Førstehjelp ved innånding

Mange uhell ved innånding av gass kan ses an hjemme, dette er avhengig av type gass og hvordan uhellet har skjedd. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Illustrasjon av grå røyk mot svart bakgrunn

Mange uhell ved innånding av gass kan ses an hjemme, men dette er avhengig av type gass og hvordan uhellet har skjedd.

​​Førstehjelp ved innånding av giftig gass, damp eller røyk

  • Trekk deg unna gassen
  • Ved lette symptomer, ring Giftinformasjonen (22 59 13 00)
  • Ved alvorlige eller livstruende symptomer, ring 113

Ved mistanke om høy gasskonsentrasjon kan verneutstyr være nødvendig før du hjelper andre i området med gass. Ring 113. 

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Førstehjelp ved innånding. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 29. august 2023 [hentet søndag 14. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/forstehjelp-ved-forgiftninger/forstehjelp-ved-innanding/

Sist oppdatert tirsdag 29. august 2023