Selvskading

Det er mange grunner til at man skader seg selv med vilje, men ofte er det for å klare å håndtere en sterk følelsesmessig smerte. Selvskading kan skje på mange måter. Skader du deg selv, eller tenker på å gjøre det, bør du oppsøke hjelp.

Kvinne med kutt

Kutting og risping er typiske eksempler på selvskading.

Årsaker til selvskading

I mange tilfeller handler selvskading om å prøve å flytte smerte eller regulere følelser som tristhet, opplevelse av kaos, angst eller sinne. Men selv for den som påfører seg skader, kan det være vanskelig å forstå hvorfor.

Typer selvskading

​Kutting og risping er typiske eksempler på selvskading, men det kan skje på mange andre måter. Alvorlighetsgraden og intensiteten varierer fra person til person, noen ganger også fra situasjon til situasjon.

Her kan du få hjelp

Dersom du skader deg selv, eller tenker på å gjøre det, bør du snakke med en du stoler på, eller få hjelp fra lege og annet helsepersonell. Kontakt helsesykepleier på skolen, helsestasjon for ungdom eller fastlegen din. De vil kunne henvise deg videre til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Det finnes flere organisasjoner som tilbyr informasjon og hjelp både til personer som skader seg selv og til deres pårørende. For eksempel: