Norrasse reisimine – karantiini- ja testimise reeglid

Hetkel tohivad Norrasse reisida vaid Norra kodanikud ja need välisriikide kodanikud, kes on Norra residendid. Kõik välisriikide kodanikud, kellele ei kehti mõni allpool toodud erand, saadetakse piirilt ilma lähema kaalutluseta tagasi.

Isikutel, kes tohivad Norrasse reisida, tuleb jätkuvalt kinni pidada järgmistest reeglitest:

 • Enne reisi tuleb ära täita piiriületaja deklaratsioon
 • Reisijal peab olema kaasas negatiivse koroonatesti tõend ja test peab olema tehtud viimase 24 tunni jooksul enne riiki sisenemist
 • Norrasse saabudes peab laskma end testida
 • Norras tuleb viibida 10 ööpäeva karantiinis

Covid-19 reeglite rikkumisi karistatakse suurte rahatrahvidega.

Enamike reisijate jaoks on Norra hetkel suletud

Norrasse sisenemise piirangud kehtivad kõikide riikide kodanikele, samuti EL/EMP liikmesriikide ja Põhjamaade kodanikele. Sinna alla kuuluvad:

 1. Turistid
 2. Perekonnaliikmed, keda ei ole allpool välja toodud erand: lähiperekonna liikmed
 3. Kallimad või kihlatud
 4. EL/EMP liikmesriikide kodanikud (muuhulgas Põhjamaade kodanikud), kes tulevad Norrasse tööle või õppima ning kellele ei kehti ükski allpool toodud erand
 5. Ärireisijad
 6. Välisriikide kodanikud, kellele on väljastatud Schengeni viisa, kuid kelle puhul ei kehti ükski allpool toodud erand
 7. Isikud, kellel on Norras lisaeluase, kuid kes siin alaliselt ei ela

Teatud gruppidele kehtivad erandid, põhilised nendest on:

 1. Välisriikide kodanikud, kes on Norra residendid ja kes omavad või üürivad kinnisvara.
 2. Isikud, kellel on riiki sisenemiseks tungiv põhjus, näiteks eriline hooldusvastutus Norras elavate isikute eest, samuti isikud, kelle hooldajad elavad Norras, või kui see on vajalik muudel heaoluga seotud mõjuvatel kaalutlustel nagu surevate või raskelt haigete lähiperekonna liikmete külastamine
 3. Välisriikide kodanikud, kes tulevad oma lastega kokkulepitud või kindlaksmääratud kokkusaamisele
 4. Lähiperekonna liikmed: abikaasa/registreeritud partner/elukaaslane, alaealised lapsed või kasulapsed, alaealiste laste või lastelaste vanemad või kasuvanemad
 5. Välisriigi meediaasutustes töötavad ajakirjanikud ja muud töötajad
 6. Välisriikide kodanikud, kellel on vahemaandumine Norra lennujaamas (nii rahvusvaheline kui ka Schengeni-sisene õhutransiit)
 7. Meremehed ja lennunduse töötajad
 8. Kauba- ja reisijateveoga tegelevad välisriikide kodanikud
 9. Elutähtsaid teenuseid osutavad välisriikide kodanikud. Neil peab olema tööandjapoolne tõend.
 10. Norra tervishoiu- ja hooldussektoris töötavad Rootsist ja Soomest pärit tervishoiutöötajad
 11. Äritegevuseks hädavajalikud töötajad. Tööandja peab saama Norra ametivõimudelt kinnituse enne, kui töötajad Norrasse tulevad.
 12. Lapsed, kes käivad igapäevaselt üle piiri Norras koolis
 13. Välisriikide kodanikud, kes elavad Rootsis või Soomes ja käivad igapäevaselt Norras tööl.

Kõikide erandite täielik loetelu on leitav aadressil lovdata.no (vaid inglise keeles)

Registreerimine enne riiki sisenemist

Kõik Norrasse saabuvad isikud peavad täitma ära piiriületaja deklaratsiooni. Elektroonilise deklaratsiooni täitnutele saadetakse sellekohane kinnitus, mis tuleb esitada riiki saabudes politseile.

Riiki sisenemine tuleb registreerida enne Norrasse saabumist, kuid ikke varem kui 72 tundi enne kohalejõudmist.

Elektroonilist piiriületaja deklaratsiooni täitma (entrynorway.no)

Testimine

Negatiivse covid-19 testi tõend

Välisriikide kodanikel, kellele sissesõidukeeld ei kehti, tuleb üldjuhul Norra piiripunktis ette näidata negatiivse koroonatesti tõend.

 • Test peab olema tehtud viimase 24 tunni jooksul enne Norrasse saabumist
 • Heakskiidetud testimismeetodid on PCR või antikehade kiirtest
 • Tõend peab olema väljastatud norra, rootsi, taani, inglise, prantsuse või saksa keeles

Lennukiga saabuvad reisijad võivad testi teha viimase 24 tunni jooksul enne esimese lennu kavandatud väljumisaega.

Järgmised isikud ei pea esitama negatiivse testi tõendit:

 1. Reisijad, kes saabuvad riikidest/piirkondadest, kust saabudes ei pea jääma karantiini
 2. Alla 12-aastasted lapsed
 3. Norra kodanikud
 4. Isikud, kes suudavad heakskiidetud laborimeetodi (PCR) abil tõendada, et nad on viimase kuue kuu jooksul covid-19 läbi põdenud
 5. Välisriikide kodanikud, kes on Norra residendid elamisloa alusel
 6. Välisriikide kodanikud, kes on hädavajalikud kriitiliste ühiskondlike funktsioonide toimimise tagamiseks või kelle ülesandeks on elanikkonna baasvajaduste täitmine, ning kui nende riiki sisenemise keelamisega kaasneks oht elule või tervisele
 7. Läbisõidul olevad välisriikide kodanikud
 8. Välisriikide kodanikud, kes saabuvad Norrasse regulaarselt Rootsist või Soomest töötamise või õppimise eesmärgil ja kes on viibinud väljaspool Norrat rohkem kui seitse päeva. Rootsist ja Soomest pärit tervishoiutöötajatele kehtivad eraldi tõendite esitamise nõuded. Vt punkti "Töövõtjatele ja piirialatöötajatele kehtiv karantiin".
 9. Asüülitaotlejad ja ümberasustatavad pagulased
 10. Välisriikide kodanikud, kellel on Norra elamisluba perekonna sisserände eeskirjade alusel
 11. diplomaatilisi, välisteenistuse või saatkonna ülesandeid täitvad isikud
 12. kauba- või reisijateveoga tegelevad välisriikide kodanikud, ka siis kui nad on teel oma ülesannete täitmisele või saabuvad nende täitmiselt
 13. tööülesannete täitmisele suunduvad või sealt saabuvad piloodid ja meremehed
 14. Teravmägedel alaliselt elavad välisriikide kodanikud
 15. Rootsist või Soomest igapäevaselt Norras tööl käivad isikud, kes teevad koroonaviiruse testi igal 7. päeval ja kes saavad seda tõendada.

Kohustuslik testimine riiki sisenemisel

Isikutel, kes on viimase 10 ööpäeva jooksul viibinud piirkondades, kust saabudes tuleb jääda karantiini, tuleb teha Norrasse saabudes covid-19 test. Test tuleb teha lennujaamas või piiriületuspunktis. Heakskiidetud testimismeetodid on PCR või antikehade kiirtest.

Reisijad, kes saabuvad Suurbritanniast, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Iirimaalt, Hollandist, Austriast, Portugalist ja Brasiiliast ja kõik isikud, kes on viibinud ühes nendest riikidest viimase 10 päeva jooksul enne Norrasse saabumist, peavad riiki sisenemisel tegema PCR testi (covid-19 test). Testimispunktis tuleb sul anda teada, et saabud ühest nimetatud riigist.

