Fjesing og andre fisk med giftige pigger

Fjesing har giftige pigger og kan være svært smertefull å stikke seg på. Rask varmtvannsbehandling gir vanligvis god smertelindring.

Person med hånd i vann. Fisk med brune flekker og striper og hvit mage

Fjesing har giftige pigger og kan være svært smertefull å stikke seg på. Rask varmtvannsbehandling gir vanligvis god smertelindring.

Stikk fra piggene på giftige fisk kan skje under fisking, bading eller håndtering. Rensing av fisk kan også gi symptomer da giften har virkning etter at fisken er død.

Giftig fisk i Norge

Fjesing (Trachinus draco) finnes fra svenskekysten opp til Trondheimsfjorden. I tillegg forekommer andre fisker med giftige pigger som havmus (Chimaera monstrosa), pigghå (Squalus acanthias) og dvergmalle (Ameiurus nebulosus) i kystområdene. Forgiftning med uer (Sebastes norvegicus) er omdiskutert, men erfaringsmessig gir den tilsvarende symptomer som andre giftig fisk.

Symptomer ved stikk

  • Intens smerte i og rundt stikkstedet er vanlig. Smerten kan stråle utover.
  • Hevelse, rødme og nedsatt bevegelighet er vanlig. Hevelsen kan i enkelte tilfeller utvikle seg og bli omfattende.
  • Svimmelhet, kvalme, magesmerter og oppkast forekommer.
  • Smertene går vanligvis over innen 24 timer, men lokale symptomer kan sees i dager til uker etter stikk.
  • Komplikasjoner og sen-effekter kan forekomme.

Førstehjelp ved stikk

  • Varmtvannsbehandling gir ofte raskt smertelindring. Senk derfor den stukne kroppsdelen i så varmt vann som du tåler (cirka 40-45°C). Sjekk temperaturen med en frisk kroppsdel først for å unngå skålding.
  • Varmtvannsbehandling fortsettes til smerten har gitt seg (ofte innen 30-45 minutter), eller inntil 90 minutter. Vurder annen smertelindring dersom varmtvannsbehandling ikke fungerer.
  • Stivkrampevaksine vurderes.
  • Ved vedvarende kraftige smerter etter fullført varmtvannsbehandling, kraftig allmenpåvirkning eller tilbakevendende symptomer anbefales kontroll hos lege.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Fjesing og andre fisk med giftige pigger. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. mai 2022 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-bitt-og-stikk/fjesing/

Sist oppdatert mandag 2. mai 2022