Aortastenose

Hvis du har aortastenose, betyr det at en av hjerteklaffene ikke fungerer som den skal. Symptomer er kortpusthet, brystsmerter, svimmelhet, tretthet og blåmerker. Tilstanden kan bli alvorlig, men den kan behandles kirurgisk ved å sette inn en ny klaff.

Cropped image of male caretaker examining senior man's chest with stethoscope at nursing home

Oppsummering

Hjertet har fire hjerteklaffer som regulerer blodstrømmen. De fungerer som ventiler i en mekanisk pumpe. Aortaklaffene styrer strømmen av blod fra hjertet til resten av kroppen.

Dersom denne ventilen blir for trang, kalles det aortastenose (aortaforsnevring). I alvorlige tilfeller kan tilstanden bli livstruende.

Aortastenose er vanligvis forårsaket av en fortykning av veggene i klaffene. Denne fortykningen kalles aortasklerose, og oppstår når kalsiumavleiringer bygger seg opp på innsiden av klaffene. Over tid kan fortykningen føre til aortastenose.

Begge tilstandene er vanligst hos eldre mennesker. Om lag 25 av 100 personer over 65 år har aortasklerose, og om lag 2 av 100 personer over 75 år utvikler aortastenose.

Symptombilde

Vanlige symptomer på aortastenose er:

 • tretthet
 • kortpustethet
 • brystsmerter
 • svimmelhet
 • blåmerker

Har du noen av disse symptomene, bør du ta det opp med legen din. Mange med aortastenose har imidlertid lite symptomer.

Risikofaktorer og forebygging

Menn har større sjanse for å utvikle aortastenose enn kvinner. Andre årsaker som øker risikoen for aortastenose er:

 • røyking
 • høyt blodtrykk
 • diabetes
 • høyt LDL-kolesterol (noen ganger kalt "dårlig" kolesterol)
 • kronisk nyresykdom
 • genetikk (aortasklerose kan noen ganger være arvelig betinget)

Utredning og diagnose

En måte legen kan oppdage tegn på mulig aortastenose er ved å lytte etter en bilyd over hjertet med et stetoskop.

Legen kan også forordne et elektrokardiogram (EKG). Før testen klistres elektroder på brystet. En EKG undersøkelse kan avdekke en uvanlig hjerterytme eller unormal elektrisk aktivitet i hjertet.

Legen kan også anbefale andre tester, som for eksempel:

 • ekkokardiografi (ekko-cor), en undersøkelse som gjøres med et ultralydapparat
 • arbeids-EKG som tester hvordan hjertet reagerer på fysisk belastning, for eksempel på en ergometersykkel

Behandling

Hvis du har aortastenose som ikke er alvorlig, kan legen anbefale deg å avvente situasjonen. Du vil da bli testet med noen måneders eller års mellomrom, avhengig av symptomene, for å se om du trenger behandling.

Behandlingen for alvorlig aortastenose er å erstatte den trange hjerteventilen ved hjelp av kirurgi. Det finnes to typer operasjoner. Hvilken operasjonstype som velges avhenger av:

 • alder
 • den generelle helsetilstanden
 • graden av forsnevring

Kirurgisk aortaklaff-erstatning

Kirurgisk aortaklaff-erstatning er en type operasjon hvor den trange hjerteventilen fjernes helt og erstattes med en av to typer ventiler:

 • den ene typen er mekanisk (prostetisk ventil)
 • den andre typen er organisk (bioprostetisk ventil)

Prostetiske ventiler

Prostetiske ventiler brukes oftest hos yngre mennesker med aortastenose fordi de varer lengre. Etter inngrepet må du ta blodfortynnende legemidler resten av livet. Legemidlene forebygger blodpropp i hjertet.

Bioprostetiske ventiler

Bioprostetiske ventiler er vanlig hos eldre mennesker og personer som ikke kan ta blodfortynnende legemidler.

Transkateter aortaklaff implantasjon (TAVI)

Med dette inngrepet blir en ny mekanisk ventil plassert i din eksisterende hjerteventil. Det er et enklere inngrep enn en komplett ventilutskifting. Dette betyr at det er mer egnet for folk som ikke er friske nok til å få en fullstendig aortaklaff-erstatning.

Du må være innlagt på sykehus i tre til fem dager etter denne operasjonen, og det vil gå noen uker før du er tilbake i normalt gjenge.

Ballongpumpe i aorta

Hvis kirurgiske behandlinger ikke passer for deg, finnes det en behandling som kalles ballongpumpe i aorta. I denne prosedyren blåser en kirurg opp en liten ballong inne i den skadde hjerteventilen for å hjelpe på blodgjennomstrømmingen.

Behandlingen har ikke veldig god effekt på lang sikt, men den brukes ofte til å forbedre blodstrømmen midlertidig før mer permanent behandling (operasjon).

Prognose

Uten behandling vil de fleste med alvorlig aortastenose dø innen 2 eller 3 år, men mange har god effekt av behandling. En vellykket komplett ventilutskifting resulterer vanligvis i normal levetid.

Alle operasjoner innebærer imidlertid en risiko. Utskifting av aortaklaff er en stor operasjon, og omtrent 2 av 100 vil ikke overleve kirurgi for aortastenose.

Prognosen på sikt med TAVI (transkateter aortaklaff implantasjon) er er ikke så bra som med komplett ventilutskifting, men dette kan skyldes at de som blir behandlet med TAVI er generelt eldre med dårligere helse.

Dersom du gjennomgår en hvilken som helst type hjerteventilkirurgi, vil du få regelmessige kontroller og tester etterpå. Det er imidlertid viktig at du tar kontakt med lege straks hvis symptomene dine kommer tilbake. Du bør også fortelle lege og tannlege om operasjonen. Dette skyldes at du kanskje trenger antibiotika for å beskytte hjertet mot infeksjon under enkelte medisinske- eller tannlegeprosedyrer.

Trenger du mer hjelp og støtte?

Landsforeningen for hjerte- og lunges​yke (LHL)​ driver et nettverk med lokale hjertegrupper rundt om i landet.​