Nesespray, hostesaft og desinfeksjonsmidler

Når forkjølelsessesongen starter vet vi at det gjøres en del feilmedisineringer i de sene nattetimer. Les om forgiftningsfarene her.

Overdose av nesespray kan gi alvorlige forgiftninger hos barn

Illustrasjon: Colourbox.com

​Ved behov, kontakt Giftinformasjonen for råd på telefon 22 59 13 00. Ved alvorlige symptomer skal du ringe 113.

Nesedråper og nesespray

Enkelte typer nesedråper eller nesespray kan gi alvorlige forgiftninger hos små barn ved overdoser. Kontakt Giftinformasjonen hvis du har gitt for mye nesedråper eller nesespray til barnet.

Symptomer

Symptomene kommer raskt, oftest innen en time og kan være:

 • Sløvhet eller uro
 • Bleke/kalde hender og føtter
 • Pustepåvirkning
 • Hjertepåvirkning

Førstehjelp

 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller lege for råd og vurderinger
 • Ved alvorlige symptomer, kontakt 113

Statens legemiddelverk anbefaler å unngå bruk av slimhinneavsvellende nesedråper/-spray til behandling av tett nese ved forkjølelse hos barn under 2 år. Eventuell bruk bør skje i samråd med lege, helsesykepleier eller apotek.

Du kan lese om bakgrunnen for advarselen og råd om hva du skal gjøre ved forkjølelse og tett nese hos små barn på Statens legemiddelverk sine nettsider.

Hostesaft

Hostemedisin kan gi forgiftning ved overdosering. Også enkelte reseptfrie hostemedisiner kan gi forgiftning hos små barn hvis de får i seg for mye. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd hvis noen har fått i seg for mye hostemedisin. Ved alvorlige symptomer ring 113.

Symptomer

 • Sløvhet
 • Uro/oppspilthet
 • Pustepåvirkning

Førstehjelp

 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for behandlingsråd
 • Ved alvorlige symptomer, ring 113

Hånddesinfeksjon

Desinfeksjonsmidler til hud er ofte lite farlig å smake på for voksne og større barn. For små barn kan selv en liten mengde gi forgiftning. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Vanlige brukte kjemikalier i hånddesinfeksjonsmidler er etanol, isopropanol, glyserol/glyserin, klorheksidin og tensider (såpestoffer).

Symptomer

Symptomer på forgiftning med desinfeksjonsmidler avhenger av type produkt og hvor mye som er inntatt. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved spørsmål om de ulike produktene.

Førstehjelp

Ved svelging:

 • Gi drikke, gjerne sukkerholdig drikke og litt mat
 • Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for vurdering ved hvert enkelt tilfelle
 • Alle barn med symptomer eller barn som har drukket en farlig mengde desinfeksjonsmiddel skal følges opp omgående hos lege eller på sykehus

Ved sprut/søl i øyne:

 • Skyll øynene i lunkent vann og myk stråle
 • Ved vedvarende ubehag, kontakt lege

For mer informasjon, se også alkoholforgiftning.