Brosjyrer og plakater

Giftinformasjonen har utarbeidet brosjyrer og plakater om giftige planter og sopp, og om generelle råd ved forgiftningsuhell og hvordan du kan forebygge forgiftninger. Ved uhell ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Bilde av ulike brosjyrer

Inntil 10 eksemplarer kan bestilles gratis direkte fra Giftinformasjonen

Det er kun brosjyrene "Giftige sopper" og "Planter og forgiftninger", samt plakaten "Hvis ulykken er ute" som kan bestilles. "Poisonous mushrooms in Norway" finnes kun som nedlastbar pdf.

Selve publikasjonene er gratis å bestille, men ordre over 10 eksemplarer er gjenstand for ekspedisjonsgebyr og forsendelseskostander. Prisene blir sortert etter bestillingens vekt.

For å legge inn bestilling på 1-10 brosjyrer, send en e-post direkte til giftinformasjonen@fhi.no

​​​For bestillinger på over 10 eksemplarer må du trykke på lenken under aktuell brosjyre. Bestilling av papirutgaver for Folkehelseinstituttet driftes av Byråservice.

Bestill eller last ned brosjyrene

Trykk på lenkene for å bestille eller laste ned brosjyrene som pdf-filer.​​

For å unngå at brosjyrene skrives ut feil vei, gå til innstillinger og velg "2-sidig utskrift, bla fra kortsiden" før du skriver ut.

Plakat med informasjon om hva man skal gjøre ved ulike forgiftninger

Hvis ulykken er ute (plakat)

Plakat: Hvis ulykken er ute

Plakaten viser oversikt over anbefalte tiltak ved mistanke om forgiftning.

Brosjyre | April 2016 | Bokmål | Trykt og nedlastbar pdf

Forside av brosjyre om giftige sopper

Giftige sopper

Brosjyre: Giftige sopper (fhi.no)

Oversikt over giftige sopper og beskrivelse av symptomer på soppforgiftning.

Kortversjon av brosjyren er kun tilgjengelig for nedlasting.

Brosjyre | Desember 2014 | Bokmål | Trykt og nedlastbar pdf
Leaflet on piosonous mushrooms in Norway

Poisonous mushrooms in Norway

Booklet: Poisonous mushrooms in Norway (fhi.no)

A short version of the booklet "Poisonous Mushrooms in Norway" is available for download for free. We provide information in more than 20 different languages.


Brochure | April 2018 | English and other languages | PDF for download and print

Forside av brosjyre om planter og forgiftninger

Planter og forgiftninger

Brosjyre: Planter og forgiftninger

Oversikt over planter som​ enten er giftige, eller kan gi svie/irritasjon, evt. mage- og tarmsymptomer.

Brosjyre | Desember 2014 | Bokmål | Trykt og nedlastbar pdf

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

Døgnåpen telefon.

For helsepersonell

Behandlingsanbefalinger ved akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Brosjyrer og plakater. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 15. desember 2022 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/brosjyrer-og-plakater/

Sist oppdatert torsdag 15. desember 2022