Isikuid, kes end Norrasse sisenemisel ilma mõjuva põhjuseta testida ei lase ja kes riigist vabatahtlikult ei lahku, karistatakse rahatrahviga.

Kõik reisijad, kes läbivad karantiini mujal kui karantiinihotellis, peavad lisaks tegema testi seitsmendal päeval pärast riiki sisenemist.

Sinuga võetakse ühendust vaid siis, kui testitulemus on positiivne. Negatiivse testitulemuse puhul ühendust ei võeta. Kui sul on kasutaja helsenorge.no lehel, saad sinna sisse logida ja sealt testitulemust näha. Mõnedel laboritel on testitulemusest teavitamise jaoks omaette lahendused, sulle antakse sellest sellisel juhul testimispunktis teada.

Testi tegemise kohustuse nõue piiril ei kehti järgmistele isikutele:

 1. Alla 12-aastased lapsed.
 2. Isikud, kellele ei kehti karantiinikohustus tööajal ega väljaspool tööaega, kuna nad on viibinud välisriigis lühiajaliselt ja neil puudub kokkupuude teistega, välja arvatud enda perekonna liikmed. Näiteks kui reisi eesmärgiks on vajalikke hooldustööde tegemine lisaeluaseme juures.
 3. Piirialatöötajad Rootsist ja Soomest, kellele sissesõidukeeld ei kehti ja kes järgivad eraldi testimissüsteemi
 4. Kaugsõiduautojuhid ja rongipersonal, kes ei tööta kaubarongidel; samuti teatud kaubarongide personali grupid
 5. Isikud, kelle testimine ei ole praktilistel põhjustel võimalik ja kes on hädavajalikud kriitiliste ühiskondlike funktsioonide toimimise tagamiseks või kelle ülesandeks on elanikkonna baasvajaduste täitmine.
 6. Diplomaadid

Karantiin

Kõik välisriikidest Norrasse saabujad peavad jääma 10 ööpäevaks karantiini, välja arvatud reisijad, kes saabuvad teatud piirkondadest Põhjamaades/Euroopas, kus nakatumismäär on piisavalt madal (kollased piirkonnad ja riigid).

Euroopa punaste ja kollaste riikide/piirkondade kaart (vaid inglise keeles)

Isikuid, kes on covid-19 läbi põdenud, ei vabastata karantiinikohustusest. Norrasse saabudes tuleb neil kohe karantiini minna.

Kuidas käituda, kui sul tuleb jääda riiki sisenemisel karantiini

 • Karantiin tuleb läbida karantiinihotellis, välja arvatud juhtudel, kui isik on karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastatud, vt allpool toodud nimekirja.
 • Majutuskohast tohib lahkuda vaid juhul, kui on võimalik vältida kokkupuudet teistega, välja arvatud sinuga koos elavad isikud.
 • Sa ei tohi viibida töökohal, kus on ka teisi inimesi, samuti mitte minna kooli või lasteaeda.
 • Sa ei tohi kasutada ühistransporti, välja arvatud lennujaama, sadama või muu sarnase koha vaheliseks transpordiks Norrasse saabumisel või Norrast lahkumisel. Sellisel juhul peavad üle 12-aastased isikud kandma näomaski.
 • Kui sa elad karantiiniperioodil koos teiste isikutega, peaksid teil olema eraldi magamistoad ja vannitoad ning teil tuleb hoida teineteisega kaks meetrit vahet. Kui neid reegleid ei ole võimalik järgida, peaksid sinuga koos elavad isikud samuti karantiini minema. Kui see ei ole võimalik, soovitatakse karantiinihotelli või muid kohaliku omavalitsuse poolt pakutavaid hotellilahendusi.
 • Sinuga koos elavad isikud peaksid samuti laskma end testida seitse päeva pärast sinu kojutulekut (sinu jaoks on see kohustuslik, sinuga koos elavate isikute jaoks soovitatav).
 • Kui sul tekivad karantiini ajal covid-19 sümptomid, pead jääma eneseisolatsiooni ning pöörduma testi tegemiseks kohaliku tervishoiuteenuse pakkuja poole. Telefoninumber +47 116117.

