Førstehjelp ved innånding

Mange uhell ved innånding av gass kan ses an hjemme, men dette er avhengig av type gass og hvordan uhellet har skjedd. Ved alvorlige symptomer, ring 113. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Illustrasjon av grå røyk mot svart bakgrunn

​​Førstehjelp ved innånding av giftig gass, damp eller røyk

  • Sørg for frisk luft og hvile
  • NB! Unngå å bli forgiftet selv. Ved mistanke om høy gasskonsentrasjon kan verneutstyr være nødvendig - ring brannvesenet 110
  • Ved alvorlige eller livstruende symptomer, ring 113
  • Gi livreddende førstehjelp hvis nødvendig (113 vil veilede deg)

Du bør unngå trening eller fysisk aktivitet som gjør deg andpusten, i 24–48 timer.