακόλουθα άτομα εξαιρούνται από την απαίτηση τεστ σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο:

 • Άτομα κάτω των 12 ετών.
 • Άτομα που με εγκεκριμένη εργαστηριακή μέθοδο μπορούν να τεκμηριώσουν ότι έχουν νοσήσει από covid-19 τους τελευταίους έξι μήνες.
 • Άτομα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καραντίνας κατά τις ώρες εργασίας και στον ελεύθερο χρόνο τους σύμφωνα με το άρθρο 6α.
 • Αυτό περιλαμβάνει άτομα που μετακινούνται τακτικά διασχίζοντας τα σύνορα από τη Σουηδία ή τη Φιλλανδία για να εργαστούν ή να πάνε στο σχολείο.
 • Επαγγελματίες οδηγοί υπεραστικών μεταφορών και προσωπικό αμαξοστοιχίας που δεν εργάζεται σε εμπορευματικές αμαξοστοιχίες.
 • Άτομα που είναι απολύτως απαραίτητα για να διατηρηθεί η σωστή λειτουργία των κρίσιμων κοινωνικών λειτουργιών ή για τη φροντίδα των βασικών αναγκών του πληθυσμού, όταν δεν είναι πρακτικά δυνατό να διεξαχθούν τεστ.
 • Διπλωμάτες

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εάν είστε χρήστης στο  helsenorge.no μπορείτε να συνδεθείτε για να δείτε το αποτέλεσμα του τεστ εκεί. Ορισμένα εργαστήρια έχουν δικές τους λύσεις όπου μπορεί κανείς να δει τα αποτελέσματα εκτός του helsenorge.no, θα ενημερωθείτε γι’ αυτό στην περίπτωση αυτή.

Πιστοποιητικό αρνητικής εξέτασης COVID-19

Οι αλλοδαποί υπήκοοι που εισέρχονται στη Νορβηγία από μια περιοχή που υπόκειται σε υποχρέωση καραντίνας πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει ότι είχαν υποβληθεί σε εξέταση κορωναϊού με αρνητικό αποτέλεσμα.

 • Η εξέταση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξη στη Νορβηγία
 • Απόδεκτες μέθοδοι εξέτασης είναι η PCR και η ταχεία δοκιμή ανίχνευσης αντιγόνου
 • Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί στα Νορβηγικά, Σουηδικά, Δανικά, Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά

Τα ακόλουθα άτομα δεν χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αρνητικής εξέτασης:

 1. Νορβηγοί πολίτες
 2. αλλοδαποί υπήκοοι που διαμένουν στη Νορβηγία με άδεια διαμονής ή δικαίωμα διαμονής
 3. αλλοδαποί υπήκοοι που είναι απολύτως απαραίτητοι για τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας των κρίσιμων κοινωνικών λειτουργιών ή για την κάλυψη των βασικών αναγκών του πληθυσμού, όπου υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία εάν απορριφθεί η είσοδος  
 4. αλλοδαποί υπήκοοι υπό καθεστώς διέλευσης
 5. αλλοδαποί υπήκοοι που ταξιδεύουν τακτικά στη Νορβηγία από τη Σουηδία ή τη Φινλανδία για να εργαστούν ή να σπουδάσουν, με εξαίρεση τους επαγγελματίες υγείας που έχουν παραμείνει περισσότερες από επτά ημέρες εκτός Νορβηγίας
 6. αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες επανεγκατάστασης
 7. αλλοδαποί υπήκοοι με άδεια διαμονής στη Νορβηγία σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την οικογενειακή μετανάστευση
 8. άτομα με καθήκοντα στο διπλωματικό σώμα, υπηρεσία αλλοδαπών ή πρεσβεία
 9. ειδικές ομάδες σωμάτων ασφάλειας
 10. αλλοδαποί υπήκοοι που εργάζονται σε θέσεις εργασίας σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, ή κατά τη μετακίνηση προς / από αυτές τις εργασίες
 11. χειριστές αεροσκαφών και ναυτικοί που ταξιδεύουν προς ή από την εργασία
 12. παιδιά κάτω των 12 ετών.

