Norrasse reisimine – karantiini- ja testimisreeglid

Norrasse reisijatele kehtivad jätkuvalt ranged sissesõidupiirangud.

Reisisoovituste ja sissesõidureeglite eesmärgiks on vähendada Norras elavate inimeste välismaal koroonaviirusesse nakatumise riski ja samuti riski, et reisijad toovad nakkuse endaga Norrasse kaasa.

Norra ametivõimud soovitavad kõikidel Norra elanikel hoiduda mittevajalikest reisidest välisriikidesse. See ülemaailmne reisisoovitus ei puuduta ELi liikmesriike, Šveitsi, Suurbritanniat ja neid ELi nimekirjas olevaid kolmandaid riike, mis on FHI (Norra Rahvatervise Instituut) hinnangul turvalised (nn lillad riigid). Loe Immigratsioonidirektoraadi reisisoovituse kohta lähemalt siit (Travel to Norway - regjeringen.no). 

Reisijad peavad arvestama sellega, et nakatumisolukord ja sissesõidureeglid võivad kiiresti muutuda.

Millist värvi on riik, kust reisija naaseb

See, kas isikul tuleb jääda reisilt naastes karantiini, ning milliseid reegleid tal Norrasse sisenemisel järgida tuleb, sõltub sellest, millist värvi on riik, kust reisija naaseb.

Järgmise lingi alt saab ülevaate sellest, milline värv millise riigi puhul kehtib (Coronavirus in Norway: Travel advice - helsenorge.no)

Kes tohivad hetkel Norrasse reisida?

Järgmised isikud tohivad hetkel Norrasse reisida:

 • Norra kodanikud (hoolimata sellest, millises riigis nad elavad)
 • välisriikide kodanikud, kes on Norra residendid
 • välisriikide kodanikud, kes elavad riigis või piirkonnas, mida loetakse roheliseks
 • välisriikide kodanikud Norras kehtiva Euroopa koroonasertifikaadi alusel, mis tõendab seda, et isik on täielikult vaktsineeritud või viimase 6 kuu jooksul covid-19 läbi põdenud.
 • välisriikide kodanikud , kes tulevad enda lastega kohtuma
 • välisriikide kodanikud, kes käivad Rootsist või Soomest Norras lasteaias, põhikoolis, keskkoolis või tööl.
 • EMP riikides / Šveitsis, Suurbritannias või nn lillades riikides elavad isikud, kes on Norras alaliselt elavate isikute lähedased perekonnaliikmed: 
  • Abikaasa, registreeritud partner või elukaaslane
  • Alaealised lapsed või kasulapsed
  • Alaealiste laste või kasulaste vanemad või kasuvanemad
  • Täiskasvanud lapsed ja kasulapsed
  • Täiskasvanud laste/kasulaste vanemad ja kasuvanemad
  • Vanavanemad ja kasuvanavanemad
  • Lapselapsed ja kasulapselapsed
 • muudes kolmandates riikides elavad välisriikide kodanikud, kes on Norras alaliselt elavate isikute lähedased perekonnaliikmed:
       o abikaasa
       o elukaaslane juhul, kui kooselu on kestnud vähemalt 2 aastat, või         kui te ootate ühist last või teil on ühised lapsed
       o alla 18-aastased lapsed ja kasulapsed
       o vanemad või kasuvanemad juhul, kui Norras elav isik on alla 18-         aastane laps
 • Üle 18-aastased kallimad, kes elavad mõnes EMP riigis, Šveitsis, Suurbritannias või nn lillas riigis, samuti teie alaealised lapsed. Antud isikutel tuleb riiki sisenemiseks esitada taotlus Immigratsioonidirektoraadile (UDI). Lisateave ja UDI taotlusblankett on kättesaadav siit Application for boyfriend/girlfriend visits - UDI.
 • Rootsis või Soomes elavad välisriikide kodanikud, kes käivad igapäevaselt Norras tööl

Kõikide erandite täielik loetelu ja lisateave Norrasse reisimise kohta on kättesaadav UDI kodulehel.

Järgmistel isikutel ei ole võimalik Norrasse reisida:

 • turistid (see ei kehti nn rohelistest riikidest või piirkondadest naasevatele reisijatele)
 • EL/EMP riikide kodanikud (kaasa arvatud Põhjamaade kodanikud), kes tulevad Norrasse tööle või õppima ning kellele ei kehti ükski erand.
 • ärireisijad.
 • välisriikide kodanikud, kellel on väljastatud Schengeni viisa, kuid kellele ei kehti ükski erand.
 • isikud, kes omavad Norras puhkemaja, kuid kes siin alaliselt ei ela.

