Matforgiftninger

En matforgiftning vil i de aller fleste tilfeller være forårsaket av bakterier eller virus (mikroorganismer) og ikke giftstoffer. Ved behov kontakt lege eller legevakt (116 117).

Matbufeet med blant annet ris, pommes frites, kjøtt, i forskjellige beholdere i et varmeskap

Matforgiftning er ofte forårsaket av bakterier eller virus, og gir stort sett forbigående symptomer som magesmerter, oppkast og diaré.

  • Det er Mattilsynet som har best kompetanse på næringsmiddelbårne infeksjoner. Hvis du har generelle spørsmål vedrørende matforgiftninger, kontakt Mattilsynet
  • Hvis du er blitt syk og mistenker at det er forårsaket av mat eller drikke, kontakt lege eller legevakt (telefonnummer 116 117)

Matforgiftninger

Oppkast, kvalme, diaré, magesmerter eller feber er symptomer som kan skyldes bakterier eller virus i mat eller drikke. Dersom flere blir syke etter å ha spist samme mat, er sjansene store for at maten kan være årsaken. Les mer om dette på matportalen.no

  • Kontakt lege/legevakt ved behov

Kokt ris og pasta stående på benken over lengre tid?

Når ris og pasta oppbevares i romtemperatur (over 10 grader) kan naturlig forekommende bakterier av arten Bacillus cereus, som har overlevd kokingen, vokse og formere seg. Enkelte av dem kan produsere kraftige giftstoffer. Mattilsynet har skrevet mer om dette på sine hjemmesider på matportalen

  • Kontakt lege/legevakt ved behov

Toksiner i mat

Av og til kan det imidlertid oppstå en reel forgiftning etter et måltid. Botulismetoksiner og algegifter i blåskjell er eksempler på giftstoffer som kan forekomme i mat og kan gi forgiftninger. I slike tilfeller anbefaler vi at du kontakter Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.