Όλοι οι ταξιδιώτες που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότιο Αφρική

Πέραν του γενικού κανόνα για την καταγραφή κατά την είσοδο και την περίοδο καραντίνας των 10 ημερών, έχουν θεσπιστεί ορισμένες απαιτήσεις για τους ταξιδιώτες που φθάνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για όσους είναι άνω των 12 ετών και έχουν ως εξής:

 • Εξέταση PCR (εξέταση COVID-19) για όσους φθάνουν στη Νορβηγία και έχουν παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νότιο Αφρική κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 ημερών πριν από την άφιξή τους στη Νορβηγία.

Πρέπει να εξεταστείτε:

 1. αρχικά το συντομότερο δυνατόν και εντός 24 ωρών από την άφιξή σας στη Νορβηγία, και στη συνέχεια
 2. το νωρίτερο 7 ημέρες μετά την άφιξή σας στη Νορβηγία. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι έτοιμο πριν από τη λήξη της περιόδου καραντίνας το νωρίτερο μετά από 10 ημέρες.

Κατά γενικό κανόνα, η απαλλαγή από την καραντίνα εισόδου δεν ισχύει για τους ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις

Καραντίνα

Όλοι όσοι εισέρχονται στη Νορβηγία από το εξωτερικό πρέπει να τεθούν σε καραντίνα για 10 ημέρες, εκτός εκείνων που ταξιδεύουν από συγκεκριμένα μέρη των Βορείων Χωρών ή της Ευρώπης, όπου το ποσοστό λοίμωξης είναι αρκετά χαμηλό (κίτρινες περιοχές και χώρες).

Χάρτης των κόκκινων και κίτρινων χωρών/περιοχών στην Ευρώπη (μόνο στα αγγλικά)

Κατά την άφιξή σας στη Νορβηγία, πρέπει να τεθείτε αμέσως σε καραντίνα, και όλοι όσοι είναι ηλικίας άνω των 12 ετών πρέπει να φορούν μάσκα προσώπου έως ότου φθάσουν στο μέρος όπου θα τεθούν σε καραντίνα.

Τα άτομα που ταξιδεύουν μαζί στη Νορβηγία και τα οποία συνήθως ζουν μαζί μπορούν να περάσουν την περίοδο καραντίνας εισόδου στο ίδιο κατάλυμα.

Μπορείτε να συντομεύσετε την καραντίνα ταξιδιού σε περίπτωση που λάβετε αρνητική απάντηση στο τεστ  κορονοϊού δύο φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου καραντίνας:

 • Το πρώτο τεστ πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός τριών ημερών μετά την άφιξη και μπορεί να είναι ένα ταχύ διαγνωστικό τεστ ή ένα τεστ μοριακής μεθόδου (PCR).
 • Το δεύτερο τεστ μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο επτά ημέρες μετά την άφιξη. Το δεύτερο τεστ πρέπει να είναι τεστ μοριακής μεθόδου (PCR).

Η υποχρέωση καραντίνας ισχύει έως ότου λάβετε αρνητικό αποτέλεσμα στο δεύτερο τεστ κορονοϊού.

Όσοι έχουν μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Νότιο Αφρική τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την άφιξη δεν θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν το χρόνο καραντίνας ταξιδιού.

Εάν εμφανίσετε συμπτώματα COVID-19 ενώ είστε σε καραντίνα, πρέπει να τεθείτε σε αυτοαπομόνωση και να επικοινωνήσετε με την τοπική υπηρεσία υγείας προκειμένου να διευθετηθεί η διενέργεια εξέτασης. Τηλ. Αριθμός τηλεφώνου +47 116117.

Ξενοδοχεία καραντίνας

Όταν είστε υποχρεωμένοι να τεθείτε σε καραντίνα, συνήθως θα πρέπει να διαμείνετε σε ξενοδοχείο καραντίνας. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχετε έρθει στη Νορβηγία για να εργαστείτε ή να επισκεφθείτε φίλους, την οικογένεια ή σύντροφο, θα πρέπει κανονικά να ολοκληρώσετε την καραντίνα σας σε ένα ξενοδοχείο καραντίνας.

