Liljer er giftig for katt

Lilium spp. og Hemerocallis spp. er to planteslekter som er svært giftig for katter. Katter som har fått i seg selv små mengder fra disse plantene kan utvikle nyresvikt. Kontakt din veterinær hvis katten din har smakt på liljer.

Rosa og hvite liljer med pollenbærere

Planter i Lilium- og Hemerocallis-slekten er svært giftig for katter.

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr. Kontakt din veterinær hvis katten din har smakt på liljer.

Tegn på forgiftning med liljer

Kliniske tegn på forgiftning kan komme etter 1 - 3 timer. Dette kan vise seg som:

  • Oppkast
  • Sikling
  • Nedsatt matlyst
  • Svakhet 

Katten kan så få en forbigående bedring før den utvikler nyresvikt.

Giftige mengder

​Alle inntak av planter fra Lilium- og Hemerocallis-slekten hos katt kan bli alvorlig. Behandling hos veterinær er anbefalt ved alle inntak (også pollen). Det er viktig at du tar raskt kontakt med din veterinær om katten din har smakt på disse plantene.

Inntak av planter fra Lilium- og Hemerocallis-slekten hos hund er lite problematisk. Store inntak kan gi lette GI-symptomer, men det er sjelden nødvendig med behandling hos veterinær.

Behandling når katten har spist planter fra Lilium- og Hemerocallis-slekten

Har katten din smakt på planter fra Lilium- eller Hemerocallis-slekten, vil veterinæren vurdere forskjellig behandling:

Starter behandlingen senere enn 18 timer etter inntaket, vil katten vanligvis ha dårlig prognose.

Kun ekte liljer er svært giftig for katt

​Det er kun arter fra Lilium-slekten og Hemerocallis-slekten som er svært giftig for katt. Påskelilje og pinselilje er eksempler på arter som har lilje i navnet. De tilhører derimot den mindre giftige Narcissus-slekten som gir andre kliniske tegn ved forgiftning.

Kontakt din veterinær ved forgiftninger hos dyr

Giftinformasjonen svarer ikke på henvendelser om forgiftning hos dyr.​​

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Liljer er giftig for katt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 17. mars 2022 [hentet søndag 14. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/hund-og-katt/liljer-er-giftig-for-katt/

Sist oppdatert torsdag 17. mars 2022