Døden

Døden angår oss alle, men kan være vanskelig å akseptere og krevende å snakke om. Åpenhet om døden kan lette bekymringer og lindre smerter for den som skal dø og for de som skal leve videre.

Do you need someone to talk to?

There are several helplines, chat services and support groups where you can share your thoughts and feelings anonymously, and get support, advice and guidance.

For children and young people:

Here you will find several helplines, chat services and support groups that can help when you are struggling (ung.no).

Innholdet er levert av Helsedirektoratet i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hjernesvulstforeningen, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen m.fl. 

Last updated Friday, April 28, 2023