Angst hos barn og unge

Angst er overdreven frykt og bekymring, og kan forårsake mye ubehag. Angst kan påvirke barn og ungdoms livskvalitet hjemme, på skolen og blant venner. Hvis angst preger deg så sterkt at det begrenser deg mye i hverdagen, kan du ha en angstlidelse. Det finnes ulike typer behandlinger som kan hjelpe.

Oppsummering

Å føle seg redd av og til er helt normalt. Frykt gjør at kroppen og sinnet raskt forbereder seg på en utfordring eller en fare. Noen mennesker blir redde for så mange ting at det blir et problem i hverdagen. Det hindrer dem i å gjøre de tingene de ellers ville ha gjort. Da kalles det angst.

Det er viktig å finne ut av hvordan du gradvis kan begynne å føle deg mindre redd. Noen klarer dette på egen hånd, mens andre får det til i samarbeid med voksne som kan mye om årsakene til angstproblemer. Hvis det er vanskelige eller vonde opplevelser som har skapt angsten i utgangspunktet, så bør du også få hjelp med å håndtere disse opplevelsene.

Angst er den vanligste psykiske helseplagen blant barn og ungdom, og varierer fra milde til alvorlige plager. Å få mer kunnskap om angst kan være til god hjelp.

Symptomer på angst hos barn og unge

Det finnes forskjellige typer angst.

  • Noen får angst av bestemte ting eller situasjoner, som sprøyter, edderkopper, ta heis eller være i store folkemengder.
  • Bekymringer, rastløshet, uro og irritabilitet uten at du vet hva du er redd for, kan også være en form for angst.
  • Noen får også plutselige panikkanfall.

Årsaker

Angstplager kan oppstå som følge av belastninger i hverdagen, og det er alltid viktig å vurdere slike plager opp mot din totale livssituasjon.

Av og til kan du være mye redd fordi du opplever eller har opplevd skremmende og forvirrende ting.

Andre ganger har angsten oppstått litt tilfeldig, og så har det blitt gradvis verre, helt til det er vanskelig å kontrollere.

Behandling

Når du er veldig mye redd, er det viktig å forstå hvorfor det har blitt sånn, og hva som kan gjøre ting bedre. Det viktigste er å ta tak i og utforske angsten, og ikke forsøke å løpe fra den. En kan utfordre den - slik som for eksempel ved fobier - eller snakke og tenke sammen om vonde og skremmende opplevelser.

Milde til moderate angstplager blir vanligvis behandlet i kommunen, det vil si hos en kommunepsykolog eller på helsestasjon for ungdom. Moderate til alvorlige angstplager gir rett til behandling i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på sykehuset (BUP).

Hjelpetilbud og råd

Når du har det vanskelig, er det viktig å huske på at det finnes mange som kan og ønsker å hjelpe. En grei setning å bruke for å be om hjelp kan være «Jeg har det vanskelig og trenger å snakke med noen som kan hjelpe meg.»

Foreldre

De aller fleste foreldre ønsker at barn skal ha det bra. Ungdom holder det ofte hemmelig eller privat hvis de strever, og da får ikke foreldrene sjansen til å hjelpe. Selv når foreldre vet om vanskene, vet de ikke alltid hva de skal gjøre.

De fleste som hjelper ungdom med psykiske vansker, ønsker at foreldre bidrar og blir involvert i arbeidet for at du skal få det bedre. Det kan være lurt å være åpen for at foreldrene blir involvert.

Venner

Venner kan bidra med støtte og hjelp, men mange synes det er flaut å fortelle vennene sine at de strever. Åpenhet om de tingene du sliter med kan bidra til at du får det bedre. Det viser seg ofte at andre har opplevelser som kan minne om det du selv strever med.

Skole

På skolen finnes det en rekke voksne som kan hjelpe. Det letteste stedet å starte er hos en lærer. Lærere har god oversikt over hvilke tilbud som finnes på skolen.

Mange skoler har også rådgivere, miljøarbeidere og skolehelsetjeneste eller helsesøstre som du kan snakke med om hva som helst. Alle skoler er tilknyttet pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) hvor det jobber pedagoger og psykologer.

Alle disse voksne kan du treffe hvis du tar kontakt med dem. Lærer, rådgiver og helsesøster har oversikt over hvordan du kan ta kontakt. Bare spør den du stoler på mest.

Kommunepsykolog og helsestasjon for ungdom

I mange kommuner finnes det kommunepsykologer og andre som hjelper ungdom med psykiske plager. Tilbudet varierer fra kommune til kommune, og informasjon om dette kan du få på kommunens hjemmeside eller ved å spørre en voksen på skolen.

BUP

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandling for psykiske lidelser. BUP har poliklinikker fordelt over hele landet. Hvis du er redd for at du har en psykisk lidelse, kan du avtale en time hos fastlegen din.

Fastlegen vil skrive et brev til BUP for deg ut fra det du (og eventuelt dine foreldre) forteller. Du kan også få et slikt brev fra PPT, barnevernet eller en psykolog i kommunen.

Andre hjelpetilbud

Tilbudet for ungdom som strever er forskjellig i hver kommune. Noen steder har familiesenter, andre har team som jobber med ungdom på skolen, eller ungdomsarbeidere på fritidsklubber.

Det enkleste er å snakke med en voksen du stoler på. De har ansvar for å finne fram til det hjelpetilbudet du trenger.

Prognose

For en del barn og ungdom vil angstplagene gå over av seg selv, eller når de får hjelp med aktuelle belastninger i livet. Andre trenger tiltak og behandling spesifikt for angsten. I dag finnes gode metoder for å hjelpe barn og ungdom med å mestre angst.

Content provided by Helse Stavanger HF

Last updated Tuesday, November 29, 2022