Giftige gasser

Det finnes mange ulike gasser. Hvor farlige de er varierer, og faren ved å puste dem inn er avhengig av blant annet konsentrasjon og eksponeringstid.

Contact the Norwegian Poisons Information Centre if you suspect a poisoning

22 59 13 00

The phone service is open 24 hours a day.

Illustrasjonsbilde av en person som er omringet av gass

Giftinformasjonen er åpen hele døgnet og gir råd om videre oppfølging hvis uhellet er ute. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Contact the Norwegian Poisons Information Centre if you suspect a poisoning

22 59 13 00

The phone service is open 24 hours a day.

In case of severe symptoms call:

113

Content provided by The Norwegian Poisons Information Centre

The Norwegian Poisons Information Centre. Giftige gasser. [Internet]. Oslo: The Directorate of e-health; updated Tuesday, March 3, 2020 [retrieved Wednesday, November 29, 2023]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/poison-information/giftige-gasser/