Isikutele, kes tohivad hetkel Norrasse reisida, kehtivad üldjuhul järgmised reeglid:

 Enne reisi tuleb ära täita piiriületaja ankeet

 • Reisijal peab olema kaasas negatiivse koroonatesti tõend ja test peab olema tehtud viimase 24 tunni jooksul enne riiki sisenemist
 • Norrasse saabudes peab laskma end testida
 • Pärast Norrasse saabumist tuleb jääda 10 ööpäevaks karantiini

Sissesõidureeglite rikkumine on karistatav.

Reisi registreerimine enne riiki sisenemist

Kõik Norrasse saabuvad isikud peavad täitma ära piiriületaja ankeedi. Elektroonilise deklaratsiooni täitnutele saadetakse sellekohane kinnitus, mis tuleb esitada riiki saabudes politseile.

Riiki sisenemine tuleb registreerida enne Norrasse saabumist, kuid ikke varem kui 72 tundi enne kohalejõudmist.

Täielikult vaktsineeritud isikud ja need, kes on viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud, ei pea ankeeti täitma. Antud isikutel tuleb tõendada, et nad on kas täielikult vaktsineeritud või et nad on viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud, esitades kas Norra, Taani või Rootsi koroonasertifikaadi (helsenorge.no veebilehel).

Kuidas reisi registreerida?

Elektroonilise piiriületaja ankeeti täitmine (entrynorway.no)

Ankeedi täitmisel on võimalik saada abi helistades numbrile +47 33 41 28 70 või saates e-kirja aadressile support@entrynorway.no

Telefoniliin on avatud ööpäevaringselt iga päev. Kell 08:00-22:00 on võimalik saada abi poola, vene, leedu ja rumeenia keeles.

Karantiinireeglite kontroll: Vaata, millised reeglid kehtivad sinu olukorras (Helsedirektoratet.no)

Testimine enne riiki saabumist

Negatiivse COVID-19 testi tõend

Norrasse reisivatel isikutel tuleb riiki sisenemisel esitada negatiivse koroonatesti tõend. Antud nõue kehtib samuti Norra kodanikele ja Norra residentidele.

 • Test peab olema tehtud viimase 24 tunni jooksul enne Norrasse saabumist
 • Heakskiidetud testimismeetodid on PCR või antikehade kiirtest
 • Tõend peab olema väljastatud norra, rootsi, taani, inglise, prantsuse või saksa keeles

Lennukiga saabuvad reisijad võivad testi teha viimase 24 tunni jooksul enne esimese lennu kavandatud väljumisaega.

 • Järgmise isikud ei pea esitama Norrasse saabudes negatiivse testi tõendit:
  • Täielikult vaktsineeritud isikud või need, kes on viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud ja kes saavad seda tõendada esitades Norra, Taani või Rootsi koroonasertifikaadi (helsenorge.no veebilehel).
  • Reisijad, kes saabuvad riikidest/piirkondadest, kust saabudes ei pea jääma karantiini
  • Alla 12-aastased lapsed
  • Välisriikide kodanikud, kes on hädavajalikud kriitiliste ühiskondlike funktsioonide toimimise tagamiseks või kelle ülesandeks on elanikkonna baasvajaduste täitmine, ning kui nende riiki sisenemise keelamisega kaasneks oht elule või tervisele
  • Läbisõidul olevad välisriikide kodanikud
  • Välisriikide kodanikud, kes saabuvad Norrasse regulaarselt Rootsist või Soomest töötamise või õppimise eesmärgil ja kes on viibinud väljaspool Norrat rohkem kui 7 päeva. Rootsist ja Soomest pärit tervishoiutöötajatele kehtivad eraldi tõendite esitamise nõuded.
  • Asüülitaotlejad ja ümberasustatavad pagulased
  • Välisriikide kodanikud, kellel on Norra elamisluba perekonna sisserände eeskirjade alusel
  • Diplomaatilisi, välisteenistuse või saatkonna ülesandeid täitvad isikud
  • Kauba- või reisijateveoga tegelevad välisriikide kodanikud oma tööülesannete täitmisel või kui nad suunduvad oma ülesannete täitmisele või saabuvad nende täitmiselt
  • Tööülesannete täitmisele suunduvad või sealt saabuvad piloodid ja meremehed
  • Rootsist või Soomest igapäevaselt Norras tööl käivad isikud, kes teevad koroonaviiruse testi igal 7. päeval ja kes saavad seda tõendada
  • Teravmägede püsielanikud
  • Läbisõidul olevad Rootsi või Soome politseitöötajad ning oma tööülesandeid täitvad teatud Rootsi või Soome tolliametnikud

