Personvern og sikkerhet for resepter

På Helsenorge får du oversikt over reseptene dine. Her kan du også selv styre hvem som skal ha tilgang til dine resepter.

Se hvem som har sett på reseptene dine

For at du skal ha kontroll over hvem som ser reseptene dine, har du tilgang til en egen logg over hvem som ser på dem. Her får du oversikt over helsepersonell som har sett på eller behandlet reseptene. Du ser også hvilket behandlingssted, sykehus eller virksomhet hvor oppslag er gjort, eller som helsepersonellet er tilknyttet. Innsynsloggen lagrer informasjon med ett års historikk.

Hvis det er et apotek som har gjort oppslaget, vil du kun se selve apoteket i loggen og ikke hvem ved apoteket som har gjort oppslaget.

Hvis du mistenker at noen som ikke skal ha innsyn har sett på reseptene dine, kan du ta kontakt med legekontoret eller apoteket som har gjort oppslaget.

Du har kun innsyn i egen logg

Du har kun tilgang til din egen innsynslogg for resepter på Helsenorge. Du har ikke tilgang til informasjon om hvem som har gjort oppslag på dine barns resepter, eller en du er verge for eller har fullmakt fra.

Innsyn må behandles i Reseptformidler og Kjernejournal

Innsyn i reseptene dine loggføres i både i tjenesten Reseptformidleren og i Kjernejournal. Du må sjekke begge innsynsloggene for å få full oversikt over hvem som har sett på reseptopplysningene dine. Hvis du skal blokkere noen for innsyn må du gjøre dette for begge tjenestene.

Du kan skjule dine resepter for andre

Du skjule reseptene dine for helsepersonell, foreldre eller foresatte hvis du ønsker det. Du kan også velge å blokkere helsepersonell fra å se informasjon om reseptene dine.

Rette og slette av reseptopplysninger

For å rette eller slette reseptopplysninger du mener ikke stemmer, må du henvende deg til fastlegen din eller be det aktuelle behandlingsstedet om at opplysningene rettes eller slettes.

Du kan klage til Statsforvalteren hvis ikke legen eller behandlingsstedet gjør det du ber om. Finn din Statsforvalter på fylkesmannen.no.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 gir deginformasjon om retting og sletting av opplysninger i journal.

Brukervilkårene for tjenester på Helsenorge gir deg informasjon om dine rettigheter.

Lagring av reseptopplysninger

Tjenesten Reseptformidleren håndterer alle reseptopplysningene dine, og sikrer at korrekt informasjon deles mellom helsepersonell, apotek og bandasjist. Opplysningene i reseptformidleren lagres også i kjernejournalen din.

Reseptopplysningene dine skal behandles i tråd med Personopplysningsloven, Pasientjournalloven og Reseptformidlerforskriften. Det er Norsk helsenett som er dataansvarlig for behandling av reseptopplyningene dine.

Hvor lenge lagres data i Reseptformidleren?

Etter at en resept er ferdig ekspedert og avsluttet i apotek, viser Reseptformidleren resepten i 30 dager, før informasjonen slettes og ikke lenger er synlig i Reseptformidleren. Hvis resepten ikke blir ekspedert på apotek, slettes den når resepten ikke lenger er gyldig.

Reseptopplysningene dine lagres også i kjernejournalen din i tre år.

Guidance Helsenorge

23 32 70 00

Monday-Friday from 08:00 to 15:30

Content provided by Norsk Helsenett

Norsk Helsenett. Personvern og sikkerhet for resepter. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Wednesday, July 5, 2023 [retrieved Thursday, June 20, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/medicines/prescriptions/personvern-og-sikkerhet-for-resepter/

Last updated Wednesday, July 5, 2023