Giftige gasser

Det finnes mange ulike gasser. Hvor farlige de er varierer, og faren ved å puste dem inn er avhengig av blant annet konsentrasjon og eksponeringstid.

Contact the Norwegian Poison Information Centre if you suspect a poisoning

22 59 13 00

The phone service is open 24 hours a day.

Illustration: Helsenorge

Giftinformasjonen er åpen hele døgnet og gir råd om videre oppfølging hvis uhellet er ute. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Giftige gasser A–Å

Contact the Norwegian Poison Information Centre if you suspect a poisoning

22 59 13 00

The phone service is open 24 hours a day.

In case of severe symptoms call:

113

For healthcare professionals

Treatment recommendations for acute poisonings, prepared by the Norwegian Poison Information Centre.