Για τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά που δεν απαλλάσσονται από την καραντίνα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπάρχει φροντιστής μαζί τους στο ξενοδοχείο καραντίνας.

Τα ακόλουθα άτομα δεν χρειάζεται να μείνουν σε ξενοδοχείο καραντίνας:

 1. Άτομα που διαμένουν στη Νορβηγία (είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό μητρώο πληθυσμού) ή μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν μόνιμη κατοικία στη Νορβηγία (π.χ. κατοικία που είναι εγγεγραμμένη στη νορβηγική φορολογική αρχή ή ένα συμφωνητικό μίσθωσης).
 2. Άτομα που μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν κατάλληλο χώρο παραμονής κατά τη διάρκεια της περιόδου καραντίνας. Ως «κατάλληλος χώρος» νοείται η διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο, με πρόσβαση σε ιδιωτικό μπάνιο, με δική του κουζίνα ή υπηρεσία φαγητού, όπου είναι δυνατή η αποφυγή της στενής επαφής με άλλα άτομα. Αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι μια εξοχική κατοικία, ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα που έχει τεθεί στη διάθεση του ατόμου.
 3. Άτομα που είναι παντρεμένα ή έχουν κοινά τέκνα με ένα άτομο που έχει μόνιμη κατοικία στη Νορβηγία και τα ανήλικα παιδιά τους. Τα άτομα αυτά μπορούν να ολοκληρώσουν την περίοδο καραντίνας στην κατοικία του συζύγου ή του άλλου γονέα.
 4. Επαγγελματίες ταξιδιώτες των οποίων ο εργοδότης ή ο πελάτης διευθετεί την κατάλληλη διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο. Πρέπει να έχετε απόδειξη ότι σκοπεύετε να εργαστείτε ή υπάρχει ανάθεση έργου και ότι ο εργοδότης ή ο πελάτης σας έχει διευθετήσει κατάλληλη διαμονή. «Κατάλληλος χώρος» είναι ένας χώρος όπου είναι δυνατόν να αποφευχθεί η στενή επαφή με άλλα άτομα, με μονόκλινο δωμάτιο με τηλεόραση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, ιδιωτικό μπάνιο, και δική του κουζίνα ή υπηρεσία φαγητού. Οι αποδείξεις θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι μια σύμβαση εργασίας ή ανάθεσης και μια δήλωση από τον εργοδότη που να προσδιορίζει το κατάλυμα. Η δήλωση πρέπει να αναφέρει τον τόπο διαμονής, καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του εργοδότη ή του πελάτη.
 5. Αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες επανεγκατάστασης.
 6. Επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών μεγάλων αποστάσεων και προσωπικό αμαξοστοιχίας που δεν απασχολούνται σε εμπορικές αμαξοστοιχίες, εάν είναι σε θέση να περάσουν την περίοδο καραντίνας τους σε ένα ξεχωριστό χώρο του οχήματος ή της αμαξοστοιχίας που είναι κατάλληλο για χρήση ως κατάλυμα.
 7. Ξένα στρατιωτικά σώματα που εισέρχονται στη Νορβηγία για εκπαίδευση, ασκήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί από το Νορβηγικό Υπουργείο Άμυνας.
 8. Αλλοδαποί φοιτητές που διαμένουν στη Νορβηγία πριν από την έναρξη των σπουδών τους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Πληθυσμού της Νορβηγίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εγγεγραμμένοι με κατοικία στη χώρα σπουδών λόγω των ειδικών κανόνων των Βορείων Χωρών σχετικά με την καταγραφή του πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια της περιόδου καραντίνας, θα πρέπει να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα με τα οποία μοιράζονται κατάλυμα, με τα οποία δεν ζούσαν μαζί πριν από την έναρξη της περιόδου καραντίνας

Οι εξαιρέσεις προϋποθέτουν ότι θα παραμείνετε στην κατοικία ή σε κατάλληλο κατάλυμα κατά τη διάρκεια της περιόδου καραντίνας.

