Hjerneslag

Er det plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113 – hvert sekund teller.

Enkel test for å avsløre hjerneslag 

Symptoma på hjerneslag oppstår plutseleg. Ein enkelt test kan redde liv. Dersom du mistenker slag, kan du spørje den det gjeld om å gjere dette: 

  • PRATE – prøv å seie ei enkel samanhengande setning. 
  • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene. 
  • LØFTE – prøv å løfte begge armane. 

Ring 113 så fort som mogleg dersom personen har problem med å gjennomføre nokon av desse tinga. Det er viktig å komme raskt til sjukehus for å unngå skadar. Kvart minutt tel. 

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag. Ring 113

LHL Hjerneslag og Afasi

LHL Hjerneslag og Afasi er ein landsdekkande interesseorganisasjon for menneske med hjerneslag, afasi og pårørande i alle aldrar. Organisasjonen tilbyr fellesskap, informasjon og rådgiving. 

Rådgivingstelefon: Telefon 22 79 90 10
Likepersonlinje: Telefon 22 79 90 90
Pasientombod: Mobil 41 54 69 63 eller e-post al@lhl.no.

Norsk forening for slagrammede (NFS)

941 72 388

Monday from 10:00 to 14:00

Tuesday from 10:00 to 14:00

Wednesday from 10:00 to 14:00

Thursday from 10:00 to 14:00

NFS ønskjer å vere til hjelp for alle dei som har fått slag og deira familie.

Landsforeningen for slagrammede (LFS)

LFS er ein landsomfattande interesseorganisasjon for dei som har hatt slag, deira pårørande, helsepersonell og andre interesserte.