Matforgiftninger

En matforgiftning vil i de aller fleste tilfeller være forårsaket av bakterier eller virus (mikroorganismer).

Matforgiftning er forårsaket av bakterier og virus.

Illustrasjon: Colourbox

Det er Mattilsynet som har best kompetanse på næringsmiddelbårne infeksjoner. Hvis du har generelle spørsmål vedrørende matforgiftninger, kontakt Mattilsynet. Hvis du er syk og mistenker at det er forårsaket av mat eller drikke, kontakt lege.

Av og til kan det imidlertid oppstå en reel forgiftning etter et måltid. Botulismetoksiner og algegifter i blåskjell er eksempler på giftstoffer som kan forekomme i mat og kan gi forgiftninger.