Fødsel

Informasjon om fødselens faser, smertelindring, valg av fødested og ulike komplikasjoner.

Fødsel og fødselsforberedelser

Fødselen

Fødselsforberedelser

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.