Fødselsangst

Fødselsangst er en opplevelse av sterk uro eller frykt for å føde. Engstelsen kan være så altoverskyggende at hverdagen blir ødelagt. De aller fleste som opplever sterk frykt får det bedre med hjelp.

Gravid kvinne som er trist

Oppsummering

Det er helt vanlig å kjenne på uro og bekymring for at noe skal gå galt i tilknytning til fødsel. De fleste gravide har tanker om risiko for barnets og egen helse, eller redsel for at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner under fødselen. Problemene oppstår når disse tankene opptar svært mye plass i bevisstheten.

Det er antatt at mellom 5 og 20 prosent av alle gravide har angst for å føde, og noen av disse ser keisersnitt som eneste løsning.

Symptombilde

Fødselsangst dreier seg ikke om angstsymptomer eller angstlidelser, men en opplevelse av uro eller frykt for å føde. Dersom frykten for å føde blir så alvorlig at den hemmer deg i det daglige livet og du får problemer med å sove og konsentrere deg, kan det kalles fødselsangst.

Fødselsangst kan variere fra sterk uro til mer invalidiserende panikk og dødsangst.

Mange kvinner kan også være redde for vonde og krevende tanker, som for eksempel at du ikke vil være egnet som mor eller at det skal oppstå skader på barnet eller deg selv under fødselen. Noen kvinner med fødselsangst kan også ha mer generell angst eller være deprimerte.

Risikofaktorer og forebygging

Årsaken til fødselsangst er ofte sammensatt og det kan være vanskelig å identifisere. Likevel opptrer noen faktorer oftere enn andre:

 • tidligere angst/depresjon
 • tidligere fødsler som har vært vanskelige
 • tidligere vonde sykehusopplevelser
 • tidligere overgrep eller krenkelser
 • ulike belastninger enten i nåtid eller i fortid
 • frykt for å miste kontroll
 • redsel for det ukjente
 • redsel for smertene
 • frykt for at noe skal gå galt med deg eller barnet

Behandling

Behandling for fødselsangst er nødvendig når frykten er så altoverskyggende at hverdagen blir ødelagt. De aller fleste som opplever sterk frykt får det bedre med hjelp. Det er viktig å snakke med jordmor eller lege så tidlig som mulig, slik at dere kan finne ut hva som vil være den beste hjelpen for deg og at du kan få ekstra oppfølging dersom du trenger det.

Behandlingen av fødselsangst går i hovedsak ut på at du, i samtale med helsepersonell, får en forståelse av angsten og hjelp til å takle den. Videre behandling vil også være avhengig av årsakene til at du har angst. Noen kvinner kan ha utbytte av terapi hos psykolog.

Informasjon er en viktig del av behandlingen

God informasjon, kunnskap og hjelp til å utarbeide en fødselsplan (ønskebrev), gir deg mulighet til å kunne påvirke fødselssituasjonen. Dette kan bidra til bedre graviditet, bedre opplevelse av fødsel og dermed at både mor, far og babyen får en bedre barseltid.

De fleste kvinneklinikker tilbyr fødselsforberedende samtaler til kvinner med fødselsangst. I denne samtalen kan det være aktuelt å snakke om:

 • hva du er redd for
 • rutiner på fødeavdelingen
 • smertelindring
 • fødestillinger

Målet er at det skal oppleves som trygt å føde, og at fødselen skal bli en så positiv opplevelse som mulig.

Selvhjelp og råd

Ta kontakt med fastlegen din eller jordmor

Her finner du råd om hvordan du kan forberede deg til en samtale med helsepersonell og hva som kan være lurt å tenke på underveis.

Det kan føles trygt å ha med seg den som skal være sammen med deg i forbindelse med fødselen - for eksempel partneren din eller en annen nær pårørende - i møte med legen.

Tenk gjennom hva det er du er redd for

Det er viktig at du prøver å sette ord på hva du er mest redd for og er så konkret som mulig. Skriv det gjerne ned. Forsøk å tenke gjennom hva du tror du trenger for å bli trygg. Da er det lettere å gi deg den hjelpen du trenger.