Livet etter et hjerneslag

Livet etter et hjerneslag kan gi flere utfordringer for deg og de pårørende.

Livet etter et hjerneslag kan være vanskelig. For noen kan det å snakke tydelig være vanskelig.

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til funksjonshemning. De synlige følgene av et hjerneslag er ofte lammelser eller redusert styring på en arm eller et ben.

De usynlige følgene oppleves likevel ofte som vanskeligere. Et hjerneslag kan snu livet på hodet for både deg og dine pårørende.

Prognosen etter hjerneslag

Kommer du raskt til behandling, kan du være heldig og ikke få noen skader i det hele tatt. Flere vil imidlertid kunne få ett eller flere symptomer, som for eksempel

 • større eller mindre funksjonsnedsettelser
 • angst, uro og depresjon
 • vansker med å følge med i samtaler og diskusjoner
 • problemer med sosial kontakt
 • taleproblemer
 • redusert hukommelse - ha problemer med å utføre enkelte daglige gjøremål som å koke kaffe, kle på seg, lese aviser eller handle
 • ha problemer med synet

Det er viktig å komme raskt i gang med rehabilitering for å trene opp igjen funksjoner. Både for å kunne mestre hverdagen og komme tilbake i arbeid.

Søk kommunen om hjelp etter hjerneslag

Pårørende har mange roller i tiden etter et hjerneslag, både som kunnskapskilde og omsorgsgiver.

Dersom du har behov for helsetjenester eller praktisk hjelp etter utskrivelse fra sykehuset, blir dette behovet meldt fra sykehuset til kommunen.

Behov for tjenester, tilrettelegging av bolig og tildeling av hjelpemidler kartlegges og tildeles av kommunen. Eksempler på slike tjenester kan være

 • hjemmehjelp
 • hjemmesykepleie
 • fysioterapi
 • ergoterapi
 • logoped
 • rehabilitering osv.

Fastlegen har ansvaret for at du får riktig medisinsk oppfølging i kommunen. Dersom du har behov for flere tjenester over en viss tid, har du rett på individuell plan og skal tilbys koordinator.

Kontakt andre slagrammede og deres pårørende

Du kan lære mye av andre som har opplevd dette før. Derfor synes mange som har hatt hjerneslag og deres pårørende at det er viktig og godt å få kontakt med andre i samme situasjon.