Klamydia

Klamydia er en seksuelt overførbar infeksjon som ofte ikke gir symptomer eller plager. Ubehandlet klamydia kan føre til bekkeninfeksjon hos kvinner og betennelse i bitestiklene hos menn. Bruk av kondom, test og behandling er viktig for å bekjempe spredning av infeksjonen.

Klamydia er en infeksjon i kjønnsorganene som er forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis. Infeksjonen kan være i urinrør, livmorhals og eggledere hos kvinner, og i urinrør og bitestikkel hos menn. Klamydia smitter også ved analsex.

Du kan bli smittet av klamydia, eller smitte andre, når du har sex uten kondom. Mistenker du smitte, er det viktig å ta en test og sørge for riktig oppfølging og behandling til deg selv og partner(e).

Statistisk sett vil én av ti som har sex med en smittet person få infeksjonen. Sykdommen er mest utbredt hos unge under 25 år. 

Smitte kan overføres fra mor til barn under fødselen, og spedbarnet kan få øyeinfeksjon 1-2 uker etter fødsel eller utvikle lungebetennelse.

Symptomer på klamydia

Klamydia vil i cirka 3 av 4 av tilfellene ikke gi noen merkbare symptomer. Plager oppstår gjerne rundt 5-14 dager etter smittetidspunktet.

Symptomer på klamydia hos jenter/kvinner:

  • utflod fra skjeden
  • småblødninger mellom menstruasjonene og/eller etter samleie
  • svie/ubehag ved vannlating
  • smerter i nedre del av magen
  • smerter ved samleie

Symptomer på klamydia hos gutter/menn:

  • utflod fra penis
  • svie ved vannlating
  • smerte i pungen/testiklene

Symptomer fra endetarmen kan også forekomme.

Komplikasjoner ved klamydia

Hos noen kvinner som ikke får behandling, kan klamydia føre til bekkeninfeksjon. Noen vil da senere bli plaget med kroniske smerter.

En slik infeksjon kan skade eggledere. Dette innebærer at kvinnen senere kan få problemer med å bli gravid, og risikoen for å bli gravid utenfor livmoren er også større.

Hos menn kan ubehandlet klamydia føre til betennelse i bitestiklene eller i selve testiklene. Det gir smertefull hevelse i pungen, og noen får også feber og nedsatt allmenntilstand. Langtidskonsekvenser for ubehandlet klamydia hos menn er ikke dokumentert.

Slik forebygger du klamydia

Kondom beskytter mot klamydia hvis det blir brukt riktig.

Klamydia regnes som en allmennfaglig smittsom sykdom, og smittesporing er et lovpålagt og viktig forebyggende tiltak. Har du testet positivt på klamydia, bør dine seksualpartnere de siste 3 månedene også bli testet. Dette kan skje ved at du oppgir navn på dine partnere, og at legen/helsestasjonen inviterer disse til undersøkelse.

Du blir ikke oppgitt som mulig smittekilde. Slike opplysninger om deg er taushetsbelagt helseinformasjon. Du kan også selv oppfordre din(e) partner(e) til å la seg undersøke.

Personer under 25 år anbefales å teste seg for klamydia etter hvert partnerskifte.

Klamydia kan påvises ved å ta urinprøve fra menn og pinneprøve fra skjeden hos kvinner. Ved anal klamydia tas pinneprøve fra endetarmen.

Generelt bør prøvetaking skje tidligst 2 uker etter antatt smittetidspunkt. Hvis prøven tas tidligere, kan den gi et falskt negativt svar og bør derfor gjentas.

Dersom du har symptomer, anbefales legeundersøkelse for å utelukke andre årsaker til plagene. Pasienten kan ellers instrueres til å ta prøven selv. Urinprøve bør bestå av de første 10-20 ml av urinen.

Når bør du teste deg?

Hvis du har symptomer på klamydia, eller hvis du har hatt ubeskyttet sex med en person som har fått påvist klamydia, anbefaler Folkehelseinstituttet å ta en klamydiatest. For deg som er under 25 år er det også anbefalt å ta en test ved hvert partnerskifte, graviditet og abort. 

Du kan teste deg for klamydia på helsestasjon, studenthelsetjeneste eller fastlege. Testing og eventuell undersøkelse og behandling er da gratis.

Les mer om testing for kjønnssykdommer

Behandling av klamydia

Klamydia behandles med antibiotika. Det er viktig at du ikke har ubeskyttet sex før du har fullført behandlingen.

Ung.no

The public information channel for young people.

Sex og samfunn

Centre for youth sexuality. Sex og samfunn (Sex and Society) is a service for people under the age of 25 which provides guidance and prescriptions for contraception as well as the opportunity to get tested for sexually transmitted infections (STIs).

Olafiaklinikken

Center for counseling, examination and treatment of sexually transmitted infections - Oslo universitetssykehus (in Norwegian).

Vulva.no

Vulva.no is a website providing information about diseases in the vulva (female external genitalia).

Content provided by Norwegian Institute of Public Health

Norwegian Institute of Public Health. Klamydia. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Monday, February 28, 2022 [retrieved Thursday, July 25, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/sykdom/kjonnssykdommer/klamydia/

Last updated Monday, February 28, 2022