Om fullmakt

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

Du må være over 16 år for å gi en fullmakt, og den som får fullmakten må være over 18 år.

Fullmakter du har fått eller gitt til andre, vil ikke være tilgjengelig for andre som har fått fullmakt fra deg, eller som du har fått fullmakt fra.

Uansett hvordan du representerer andre på helsenorge.no, vil du aldri ha tilgang til mer enn de har tilgang til selv. Du kan heller ikke få fullmakt til tjenester de ikke har, eller ikke har samtykket til.

Andre fullmakter

Fullmakt på Helsenorge gjelder kun tjenestene på helsenorge.no. Skal du gjøre andre ting på vegne av andre, må du ha andre fullmakter:

Denne tjenesten er ikke tilgjengelig på vegne av barn.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Unlisted address is often also known as «confidential address» or «blocked address».

This service is not available to people with an unlisted address.

If the service contains information from another service that is not available, this information will not be visible, even if this service is.

If you live at a confidential address, you will not be able to represent others at Helsenorge, nor will others be able to act on your behalf.