Hjerneslag

Er det plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113 – hvert sekund teller.

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113

Norsk forening for slagrammede (NFS)

941 72 388

Monday from 10:00 to 14:00

Tuesday from 10:00 to 14:00

Wednesday from 10:00 to 14:00

Thursday from 10:00 to 14:00

NFS ønskjer å vere til hjelp for alle dei som har fått slag og deira familie.

Landsforeningen for slagrammede (LFS)

LFS er ein landsomfattande interesseorganisasjon for dei som har hatt slag, deira pårørande, helsepersonell og andre interesserte.

Did you find what you were looking for?