Kus veeta karantiin riiki sisenemisel?

Lähiperekonna liikmed (abikaasad, elukaaslased ja nende lapsed), kes elavad kodumaal ühisel aadressil ja kes tulevad Norrasse koos, võivad viibida karantiinis samas majutuskohas.

Karantiinis saab viibida:

 • Karantiinihotellis, mis asub piiriületuskoha läheduses. Loe karantiinihotellide kohta lähemalt allpool.
 • Alalises elukohas Norras, hoolimata sellest, kas tegemist on endale kuuluva kinnisvara või üüripinnaga. See ei kehti mobiilsete majutuskohtade puhul nagu näiteks haagissuvilad, paadid jms. Sul peab olema võimalik omandi- või üürisuhet riiki sisenemisel tõendada ja üürilepingu pikkus peab olema vähemalt kuus kuud. Karantiinis viibiva isikuga koos elavatel inimestel soovitatakse samuti olla karantiinis, kui neil puudub eraldi magamistuba ja vannituba.
 • Muus sobivas majutuskohas, kui sul on riiki sisenedes võimalik tõendada, et sul tuleb elada antud aadressil mõjuvatel heaoluga seotud kaalutlustel. Samuti pead sa tõendama, et majutuskoht on karantiini läbimiseks sobiv. Vaata sobiva majutuskoha selgitust antud nimekirja lõpus.
 • Sinu abikaasa või isiku elukohas, kellega sul on ühine(sed) laps(ed). Sul peab olema võimalik riiki sisenemisel tõendada, et te olete abielus või et teil on ühine(sed) laps(ed). Teie ühised alaealised lapsed võivad samuti veeta karantiini samal aadressil.
 • Sobivas elukohas, mille eest vastutab tööandja. Tööandja peab majutuskohale tööinspektsiooni heakskiidu saama enne, kui töövõtja Norrasse saabub. Nimetatud heakskiidu saamist peab olema võimalik riiki sisenemisel tõendada.

Sobiv majutuskoht: Seal peab olema võimalik vältida lähikontakti teistega. Majutuskohas peab olema eraldi tuba koos televiisori ja internetiühendusega, eraldi vannituba ja eraldi köök, või toimuma toitlustamine.

Piiriületaja deklaratsiooni täites, mis on kohustuslik kõikidele reisijatele, tuleb sinna juurde lisada kinnitus selle kohta, et majutuskoht vastab karantiini läbimiseks sobiva elupaiga nõuetele.

Riiki sisenejate kontrollkeskus

Riiklik kontrollkeskus võtab Norrasse saabujatega karantiiniperioodi jooksul ühendust SMSi või telefoni teel.

Kui kontrollkeskus sind kätte ei saa, võidakse sellest teavitada kohaliku omavalitsuse ülemarsti või tööinspektsiooni. Kontrollkeskus saab sinu andmed riiki sisenejate registrist.

On oluline, et sa vastad kõnele, kui sulle helistatakse numbrilt 2189xxxx.

Karantiiniperioodi lühendamine

Riiki sisenejatele kehtiva karantiini pikkust on võimalik lühendada, kui sul on võimalik esitada negatiivne koroonaviiruse testi (PCR-test) tulemus; test peab olema tehtud kõige varem seitse ööpäeva pärast riiki saabumist. Nimetatud test on kohustuslik kõikidele reisijatele, kes ei viibi karantiinihotellis. Testi tegemiseks võta ühendust kohaliku omavalitsuse või testimiskeskusega.

Karantiinikohustus kehtib seni, kuni oled saanud koroonatestile negatiivse vastuse.

