Nesespray og nesedråper

Små barn er mer følsomme for virkestoffene i enkelte nesesprayer og vil lettere utvikle symptomer på forgiftning. Det er likevel sjelden at en enkelt feildosering av nesespray eller -dråper hos barn krever oppfølging av helsepersonell.

Baby som ligger på rygg, hånd til voksen som gir barnet nesespray

Forveksling av voksendoser og barnedoser med nesespray kan i noen tilfeller føre til forgiftning hos barn.

Nesespray og nesedråper

Nesespray og nesedråper kommer i varianter uten virkestoff (fysiologiske saltvannsoppløsninger) og som legemiddel med virkestoff. For barn under to år anbefales saltvannsdråper eller -spray. Barn over to år og voksne bruker ofte reseptfrie legemidler med virkestoffet xylometazolin eller oksymetazolin.

Forgiftningsfare hos små barn

Barn under 4 måneder er spesielt følsomme for virkestoffene xylometazolin og oksymetazolin. Det er likevel sjelden at en enkelt feildosering med voksendose til små barn fører til symptomer. De fleste uhell krever ingen tiltak. Flere doser på kort tid øker faren for forgiftning.

Nesespray med xylometazolin (Otrivin m.m.)

Legemidler som inneholder xylometazolin er Otrivin, Otrivin Comp, Otrivin Mentol, Zycomb og Zymelin.

Hva skal du gjøre etter uhell med nesespray som inneholder xylometazolin (inkludert nesespray beregnet for voksne)?

Barn under 4 måneder

 • Inntil 2 sprayer kan ses an hjemme. Videre tiltak er vanligvis ikke nødvendig.
 • Over 2 sprayer kontakt Giftinformasjonen for vurdering. Ulike varianter av nesespray har ulik grad av forgiftningsfare.
 • Ved symptomer kontakt lege/legevakt. Ved alvorlige symptomer ring 113. 

Barn over 4 måneder

 • Inntil 6 sprayer kan ses an hjemme. Videre tiltak er vanligvis ikke nødvendig.
 • Over 6 sprayer – kontakt Giftinformasjonen for vurdering. Ulike varianter av nesespray har ulik grad av forgiftningsfare.
 • Ved symptomer kontakt lege/legevakt. Ved alvorlige symptomer ring 113. 

Symptomer etter uhell med nesespray som inneholder xylometazolin

Symptomer kommer raskt, innen noen minutter til 4 timer, men oftest innen en time.

 • Sløvhet eller uro
 • Bleke/kalde hender og føtter
 • Pustepåvirkning
 • Hjertepåvirkning

Nesespray med oksymetazolin eller andre virkestoffer

 • Legemidler som inneholder oksymetazolin er Rhinox. Andre legemidler med oksymetazolin finnes som legemiddel på godkjenningsfritak.
 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering ved alle doseringsuhell da det er stor variasjon i legemiddelstyrkene.

Forvekslingsfare med nesespray

Utforming på nesespray til barn og voksne er ofte lik, og øker faren for forveksling. Giftinformasjonen erfarer at bruk om natten øker faren for forveksling ytterligere. Unngå å oppbevare nesespray beregnet til voksne sammen med nesespray beregnet til barn, da det er lett å forveksle flaskene.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Nesespray og nesedråper. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 9. november 2023 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/legemiddelforgiftninger/nesespray-hostesaft-desinfeksjonsmidler/

Sist oppdatert torsdag 9. november 2023