Kohustuslik testimine riiki sisenemisel

Lisaks sellele, et reisijatel tuleb esitada enne Norrasse reisimist antud negatiivse koroonatesti tõend, tuleb neil teha COVID-19 test kohe pärast Norrasse saabumist. Piiripunktides on olemas testimisjaamad. Reisijatel tuleb oodata testimispunktis testi vastuse saabumiseni. Positiivse testitulemuse puhul tuleb ühe ööpäeva jooksul pärast riiki saabumist teha PCR test, kuid isikud, kes on viimase 10 ööpäeva jooksul viibinud väljaspool EMP riike ja Schengeni ala, peavad tegema PCR testi piiriületuspunktis.

Alla 12-aastasi lapsi tuleb samuti testida, kuid olukorras, kus testimine on keeruline, kuna laps näiteks protesteerib, testi ei tehta.

Isikuid, kes end Norrasse sisenemisel ilma mõjuva põhjuseta testida ei lase ja kes riigist vabatahtlikult ei lahku, karistatakse rahatrahviga.

Testi tegemise kohustuse nõue piiril ei kehti erandkorras järgmistele isikutele:

 • Täielikult vaktsineeritud isikud või need, kes on viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud ja kes saavad seda oma koroonasertifikaadi QR-koodi abil tõendada.
 • Isikud, kes on tööajal ja väljaspool tööaega karantiinikohustusest vabastatud.
 • Isikud, kes saabuvad Norrasse regulaarselt Rootsist või Soomest töötamise või õppimise eesmärgil, ning kellele ei kehti karantiinikohustus.
 • Kutselised kaugsõiduautojuhid ja rongipersonal, kes ei tööta kaubarongidel.
 • Isikud, kes on hädavajalikud kriitiliste ühiskondlike funktsioonide toimimise tagamiseks või kelle ülesandeks on elanikkonna baasvajaduste täitmine juhul, kui testi tegemine ei ole praktilistel põhjustel võimalik.

Reisimisega seotud karantiin

Kõik nn punastest riikidest ja piirkondadest Norrasse saabuvad isikud peavad jääma 10 ööpäevaks karantiini. Seda nimetatakse reisimisega seotud karantiiniks.

Reisimisega seotud karantiinist on vabastatud täielikult vaktsineeritud isikud, need, kes on COVID-19 läbi põdenud, ja nn rohelistest riikidest või piirkondadest saabuvad isikud. Selle tõendamiseks tuleb esitada Norra koroonasertifikaat helsenorge.no veebilehel.

See, kus riiki sisenejal karantiiniperiood veeta tuleb, sõltub sellest, millisest riigist või piirkonnast isik Norrasse naaseb.

Euroopa nn punaste ja kollaste riikide/piirkondade kaart (ainult inglise keeles)

Karantiinis olijatele kehtivad reeglid

Karantiinis olevad isikutel tuleb järgida järgmisi reegleid:

 • Viibida karantiinihotellis või kui isikule kehtib mõni erand, muus selleks sobivas majutuskohas.
 • Tööl, koolis ega lasteaias käimine ei ole lubatud.
 • Hoiduda riigisisestest reisidest.
 • Vältida kohti, kus teiste inimestega piisava vahe hoidmine on raskendatud.
 • Ühistranspordi kasutamine ei ole lubatud. Isikud, kes naasevad EMP riikidest, Šveitsist või Suurbritanniast, võivad kasutada ühistransporti, et reisida majutuskohta, kus neil tuleb olla karantiinis, või Norrast lahkumiseks enne karantiiniperioodi lõppu. Üle 12-aastased isikud peavad kandma näomaski.
 • Hoiduda avalikes kohtades nagu näiteks poed, apteegid ja kohvikud, viibimisest. Kui isikul muud võimalust ei ole, on lubatud vältimatud käigud poodi ja apteeki. Teiste inimestega tuleb hoida piisavat vahet.
 • Hoiduda külaliste kutsumisest. Lapsed ei tohi mängida koos isikutega, kes ei ela samas leibkonnas.

