Om pasientjournal

Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. Hvis du har vært pasient i Helse Nord, Helse Vest eller Helse Sør-Øst, kan du se noe av dette ved å logge deg inn på Helsenorge.

Mer om tjenesten

This service requires consent for Basic+ access or higher.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 2: Innsyn i pasientjournal.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Digitalt innsyn i pasientjournal fra Helse Sør-Øst er ikke tilgjengelig for barn under 16 år.

Du kan likevel få innsyn i pasientjournalen til barn under 16 år som du har foreldrerett til, ved å be om papirkopi, slik:

Her finner du adressene til sykehus i Helse Sør-Øst. Klikk på lenken til sykehuset det gjelder for å komme til kontaktsiden for det sykehuset.

Denne tjenesten er tilgjengelig på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Digitalt innsyn i pasientjournal fra Helse Vest er ikke tilgjengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Du kan likevel få innsyn i pasientjournalen til barn mellom 12 og 16 år som du har foreldrerett til, ved å be om papirkopi, slik:

Her finner du adressene til sykehus i Helse Vest. Klikk på lenken til sykehuset det gjelder for å komme til kontaktsiden for det sykehuset.

Denne tjenesten er tilgjengelig på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Digitalt innsyn i pasientjournal fra Helse Nord er ikke tilgjengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Du kan likevel få innsyn i pasientjournalen til barn mellom 12 og 16 år som du har foreldrerett til, ved å be om papirkopi ved å skrive ut et skjema, fylle det ut og sende det til sykehuset det gjelder. Hvilket skjema du skal bruke avhenger av hva du ønsker å gjøre.

Her finner du adressene til sykehus i Helse Nord. Klikk på lenken til sykehuset det gjelder for å komme til kontaktsiden for det sykehuset.

Unlisted address is often also known as «confidential address» or «blocked address».

This service is available to people with an unlisted address.

If the service contains information from another service that is not available, this information will not be visible, even if this service is.

If you live at a confidential address, you will not be able to represent others at Helsenorge, nor will others be able to act on your behalf.

Pasientjournalen på helsenorge.no er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får digital tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell i hele landet. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et tillegg til dem.

Her finner du mer informasjon om kjernejournal.