Giftige bitt og stikk

Det finnes få giftige dyr i norsk natur. I sjeldne tilfeller kan bitt og stikk gi alvorlige forgiftninger.

Illustrasjonsbilde av brennmanet, bie og slange

Contact the Norwegian Poisons Information Centre if you suspect a poisoning

22 59 13 00

The phone service is open 24 hours a day.

Allergi inngår ikke i fagområdet til Giftinformasjonen. Får du en allergisk reaksjon, kontakt lege. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre hvis du er uheldig og blir bitt eller stukket av giftige dyr. ​Giftinformasjonen er åpen hele døgnet (22 59 13 00) og gir råd om videre oppfølging hvis uhellet er ute.

Content provided by The Norwegian Poisons Information Centre

The Norwegian Poisons Information Centre. Giftige bitt og stikk. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Tuesday, March 3, 2020 [retrieved Tuesday, July 23, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/poison-information/giftige-bitt-og-stikk/