Klorgass

Klorgass er en irriterende gass. Gassen er gulgrønn av farge og har en stikkende, karakteristisk lukt. Klor brukes mye i industrien, blant annet i plastproduksjon.

Illustrasjonsbilde industri og gassbeholdere

Symptomer på klorgassforgiftning

Innånding av klorgass i lave konsentrasjoner kan irritere slimhinner. Da kan du få symptomer som rennende og sviende nese og øyne, og hoste.

Klorgass i høye konsentrasjoner kan gi & alvorlige symptomer som kraftig hoste, pustebesvær og i verste fall pustestans. Lege eller sykehusinnleggelse kan bli nødvendig.

Førstehjelp ved klorgassforgiftning

​Ved alvorlige symptomer, ring 113.

  • Fjern pasienten fra kilden, uten å sette deg selv i fare
  • Unngå fysisk aktivitet i etterkant av eksponeringen (24-48 timer)
  • Klorgass kan gi kraftig lukt. Det kan være lurt å ta av klærne og pakke dem inn i en lukket beholder eller pose til det kan vaskes
  • Kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00)& for råd om videre oppfølging

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 18. juni 2019