Fødselsangst

Fødselsangst er en opplevelse av sterk uro eller frykt for å føde. Engstelsen kan være så stor at det påvirker livet ditt og hvordan du fungerer i hverdagen. De aller fleste som opplever sterk frykt får det bedre med hjelp.

Hva er fødselsangst

Det er helt vanlig å kjenne på uro og bekymring for at noe skal gå galt med en fødsel. De fleste gravide har tanker om risiko for barnets og egen helse, eller redsel for at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner under fødselen. Problemene oppstår når disse tankene tar svært mye plass.

Det er antatt at mellom 5 og 20 prosent av alle gravide har angst for å føde, og noen av disse ser keisersnitt som eneste løsning.

Symptomer på fødselsangst

Fødselsangst dreier seg om en opplevelse av uro eller frykt for å føde. Dersom frykten for å føde blir så alvorlig at:

 • den hemmer deg i det daglige livet
 • du får problemer med å sove
 • du får problemer med å konsentrere deg

kan det kalles fødselsangst.

Fødselsangst kan variere fra sterk uro til mer lammende panikk og dødsangst.
Det er også vanlig å ha vonde og krevende tanker, som for eksempel at du ikke vil være en god forelder eller at det skal oppstå skader på barnet eller deg selv under fødselen. Noen med fødselsangst kan også ha mer generell angst eller være deprimerte.

Risikofaktorer

Årsaken til fødselsangst er ofte sammensatt. Likevel er noen årsaker vanligere enn andre:

 • tidligere angst/depresjon
 • tidligere fødsler som har vært vanskelige
 • tidligere vonde sykehusopplevelser
 • tidligere overgrep eller krenkelser
 • ulike belastninger enten i nåtid eller i fortid
 • frykt for å miste kontroll
 • redsel for det ukjente
 • redsel for smertene
 • frykt for at noe skal gå galt med deg eller barnet

Behandling av fødselsangst

Behandling for fødselsangst er nødvendig når frykten er så altoverskyggende at hverdagen i stor grad blir påvirket negativt. De aller fleste som opplever sterk frykt får det bedre med hjelp. Det er viktig å snakke med jordmor eller lege så tidlig som mulig. På den måten kan dere finne ut hva som er den beste hjelpen for deg og hvordan du kan få ekstra oppfølging om du trenger det.

Behandlingen av fødselsangst går i hovedsak ut på at du, i samtale med helsepersonell, får en forståelse av angsten og hjelp til å takle den. Videre behandling vil også være avhengig av årsakene til at du har angst. Noen kan ha utbytte av terapi hos psykolog.

Informasjon er en viktig del av behandlingen

God informasjon og kunnskap om fødsel kan ha god nytte. Du kan også få hjelp til å utarbeide en fødselsplan som gir deg mulighet til å kunne påvirke fødselssituasjonen Dette kan bidra til bedre graviditet, bedre opplevelse av fødsel og dermed at familien får en bedre barseltid.

De fleste kvinneklinikker tilbyr fødselsforberedende samtaler til kvinner med fødselsangst. I denne samtalen kan det være aktuelt å snakke om:

 • hva du er redd for
 • rutiner på fødeavdelingen
 • smertelindring
 • fødestillinger

Målet er at det skal oppleves som trygt å føde, og at fødselen skal bli en så positiv opplevelse som mulig.

Selvhjelp og råd

Ta kontakt med fastlegen din eller jordmor

Her finner du råd om hvordan du kan forberede deg til en samtale med helsepersonell og hva som kan være lurt å tenke på underveis.

Det kan føles trygt å ha med seg den som skal være sammen med deg i forbindelse med fødselen - for eksempel partneren din eller en annen nær pårørende - i møte med legen.

Tenk gjennom hva det er du er redd for

Det er viktig at du prøver å sette ord på hva du er mest redd for og er så konkret som mulig. Skriv det gjerne ned. Forsøk å tenke gjennom hva du tror du trenger for å bli trygg. Da er det lettere å gi deg den hjelpen du trenger.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort botid.

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Sist oppdatert onsdag 21. september 2022