Töövõtjatele ja piirialatöötajatele kehtiv karantiin

Välisriikide töötajatel tuleb üldjuhul veeta karantiin karantiinihotellis. Kõik isikud, kes tulevad Norrasse riikidest, kust saabudes tuleb jääda karantiini:

 • Peavad jääma enne töö alustamist 10 ööpäevaks karantiini
 • Saavad karantiiniaega lühendada, kui nad saavad negatiivse vastuse koroonatestile, nagu eespool kirjeldatud.

Karantiinikohustuse erandid, mis kehtivad sageli piiri ületavatele isikutele tööajal

 • Täielikult vaktsineeritud tervishoiutöötajad, kes täidavad haiglates või kohaliku omavalitsuse tervishoiuasutustes kriitilisi funktsioone, vabastatakse karantiinikohustusest tööajal juhul, kui nende testitulemus Norrasse saabudes on negatiivne.
 • Reisimisega seotud karantiinist võidakse tööajal vabastada mõned kutselised kaugsõiduautojuhid, rongipersonal ja lennukipersonal. Kehtivate reeglite väljaselgitamiseks tuleb nimetatud isikutel võtta ühendust oma tööandjaga.
 • Piirialatöötajad, kes saabuvad Norrasse Rootsist või Soomest rohkem kui üks kord 15 päeva jooksul, võivad saada tööajal karantiinikohustusest vabastuse juhul, kui nad lasevad end testida:
 1. vähemalt igal seitsmendal päeval

või

 1. Norrasse saabumise päeval ja seejärel igal seitsmendal päeval, juhul kui nende viimasest Norras tehtud testist on möödunud rohkem kui seitse ööpäeva

või

 1. seitsme ööpäeva jooksul pärast viimast covid-19 testi, mis on tehtud Rootsis või Soomes (kehtib vaid piirialatöötajatele)

Erandid ei kehti isikutele, kes on viibinud 10 ööpäeva jooksul enne Norrasse saabumist väljaspool Rootsit või Soomet, või nendele, kes samal ajal töötavad Rootsi või Soome tervishoiu- ja hooldussektoris.

Rohkem teavet (ainult inglise keeles)

Karantiinikohustuse erand heaoluga seotud kaalutlustel

Mõningatel juhtudel võidakse sind vabastada riiki sisenemisel karantiinikohustusest:

 • Kui külastad raskelt haiget lähedast või osaled lähedase inimese leinatalitusel või matusel. Karantiinikohustusest vabastamine kehtib ainult haige isiku külastamise või leinatalitusel/matusel osalemise ajal. Muul ajal kehtib karantiinikohustus. Erand kehtib vaid siis, kui isik on andnud negatiivse testitulemuse nii piiripunktis KUI KA samal päeval, kui külastus või leinatalitus/matus toimub. Antud olukorras tuleb testimise eest ise maksta.
 • Kui saabud välisriigist, et saada kokku Norras elavate lastega, ei vabastata sind karantiinikohustusest, kuid sa võid veeta karantiini koos lastega.
 • Kui oled viibinud välisriigis, et külastada seal elavaid lapsi, võidakse sind vabastada karantiinikohustusest tööajal, kui oled saanud negatiivse tulemuse testile (PCR), mis on tehtud kõige varem 3 päeva pärast Norrasse saabumist. Kui sul puudub Norras töökoht, ei anta sulle tööajal karantiinikohustusest vabastust, kui tuled lastega kokkusaamiselt.
 • Lapsed, kes saabuvad välisriigist vanematega kokkusaamiselt, võidakse vabastada karantiinikohustusest koolitundide ajal, kui nad on saanud negatiivse tulemuse testile (PCR), mis on tehtud kõige varem 3 päeva pärast Norrasse saabumist.

Kui oled karantiinikohustusest vabastatud ja sul tekivad Covid-19 sümptomid või kui arstil on kahtlus, et sa võid olla nakatunud Covid-19-sse, oled siiski kohustatud jääma karantiini.

Karantiinihotell

Norrasse reisivatel isikutel tuleb üldjuhul viibida karantiinihotellis, kui neil ei ole riiki sisenemisel võimalik tõendada muu karantiiniks sobiva elukoha olemasolu. Karantiinihotellide kohta on võimalik saada teavet politsei käest Norra piiriületuspunktides ja muudes saabumiskohtades.

