Nesespray og hostesaft

Når forkjølelsessesongen starter vet vi at det gjøres en del feilmedisineringer i de sene nattetimer. Les om forgiftningsfarene her.

Overdose av nesespray kan gi alvorlige forgiftninger hos barn

Nesedråper og nesespray

Enkelte typer nesedråper eller nesespray kan gi alvorlige forgiftninger hos små barn ved overdoser. Kontakt Giftinformasjonen hvis du har gitt for mye nesedråper eller nesespray til barnet.

Symptomer

Symptomene kommer raskt, oftest innen en time og kan være:

 • Sløvhet eller uro
 • Bleke/kalde hender og føtter
 • Pustepåvirkning
 • Hjertepåvirkning

Førstehjelp

 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller lege for råd og vurderinger
 • Ved alvorlige symptomer, kontakt 113

Statens legemiddelverk anbefaler å unngå bruk av slimhinneavsvellende nesedråper/-spray til behandling av tett nese ved forkjølelse hos barn under 2 år. Eventuell bruk bør skje i samråd med lege, helsesykepleier eller apotek.

Du kan lese om bakgrunnen for advarselen og råd om hva du skal gjøre ved forkjølelse og tett nese hos små barn på Statens legemiddelverk sine nettsider.

Hostesaft

Hostemedisin kan gi forgiftning ved overdosering. Også enkelte reseptfrie hostemedisiner kan gi forgiftning hos små barn hvis de får i seg for mye. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd hvis noen har fått i seg for mye hostemedisin. Ved alvorlige symptomer ring 113.

Symptomer

 • Sløvhet
 • Uro/oppspilthet
 • Pustepåvirkning

Førstehjelp

 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for behandlingsråd
 • Ved alvorlige symptomer, ring 113

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert torsdag 30. januar 2020