Hjerterytmeforstyrrelser

Hjerterytmeforstyrrelser vil si at hjertet slår for raskt, for langsomt eller uregelmessig, og spenner fra ufarlige til livstruende tilstander. Hjerterytmeforstyrrelser kan være arvelig.

Akutt medisinsk hjelp 113

Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113.

Finn nærmeste hjertestarter

Sjekk kartet og finn nærmeste hjertestarter dersom noen får plutselig, uventet hjertestans