Κόστος

Η κατ’ άτομο εισφορά που καταβάλλεται σε ξενοδοχείο καραντίνας είναι 500 κορώνες Νορβηγίας ανά ημέρα για ιδιώτες άνω των 18 ετών και εργοδότες. Δεν επιβάλλεται χρέωση για παιδιά κάτω των 10 ετών που διαμένουν σε δωμάτιο με γονέα ή κηδεμόνα. Για παιδιά ηλικίας 10 έως 18 ετών, η κατ’ άτομο εισφορά είναι 250 κορώνες Νορβηγίας ανά ημέρα. Η κατ’ άτομο εισφορά πρέπει να καταβληθεί στο ξενοδοχείο καραντίνας με τον συνήθη τρόπο, είτε κατά την άφιξη είτε πριν από την αναχώρηση.

Οι εξετάσεις COVID-19 θα διατίθενται δωρεάν στο ξενοδοχείο καραντίνας σας.

Καραντίνα εισόδου για εργαζόμενους

Ο γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει να τεθείτε σε καραντίνα κατά την άφιξή σας στη Νορβηγία, αλλά υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Ορισμένες εξαιρέσεις ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκτός των ωρών εργασίας, ενώ άλλες ισχύουν μόνο κατά τις ώρες εργασίας.

Όλοι όσοι φθάνουν στη Νορβηγία από μια χώρα με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό λοίμωξης: 

 • Πρέπει να τεθούν σε καραντίνα για 10 ημέρες για να υπάρχει η δυνατότητα έναρξης της εργασίας τους
 • Μπορούν να συντομεύσουν την καραντίνα ταξιδιού μετά από δύο αρνητικές απαντήσεις στο τεστ κορονοϊού όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα.

Κατάλογος περιφερειών και χωρών με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά λοίμωξης (μόνο στα αγγλικά)

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καραντίνας στον χρόνο εργασίας για ορισμένους εργαζομένους

Εάν είστε αλλοδαπός εργαζόμενος που ταξιδεύει από άλλες χώρες του ΕΟΧ ή την Ελβετία που υπόκεινται σε υποχρέωση καραντίνας, ή που διαμένει στη Νορβηγία και έχει επισκεφθεί αυτές τις χώρες για επαγγελματικούς σκοπούς ή για εργασία:

 • πρέπει να παραμείνετε σε καραντίνα έως ότου έχετε αρνητική εξέταση
 • μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε μετά την πρώτη αρνητική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία, αλλά πρέπει να υποβάλλεστε σε εξέταση κάθε τρεις ημέρες για 10 ημέρες και να παραμένετε σε καραντίνα εκτός των ωρών εργασίας για 10 ημέρες μετά την άφιξη
 • πρέπει να μείνετε σε μονόκλινο δωμάτιο για την περίοδο καραντίνας (δεν ισχύει για άτομα που διαμένουν στη Νορβηγία που επιστρέφουν από εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα εντός ΕΟΧ ή την Ελβετία).

Η εξαίρεση δεν ισχύει εάν έχετε μείνει σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο μόλυνσης τις τελευταίες 10 ημέρες πριν φτάσετε στη Νορβηγία.

Χώρες και περιφέρειες του ΕΟΧ/Ελβετία με υποχρέωση καραντίνας, αλλά με πρόβλεψη για εξαιρέσεις για τους εργαζομένους: κόκκινες χώρες στον χάρτη (μόνο στα αγγλικά).

Εάν φθάσετε από ορισμένες περιφέρειες των Σκανδιναβικών χωρών με αρκετά χαμηλό ποσοστό λοίμωξης, απαλλάσσεστε από την υποχρέωση καραντίνας.