Väljas jalutamas käimine on lubatud, kuid teiste isikutega tuleb hoida piisavat vahet. Lastel ja noortel peab olema võimalik õues mängida.

Isikud, kellel tekivad karantiini ajal COVID-19 sümptomid, peavad jääma eneseisolatsiooni ning võtma testi tegemiseks ühendust kohaliku tervishoiuteenuse pakkujaga. Telefoninumber 116117.

Reisimisega seotud karantiinist vabastamine

Karantiininõue ei kehti järgmistele gruppide / juhtumite puhul:

 • Kõik nn rohelistest riikidest saabuvad reisijad.
 • Täielikult vaktsineeritud isikud ja need, kes on COVID-19 läbi põdenud. See kehtib samuti reisijatele, kellel on Taani või Rootsi koroonasertifikaat.
 • Vanemate ja laste vaheline kokkusaamine ning juhul, kui laps elab mõlema vanema juures
 • Rootsis või Soomes asuva kinnisvara juures hädavajalike hooldustööde tegemine või järelevalve teostamine
 • Lähedase inimese raske haigestumine ja matus

Mõned erandid on seotud ka tööga.

Järgmised isikud on nii tööajal kui ka väljaspool tööaega karantiinikohustusest vabastatud

 1. isikud, kes reisivad Norrasse läbi piirkonna, kust saabudes tuleb jääda karantiini ning kes ei kasuta ühistransporti, ei ööbi nimetatud piirkonnas ega ole lähikontaktis muude isikutega kui enda leibkonna liikmed.
 2. isikud, kes saabuvad Norrasse pärast Rootsis või Soomes asuva kinnisvara, paadi, haagissuvila jms juures vältimatult vajalike hooldustööde tegemist või järelevalvet, ning kes ei kasuta ühistransporti, ei ööbi nimetatud piirkonnas ega ole lähikontaktis muude isikutega kui enda leibkonna liikmed.
 3. isikud, kes lähevad Norrast laevareisile ning kes ei lahku laevast enne, kui laev on Norras tagasi. Laev ei tohi võtta pardale reisijaid või meeskonnaliikmeid, kes on läinud välisriigi sadama kaudu maale, välja arvatud kaubaveoga tegelevad isikud juhul, kui nad väldivad lähikontakti teiste reisijate ja meeskonnaliikmetega.
 4. Lennukipersonal ja rongipersonal, kelle töö algab Norras ning kes reisivad välisriikidesse ilma lennukist või rongist lahkumata. Isikud, kes lahkuvad lennukist või rongist, peavad laskma end testida Norrasse saabudes (lennukipersonal) või esimese ööpäeva jooksul (rongipersonal), ja pärast seda igal seitsmendal päeval.

Karantiiniperioodi lühendamine

Kõikidel karantiinis viibivatel isikutel tuleb seitse ööpäeva pärast riiki saabumist teha PCR test. Testi tegemiseks tuleb võtta ühendust kohaliku omavalitsuse või testimiskeskusega. Karantiinihotellis elavatele isikutele pakub testimisvõimalust kohalik omavalitsus. Karantiinikohustus kehtib seni, kuni isik on saanud nimetatud koroonatestile negatiivse vastuse.

Isikud, kes on nakkuse eest kaitstud, olles saanud ühe vaktsiinidoosi, ja alla 12-aastased lapsed võivad negatiivse testitulemuse puhul karantiini lõpetada kolme ööpäeva möödudes varasema seitsme ööpäeva asemel. Seda, et isik on nakkuse eest kaitstud, peab suutma tõendada Helsenorge.no veebilehel koroonasertifikaadi abil, näidates ette QR-koodi.

 Järgmised isikud loetakse nakkuse eest kaitstuks:

 • Täielikult vaktsineeritud isikud
 • Isikud, kes on saanud esimese vaktsiinidoosi rohkem kui 3 nädalat tagasi
 • Isikud, kes on viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud

Karantiiniperioodi läbimine karantiinihotellis, kodus või muus selleks sobivas majutuskohas?

See, kus riiki sisenejal karantiiniperiood veeta tuleb, sõltub sellest, millisest riigist või piirkonnast isik Norrasse naaseb. Erandlikult vabastatakse karantiinihotellis viibimise kohustusest isikud, kelle reis on toimunud kaalukalt isiklikel põhjustel või reisijad, kellele tööandja on organiseerinud eelnevalt sobivaks tunnistatud majutuskoha.