Alaealistel lastel, kes tulevad Norrasse ilma saatjata ja keda karantiininõudest ei vabastata, peab olema võimalik viibida karantiinihotellis koos hooldajaga. 

Maksumus

Karantiinihotelli omaosalustasu üle 18-aastastele eraisikutele ja tööandjatele on 500 krooni ööpäeva eest. Alla 10-aastaste laste eest, kes elavad samas toas oma eestkostjatega, lisatasu maksma ei pea. Omaosalustasu 10-18 aasta vanuste laste eest on 250 krooni ööpäevas. Tasumine toimub karantiinihotellis tavapärasel viisil, st kas saabumisel või enne lahkumist.

Karantiinihotellis on võimalik teha tasuta covid-19 test.

Järgmised isikud ei pea elama karantiinihotellis:

 1. Norra residendid (registreeritud riiklikus rahvastikuregistris) ja isikud, kellel on võimalik tõendada, et neil on Norras alaline elukoht (nt Norra maksuametis registreeritud elukoht või üürileping, mille pikkus on vähemalt kuus kuud).
 2. Isikud, kes suudavad tõendada, et neil on karantiini läbimiseks sobiv majutuskoht. Sobiv majutuskoht on koht, kus on eraldi tuba, ligipääs eraldi vannitoale ja eraldi köögile, või toimub toitlustamine. Seal peab olema võimalik vältida lähikontakti teistega. Selliseks majutuskohaks võib näiteks olla lisaeluase, hotell või muu peatuspaik, mis antakse antud isiku kasutusse.
 3. Need, kes on abielus või kellel on ühised lapsed isikuga, kellel on Norras alaline elukoht, ning nende alaealised lapsed. Antud isikud võivad läbida karantiini abikaasa või teise lapsevanema elukohas.
 4. Ärireisijad, kelle majutamise eest vastutab karantiiniperioodil tööandja või töö tellija ja kellele võimaldatakse eraldi toaga sobiv majutuskoht. Sul peab olema võimalik tõendada seda, et oled tulnud Norrasse tööle, ning et tööandja või töö tellija on saanud majutuskohale heakskiidu. Majutuskohas peab olema võimalik vältida lähikontakti teistega, seal peab olema eraldi tuba koos televiisori ja internetiühendusega, eraldi vannituba, eraldi köök, või toimuma toitlustamine. Tõendiks võib näiteks olla töö- või töövõtuleping. Seal peab olema kirjas majutuskoha aadress, samuti peab sinna olema ära märgitud tööandja või töö tellija nimi, aadressi ja telefoninumber.
 5. Asüülitaotlejad ja ümberasustatavad pagulased.
 6. Kutselised kaugsõiduautojuhid ja rongipersonal, kes ei tööta kaubarongidel. Et saada karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastust, peab neil olema võimalik veeta karantiin sõidukis või rongis olevas ühekohalises majutamiseks sobivas sektsioonis.
 7. Välisriikide militaarüksuste liikmed, kes saabuvad Norrasse õppuste, harjutamise või operatsioonide eesmärgil, mis on Norra kaitseministeeriumi poolt heaks kiidetud.
 8. Välisriikide üliõpilased, kes olid enne õpingutega alustamist Norra residendid ning kes on registreeritud Norra rahvastikuregistris, kaasaarvatud need üliõpilased, kelle registreeritud elukoht on Põhjamaade erireeglite tõttu õpingukoha riigis. Karantiiniperioodil peaksid nad vältima lähikontakti samal aadressil elavate teiste isikutega, kellega nad enne karantiiniperioodi koos ei elanud.

Need erandid kehtivad eeldusel, et karantiin läbitakse oma elupaigas või muus selleks sobivas majutuskohas.

Lisateave koroona kohta erinevates keeltes (regjeringen.no)