Norrasse reisimine

Lisateavet Euroopa riikides kehtivate reeglite kohta leiab siit. Re-open EU (europa.eu)

Kes tohivad Norrasse reisida?

Norrasse reisimisele kehtivad teatud piirangud.

Norrasse võivad reisida järgmised isikud:

 • Isikud, kes saavad kehtiva koroonasertifikaadiabil tõendada, et nad on täielikult vaktsineeritud või viimase 6 kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud.
 • EL/EMP riikides, Šveitsis, Suurbritannias või nn lillas riigis või piirkonnas elavad isikud juhul, kui nad on viibinud nimetatud riikides/piirkondades viimase 10 ööpäeva jooksul.

Isikud, kes ei kuulu ülalnimetatud kategooriatesse, võivad reisida Norrasse juhul, kui neile kehtib mõni erand:

Millist värvi on riik, kust reisija naaseb?

See, kas isikul tuleb jääda reisilt naastes karantiini, ning milliseid reegleid tal Norrasse sisenemisel järgida tuleb, sõltub sellest, millist värvi on riik, kust reisija naaseb. Järgmise lingi alt saab ülevaate sellest, milline värv millise riigi puhul kehtib.

Kui oled välja uurinud, milline värv riigi puhul kehtib, saad lugeda reisireeglite kohta lähemalt siit.

Millised reeglid kehtivad minu olukorras?

Norrasse reisivatele välisriigi kodanikele väljastatud koroonasertifikaat

Norrasse võivad vabalt siseneda täielikult vaktsineeritud isikud või need, kes on viimase 6 kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud ja kes saavad seda tõendada, esitades digitaalse koroonasertifikaadi, mida on võimalik kontrollida ning mis on ELi süsteemiga seotud, hoolitama sellest, millisest riigist nimetatud isikud saabuvad. Kõnealused isikud ei pea jääma karantiini, ei pea tegema testi enne riiki saabumist ega laskma end piiripunktis testida, ning nad ei pea täitma piiriületaja ankeeti.

Norras loetakse täielikult vaktsineerituks järgmised isikud:

 • isikud, kes on saanud 2 vaktsiinidoosi, seejuures peab viimase doosi saamisest olema möödunud rohkem kui 1 nädal.
 • isikud, kes on saanud 1 vaktsiindoosi, mis hakkab mõjuma 3 nädalat pärast vaktsineerimist.
 • isikud, kes on COVID-19 läbi põdenud ja kes on saanud 1 koroonavaktsiini doosi rohkem kui nädal tagasi. Vaktsiinidoosi ei anta enne kui positiivse testi andmisest on möödunud 3 nädalat.
 • isikud, kes on saanud 1 vaktsiinidoosi ja kes annavad 3 nädalat hiljem positiivse koroonaproovi. Antud isikud loetakse täielikult vaktsineerituks pärast eneseisolatsiooni lõppu.
 • isikud, kellel on tuvastatud COVID-19 antikehad ja kes on saanud 1 koroonavaktsiini doosi rohkem kui nädal aega tagasi.

Loe regjeringen.no veebilehelt lähemalt selle kohta, milliste riikide koroonasertifikaate Norras aktsepteeritakse.

Reisi registreerimine enne riiki sisenemist

Reisijatel, kes saabuvad punastest, tumepunastest, lilladest ja hallidest riikidest, tuleb üldjuhul enne Norrasse saabumist täita piiriületaja ankeet.

Ankeet tuleb täita elektrooniliselt. Pärast ankeedi täitmist saadetakse reisijale sellekohane kinnitus, mis tuleb esitada riiki saabudes politseile. Piiriületaja ankeeti ei ole võimalik täita varem kui 72 tundi enne riiki sisenemist.

Kuidas reisi registreerida?

Elektroonilise piiriületaja ankeedi täitmine (entrynorway.no)

Ankeedi täitmisel on võimalik saada abi helistades numbrile +47 33 41 28 70 või saates e-kirja aadressile support@entrynorway.no

Telefoniliin on avatud ööpäevaringselt iga päev. Kell 08:00-22:00 on võimalik saada abi poola, vene, leedu ja rumeenia keeles.

Karantiinireeglite kontroll: Vaata, millised reeglid kehtivad sinu olukorras (Helsedirektoratet.no)

Kohustuslik testimine riiki sisenemisel

Punastest, tumepunastest, lilladest ja hallidest riikidest saavubatel isikutel tuleb üldjuhul teha riiki saabumisel koroonatest.

Isikud, kes end ilma mõjuva põhjuseta testida ei lase, võivad riigist vabatahtlikult lahkuda, või neile võidakse määrata rahatrahv.

Test tuleb teha lennujaamas või muus piiriületuspunktis. Test peab olema antigeeni kiirtest ja reisijal tuleb oodata piiripunktis kuni testi vastuse saabumiseni.