Sama leibkonna liikmed (abikaasad, elukaaslased ja nende lapsed), kes elavad kodumaal ühisel aadressil ja kes tulevad Norrasse koos, võivad olla karantiinis samas majutuskohas.

EMP-välised riigid ja Šveits

Isikud, kes on viimase 10 ööpäeva jooksul enne Norrasse saabumist viibinud väljaspool EMP riike ja Šveitsis, tuleb veeta osa karantiiniperioodist karantiinihotellis. Karantiinihotellis tuleb viibida seni, kuni isik on saanud vastuse PCR testile, mis on tehtud kõige varem 3 ööpäeva pärast riiki sisenemist.  Negatiivse testitulemuse puhul lubatakse karantiinihotellist lahkuda ja veeta ülejäänud karantiiniperiood enda elukohas või muus selleks sobivas majutuskohas. Majutuskoht on karantiini läbimiseks sobiv juhul, kui seal on võimalik vältida lähikontakti teistega ja kui isikul on eraldi tuba, eraldi vannituba ja eraldi köök, või toimub toitlustamine.

EMP riigid ja Šveits

Isikud, kes on viibinud EMP piirkonnas või Šveitsis, ei pea elama karantiinihotellis. Riiki saabudes peab reisija suutma tõendada, et ta ei ole viimase 10 päeva jooksul enne Norrasse saabumist viibinud väljaspool EMP riike ega Šveitsi. Isikul peab olema oma elukoht või muu sobiv majutuskoht, kus on võimalik vältida lähikontakti teistega ning kus reisijal on eraldi tuba, eraldi vannituba ja eraldi köök, või toimub toitlustamine.

Eraldi reegel Suurbritanniast saabujatele

Alates 21. juunist on Suurbritanniast saabuvad isikud kohustatud elama karantiinihotellis.

Karantiinihotell

Norrasse reisivatel isikutel tuleb üldjuhul elada karantiinihotellis. Isikud, kellele kehtib mõni erand, peavad suutma seda riiki sisenemisel tõendada. Karantiinihotellide kohta on võimalik saada teavet politsei käest Norra piiriületuspunktides ja muudes saabumiskohtades.

Hotellimajutuse eest peab igaüks ise maksma. Karantiinihotellis tuleb veeta vähemalt kolm päeva. 3. päeval võib teha uue COVID-19 testi. Negatiivse testitulemuse puhul võib karantiinihotellist lahkuda ja veeta ülejäänud karantiiniperiood enda kodus või muus selleks sobivas majutuskohas.

Alaealised lapsed, kes tulevad Norrasse ilma saatjata, ei pea elama karantiinihotellis.

Karantiinihotellis elamise maksumus

Karantiinihotellis elamise eest tuleb üle 18-aastastele eraisikutel ja tööandjatel maksta 500 krooni ööpäevas. Alla 10-aastaste laste eest, kes elavad samas toas oma eestkostjatega, lisatasu maksma ei pea. 10-18 aasta vanuste laste ööbimise eest tuleb maksta 250 krooni ööpäevas. Maksmine karantiinihotellis toimub tavapärasel viisil.

Karantiinihotellis on võimalik teha tasuta COVID-19 test.

Karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastamine

Teatud gruppide puhul on võimalik esitada taotlus karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastamiseks. Reeglid selle kohta, kes võib taotluse esitada ja millisel viisil seda teha, on kättesaadavad Immigratsioonidirektoraadi veebilehel About the corona situation - UDI

Taotle erandit järgmise lingi kaudu https://www.udi.no/en/quarantine-hotel

Isikutel, kes on karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastatud, tuleb Norrasse saabudes siiski kinni pidada reeglitest, mis puudutavad karantiini, testimist ja reisi registreerimist.

