Klorgass

Klorgass (Cl2) er en irriterende gass som kan trenge ned i luftveiene og gi alvorlige lungereaksjoner. Alvorlighetsgrad er avhengig av konsentrasjon og hvor lenge du er utsatt for gassen.

Illustrasjonsbilde industri og gassbeholdere

Større uhell med klorgass er mest sannsynlig innen industri eller transport, og vil i sjeldne tilfeller berøre allmenheten.

  • Informasjon til helsepersonell om håndtering av større hendelser/eksponeringer for klorgass finner du i artikkelen “Store hendelser med eksponering for klor”, på forgiftningssidene på helsebiblioteket.no.

Klorbaserte vaskemidler til vanlig husholdning

Klorbaserte produkter er mye brukt i private hjem, særlig til rengjøring og desinfeksjon. Mange av produktene inneholder natriumhypokloritt. (For mer informasjon om vaskemidler med natriumhypokloritt, se Klorin).

Klorgass kan dannes dersom du blander vaskemidler som inneholder natriumhypokloritt (for eksempel Klorin-produkter) med produkter som inneholder syrer (blant annet en del rengjøringsprodukter til toalett). Når klorgass dannes i slike tilfeller, er konsentrasjonen ofte lavere, og faren for alvorlige symptomer mindre.

Symptomer på klorgassforgiftning

Å puste inn klorgass i lave konsentrasjoner kan irritere slimhinnene og gi rennende og sviende nese og øyne, hodepine og hoste. Etter kortvarige uhell vil symptomene ofte roe seg når du fjerner deg fra kilden, tar det med ro og får skyllet øynene dine. Det er viktig at du også lufter godt ut der uhellet har skjedd.

Langvarig eksponering for klorgass eller uhell med klorgass i høye konsentrasjoner kan gi alvorlige reaksjoner i lungene. Kraftig hoste, pustebesvær og i verste fall pustestans kan forekomme. Oppfølging hos lege eller på sykehus kan bli nødvending.

Klorgass på øyet kan føre til alt fra mild irritasjon til alvorlige øyeskader, og har sammenheng med konsentrasjon og kontakttid. 

Førstehjelp ved klorgassforgiftning

  • Ved alvorlige symptomer, ring 113
  • Fjern pasienten fra kilden, uten å sette deg selv i fare

Ved industriuhell og større hendelser, kontakt 113 og konferer Giftinformasjonen ved behov.

Ved små uhell med vanlige vaskemidler:

  • Fjern deg fra kilden, luft ut
  • Skyll øynene nøye ved irritasjon (bruk rennende vann på åpent øye i flere minutter)
  • Unngå fysisk aktivitet i etterkant av eksponeringen (24-48 timer)
  • Ved symptomer utover mild irritasjon, kontakt lege
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd ved behov

Klorgass kan gi kraftig lukt som setter seg i klær. Det kan være lurt å ta av klærne og pakke dem inn i en tett pose til de kan vaskes, så slipper du unødvendig bekymring knyttet til dette.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Klorgass. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 21. desember 2022 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-gasser/klor/

Sist oppdatert onsdag 21. desember 2022