Angst

Angst kan være en naturlig reaksjon på fare og gjøre deg forberedt på en utfordring eller en trussel. Blir angsten langvarig, bør du søke hjelp.

Mental Health

116 123

Mental Health's telephone and online service is for everyone who needs someone to talk to or write to.

24-hour service.