Isikud, kes kuuluvad ühte järgmistest gruppidest, võivad läbida karantiiniperioodi enda elukohas või muus selleks sobivas majutuskohas:

 • Reisijad, kes saabuvad EMP riikidest või Šveitsist.
 • Isikud, kellel on võimalik helsenorge.no veebilehe kaudu tõendada, et nad on viiruse eest kaitstud ja kellel on olemas oma elukoht või muu selleks sobiv majutuskoht, kus on võimalik vältida lähikontakti teistega ning kus neil on eraldi tuba, eraldi vannituba ja eraldi köök, või toimub toitlustamine.
 • Alaealised lapsed. 
 • Isikud, kes saavad tõendada, et tööandja on lasknud nende majutuskoha tööinspektsiooni poolt sobivaks tunnistada. Selle piisavaks tõendiks on näiteks tööinspektsiooni poolse kinnituse koopia.
 • Isikud, kellel on võimalik tõendada, et reis on toimunud kaalukalt isiklikel põhjustel või et selleks on olnud muud tungivad põhjused (loe lähemat selgitust allpool), ning kellel on võimalik veeta karantiiniperiood muus selleks sobivas majutuskohas, kus on võimalik vältida lähikontakti teistega. Karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastamise taotlus tuleb esitada Immigratsioonidirektoraadile.
 • Asüülitaotlejad ja ümberasustatavad pagulased.
 • Isikud, kelle reisi eesmärgiks on lastega kokkulepitud või kindlaksmääratud kokkusaamine, või kui lapsed elavad mõlema vanema juures, vastavalt Norra lasteseadusele või lastekaitseseadusele. Nimetatud isikutel ei ole vaja UDI-le karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastamise taotlust esitada.
 • Isikud, kes saabuvad Norrasse regulaarselt Rootsist või Soomest töötamise või õppimise eesmärgil, ning kes on karantiinikohustusest vabastatud vastavalt COVID-19 määruse §-le 6b

Karantiiniperioodil kodus või muus selleks sobivas majutuskohas viibimine

Isikud, kes on karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastatud, võivad veeta karantiiniperioodi ühes järgmistest majutuskohtadest:

 • Enda elukohas või muus selleks sobivas majutuskohas, kus on võimalik vältida lähikontakti teistega ning kus isikul on eraldi tuba, eraldi vannituba ja eraldi köök, või toimub toitlustamine. Muus sobivas majutuskohas juhul, kui isikul on riiki sisenedes võimalik tõendada, et tal tuleb elada antud aadressil kaalukatel isiklikel põhjustel. Samuti peab tõendama seda, et majutuskoht on karantiini läbimiseks sobiv. Vaata sobiva majutuskoha selgitust antud nimekirja lõpus.
 • Sobivas elukohas, mille eest vastutab tööandja. Tööandja peab laskma majutuskoha tööinspektsiooni poolt sobivaks tunnistada enne, kui töövõtja Norrasse saabub. Riiki sisenemisel peab olema võimalik esitada tõend selle kohta, et majutuskoht on sobivaks tunnistatud.

Sobiv majutuskoht: Sobivas majutuskohas peab olema võimalik vältida lähikontakti teistega, reisilt saabujal peab olema eraldi tuba, eraldi vannituba ja eraldi köök või toitlustamise võimalus. Piiriületaja ankeeti täites, mis on kohustuslik kõikidele reisijatele, tuleb sinna juurde lisada kinnitus selle kohta, et majutuskoht vastab karantiiniperioodi läbimiseks sobiva elupaiga nõuetele.

Riiki sisenejate kontrollkeskus

Riiklik kontrollkeskus võtab Norrasse saabujatega karantiiniperioodi jooksul ühendust SMSi ja telefoni teel.

Kui kontrollkeskus reisijat kätte ei saa, võidakse sellest teavitada kohaliku omavalitsuse ülemarsti või tööinspektsiooni. Kontrollkeskus saab reisija andmed riiki sisenejate registrist.

On oluline, et vastad kõnele, kui sulle helistatakse numbrilt 2189xxxx.

Töövõtjatele ja piirialatöötajatele kehtiv karantiin

Välistöötajatel tuleb üldjuhul läbida karantiiniperiood karantiinihotellis, välja arvatud isikud, kelle majutuskoht on eelnevalt sobivaks tunnistatud. Kõik isikud, kes tulevad Norrasse riikidest, kust saabudes tuleb jääda karantiini:

 • Peavad jääma enne töö alustamist 10 ööpäevaks karantiini
 • Saavad karantiiniaega lühendada, kui nad saavad negatiivse vastuse koroonatestile, nagu ülalpool kirjeldatud Sageli piiri ületavatele sikutele kehtib erand tööajal.
 • Täielikult vaktsineeritud tervishoiutöötajad, kes täidavad haiglates või kohaliku omavalitsuse tervishoiuasutustes kriitilisi funktsioone, vabastatakse karantiinikohustusest tööajal juhul, kui nad annavad Norrasse saabudes negatiivse testitulemuse.
 • Reisimisega seotud karantiinist võidakse tööajal vabastada mõned kutselised kaugsõiduautojuhid, rongipersonal, lennukipersonal ja Norra sadamatest laevadele tööle minevad töötajad. Kehtivate reeglite väljaselgitamiseks tuleb nimetatud isikutel võtta ühendust oma tööandjaga.
 • Tööajal on karantiinikohustusest vabastatud läbisõidul olevad Rootsi või Soome politseitöötajad ning oma tööülesandeid täitvad teatud Rootsi või Soome tolliametnikud.
 • Piirialatöötajad, kes saabuvad Norrasse Rootsist või Soomest rohkem kui üks kord 15 päeva jooksul, võivad saada tööajal karantiinikohustusest vabastuse juhul, kui nad lasevad end testida:
 1. vähemalt igal seitsmendal päeval

või

 1. Norrasse saabumise päeval ja seejärel igal seitsmendal päeval, juhul kui nende viimasest Norras tehtud testist on möödunud rohkem kui seitse ööpäeva

või

 1. seitsme ööpäeva jooksul pärast viimast COVID-19 testi, mis on tehtud Rootsis või Soomes (kehtib vaid igapäevaselt piiri ületavatele isikutele)

Erandid ei kehti isikutele, kes on viibinud 10 ööpäeva jooksul enne Norrasse saabumist väljaspool Rootsit või Soomet, või nendele, kes samal ajal töötavad Rootsi või Soome tervishoiu- ja hooldussektoris.

Loe lähemalt (ainult inglise keeles)

Karantiinikohustusest vabastamine kaalukatel isiklikel põhjustel, ning asjaolud, mis võivad reisimisega seotud karantiini mõjutada

Mõningatel juhtudel võidakse riiki siseneja karantiinikohustusest vabastada:

 • Et külastada raskelt haiget lähedast või osaleda lähedase inimese leinatalitusel või matusel. Karantiinikohustusest vabastamine kehtib ainult haige isiku külastamise või leinatalitusel/matusel osalemise ajal. Muul ajal kehtib karantiinikohustus. Erand kehtib vaid siis, kui isik on andnud negatiivse testitulemuse nii piiripunktis KUI KA samal päeval, kui külastus või leinatalitus/matus toimub. Antud olukorras tuleb testimise eest ise maksta.
 • Isikud, kellel on vanema ja lapse vahelise suhtluskorra kokkulepe vastavalt Norra lasteseadusele või lastekaitseseadusele:

Norrasse saabuvaid isikud ei vabastata karantiinikohustusest, kuid nad võivad karantiini ajal lastega koos olla. Neile kehtib testimiskohustus (PCR) nii 3. kui ka 7. päeval pärast riiki sisenemist.

Isikud, kes on viibinud välisriigis, et külastada seal elavaid lapsi, võidakse vabastada karantiinikohustusest tööajal. See kehtib vaid isikutele, kes on saanud negatiivse tulemuse testile (PCR), mis on tehtud kõige varem 3. päeval pärast Norrasse saabumist. Isikutele, kellel puudub Norras töökoht, ei anta tööajal karantiinikohustusest vabastust.

Lapsed, kes saabuvad välisriigist vanematega kokkusaamiselt, võidakse vabastada karantiinikohustusest koolitundide ajaks, kui nad on saanud negatiivse tulemuse testile (PCR), mis on tehtud kõige varem 3. päeval pärast Norrasse saabumist. Karantiinikohustus ei kehti alla 12-aastastele lastele, isegi kui neid testitud ei ole.

Isikud, kellel on võimalik tõendada, et nende reisi eesmärgiks on lastega kokkulepitud või kindlaksmääratud kokkusaamine vastavalt Norra lasteseadusele või lastekaitseseadusele, võivad läbida karantiiniperioodi selleks sobivas majutuskohas. Nendele ei kehti eraldi toa, eraldi vannitoa ja eraldi köögi nõue.

Isikud, kes on karantiinikohustusest vabastatud ja kellel tekivad COVID-19 sümptomid, või kui arstil on kahtlus, et nad võivad olla nakatunud COVID-19-sse, on siiski kohustatud jääma karantiini.

Lisateave koroona kohta erinevates keeltes (regjeringen.no)