Laboratorieprøver og røntgen i EU/EØS

Du kan få refundert deler av utgiftene til laboratorieprøver og røntgen i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 7.

Mann på vei inn i en CT-maskin