Positiivse testitulemuse puhul tuleb ühe ööpäeva jooksul pärast riiki saabumist teha PCR test. Isikud, kes saabuvad väljastpoolt EMP riike/ Šveitsi, ja kes annavad negatiivse testitulemuse, peavad tegema PCR testi koheselt piiriületuspunktis.

Reisimisega seotud karantiin

Reisijatel, kes saabuvad punastest, tumepunastest, lilladest ja hallidest riikidest ja piirkondadest, tuleb üldjuhul jääda 10 ööpäevaks karantiini Norrasse saabumise päevast alates. Antud nõudele kehtivad erandid, vaata lähemalt.

Reisimisega seotud karantiinis tuleb viibida enda elukohas või muus selleks sobivas majutuskohas. Kui reisijal puudub karantiini läbimiseks sobiv majutuskoht, võidakse talle riiki sisenemisel pakkuda võimalust elada karantiinihotellis.

Juhul, kui isik reisib Norrasse läbi rohelise või oranži riigi või piirkonna, lühendatakse karantiiniperioodi vastavalt sellele, kui pikk on nimetatud riigis viibimise aeg.

Karantiinis olijatel tuleb järgida järgmisi reegleid:

 • Viibida karantiini läbimiseks sobivas majutuskohas või enda elukohas.
 • Tööl, koolis või lasteaias käimine ei ole lubatud.
 • Ühistranspordi kasutamine ei ole lubatud. Isikud, kes naasevad EMP riikidest, Šveitsist või Suurbritanniast, võivad kasutada ühistransporti, et reisida majutuskohta, kus neil tuleb olla karantiinis, või Norrast lahkumiseks enne karantiiniperioodi lõppu. Üle 12-aastased isikud peavad kandma näomaski.
 • Hoiduda avalikes kohtades nagu näiteks poed, apteegid ja kohvikud, viibimisest. Kui isikul muud võimalust ei ole, on lubatud vältimatud käigud poodi ja apteeki. Teiste inimestega tuleb hoida piisavat vahet.
 • Hoiduda külaliste kutsumisest.

Karantiinikohustuse rikkumine on karistatav.

Karantiinis olevate isikute testimine

Isikud, kes teevad PCR testi kõige varem 3 ööpäeva pärast Norrasse saabumist, ning kelle testitulemus on negatiivne, võivad karantiini lõpetada. Testitulemust peab olema võimalik tõendada. Seda saab näiteks teha testitulemuste veebilehel Helsenorge.no kaudu.

Karantiinihotellis viibivatele isikutele peab kohalik omavalitsus pakkuma testimise võimalust.

Karantiinikohustusest vabastamine

Karantiinikohustusele kehtivad erandid. Mõned erandid kehtivad nii tööajal kui ka väljaspool tööaega, mõned aga ainult tööajal.

Küsi oma tööandjalt, kas sulle kehtib mõni erand. Näiteks:

 • Reisimisega seotud karantiinist võidakse tööajal vabastada mõned kutselised kaugsõiduautojuhid, rongipersonal, lennukipersonal ja Norra sadamatest laevadele tööle minevad töötajad. Kehtivate reeglite väljaselgitamiseks tuleb nimetatud isikutel võtta ühendust oma tööandjaga.

Erand võidakse teha isikutele, kes külastavad raskelt haiget lähedast või tulevad lähedase inimese leinatalitusele või matusele. Karantiinikohustusest vabastamine kehtib ainult haige isiku külastamise või leinatalitusel/matusel osalemise ajal. Muul ajal kehtib karantiinikohustus. Erand kehtib vaid siis, kui isik on andnud negatiivse testitulemuse nii piiripunktis KUI KA samal päeval, kui külastus või leinatalitus/matus toimub. Antud olukorras tuleb testimise eest ise maksta.

Loe lähemalt (ainult inglise keeles)

Lapsega kokkusaamine

Erand, mis puudutas lapsega kokkusaamist ning lapsi, kes elavad mõlema vanema juures, ei kehti enam.

Alla 18-aastased lapsed ei pea enam reisilt naastes karantiini minema, kuid neil soovitatakse teha PCR test või antigeeni kiirtest 3 ööpäeva pärast Norrasse saabumist.

Täiskasvanute (üle 18-aastastele isikute) puhul on nüüd põhireegliks see, et kõik võivad karantiini lõpetada tehes testi kõige varem 3 ööpäeva pärast Norrasse saabumist. Seetõttu ei ole enam vaja eraldi reeglit, mis puudutab lapsega kokkusaamist.

Lapsega on lubatud karantiiniperioodil kohtuda samamoodi nagu varem.

Lisateave koroona kohta erinevates keeltes (regjeringen.no)