Χώρες και περιφέρειες με αρκετά χαμηλό ποσοστό λοίμωξης (μόνο στα αγγλικά)

Διακινούμενοι και άτομα με συχνή διέλευση των συνόρων

 • Άτομα τα οποία, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις κατά τη διάρκεια περιόδου δέκα15 ημερών, διασχίζουν τα σύνορα προς τη Νορβηγία από μια περιοχή της Σουηδίας ή της Φινλανδίας η οποία υπόκειται σε υποχρέωση καραντίνας, εξαιρούνται από την καραντίνα εάν υποβληθούν σε εξέταση κορωνοϊού την ημέρα άφιξής τους στη Νορβηγία και κάθε επτά ημέρες εφεξής, εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από επτά ημέρες από την τελευταία εξέτασή τους για SARS-CoV-2 στη Νορβηγία.
 • ΟιΜερικοί επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών μεγάλων αποστάσεων, το προσωπικό των τρένων και το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών μπορεί να εξαιρούνται από την καραντίνα μετακίνησης.  Αυτοί πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εργοδότη για να διευκρινίσουν τι ισχύει.
 • Διαβάστε περισσότερα (Μόνο στα αγγλικά)

Οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων εξαιρούνται εντελώς από την καραντίνα εισόδου τόσο κατά τη διάρκεια όσο και εκτός των ωρών εργασίας:

 • Άτομα που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι είχαν προσβληθεί από COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες, όπως επιβεβαιώνεται από δοκιμασία PCR και ταχεία δοκιμή αντιγόνου.
 • Άτομα που ταξιδεύουν στη Νορβηγία για συμφωνημένη ή καθορισμένη επαφή μεταξύ γονέων και παιδιών. Το ίδιο ισχύει και για άτομα που επιστρέφουν στη Νορβηγία μετά από επαφή στο εξωτερικό.
 • Άτομα που προσκαλούνται από μια νορβηγική κρατική αρχή για λόγους που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική.
 • Μπορεί κανείς να πάρει απαλλαγή από την καραντίνα εισόδου για να  επισκεφθεί ένα συγγενικό άτομο που είναι σοβαρά άρρωστο, ή να  παρακολουθήσει την νεκρώσιμο ακολουθία νεκρώσιμη τελετήή την κηδεία ενός συγγενικού ατόμου. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καραντίνας θα ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενός άρρωστου ατόμου ή της παρακολούθησης της νεκρώσιμης τελετής ή της κηδείας. Διαφορετικά, θα ισχύει η υποχρέωση καραντίνας. Ο γιατρός του δήμου είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση τέτοιων απαλλαγών. 

Εάν απαλλάσσεστε από την υποχρέωση καραντίνας και αναπτύξετε συμπτώματα, ή ένας γιατρός υποπτεύεται ότι ενδέχεται να έχετε μολυνθεί με COVID-19, πρέπει παρόλα αυτά να τεθείτε σε καραντίνα.

Τα άτομα στα οποία χορηγείται απαλλαγή θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση COVID-19, όπου είναι δυνατόν.

Τι περιλαμβάνει η καραντίνα εισόδου

 • Πρέπει να ολοκληρώσετε την καραντίνα εισόδου σας σε ένα ξενοδοχείο καραντίνας ή σε άλλη κατάλληλη τοποθεσία, εάν σας χορηγηθεί απαλλαγή από ένα ξενοδοχείο καραντίνας, όπως περιγράφεται στον παραπάνω κατάλογο.
 • Πρέπει να εγκαταλείψετε τον τόπο όπου μένετε μόνο εάν είστε σε θέση να αποφύγετε τη στενή επαφή με άτομα εκτός από αυτά που μένετε μαζί.
 • Δεν πρέπει να εισέρχεστε σε χώρους εργασίας όπου υπάρχουν άλλα άτομα, σε σχολεία ή νηπιαγωγεία.
 • Δεν πρέπει να μετακινήστε με μέσα μαζικής μεταφοράς, εκτός από τη μετακίνηση προς ή από αεροδρόμιο, λιμάνι ή άλλη παρόμοια τοποθεσία σε σχέση με την είσοδο/αναχώρηση σας προς/από τη Νορβηγία. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να φοράτε μάσκα προσώπου εάν είστε άνω των 12 ετών.

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό σε άλλες γλώσσες εδώ (regjeringen.no)

Περιεχόμενο που παρέχεται από τη Νορβηγική Διεύθυνση Υγείας