Forvekslingsfaren mellom liljekonvall og ramsløk

Er du glad i naturen og liker å nyttiggjøre deg av det som finnes der? Da er det viktig at du er bevisst på at ikke alt som er naturlig er trygt å spise. Det er lett å plukke feil, noe som i verste fall kan føre til alvorlig forgiftning.

Store, grønne ovale blader.

Dersom du skal ut i naturen for å plukke planter til mat bør du gå på kurs, ta med deg en erfaren plukker eller få kontrollert det du tenker å spise, av en plantekyndig person.

Vær oppmerksom på at bilder og informasjon på nett ikke nødvendigvis er kvalitetssikret, og derfor kan være misvisende og feil. Giftinformasjonen anbefaler at alle som vil bruke ramsløk i matlaging, har nok kunnskap om kjennetegnene til å bestemme planten 100% sikkert.

Ramsløk og liljekonvall

Bladene til ramsløk (t.v.) utfolder seg mer. Bladene til liljekonvall (t.h.) er rettere og spissere.

Ramsløk (venstre) og liljekonvall (høyre).

På våren er ramsløk (Allium ursinum) en plante som er populær blant plantesankere. Det florerer av matoppskrifter på nettet, og det er lett å la seg friste.

Ramsløk kan imidlertid forveksles med liljekonvall (Convallaria majalis), en giftig plante som inneholder hjerteaktive stoffer. Forveksling skjer fordi bladene er svært like.

Ramsløk (t.v.) har større, hengende blader. Liljekonvall (t.h.) har mindre, rettere blader.

Ramsløk (t.v.) voksende side om side med liljekonvall (t.h.).

Forskjell mellom ramsløk og liljekonvall

Forskjell på lukt

Ramsløk er en plante i løkfamilien (Alliaceae) og har en duft av løk eller hvitløk. Lukten blir tydeligere om man gnir på/brekker bladene.

Liljekonvall har ikke denne karakteristiske løklukten eller -smaken, og lukt er derfor en av de klareste forskjellene mellom plantene før de blomstrer.

Forskjell på blader

Det er også noen forskjeller på bladverket mellom de to plantene, men disse forskjellene er vanskeligere å skille på (særlig på unge planter tidlig i sesongen).

Ramsløkbladene sitter enkeltvis på hver sin stilk (noe som ikke alltid er så lett å se), og går ofte fra lys grønn til hvit nedover stilken (dette er heller ikke alltid fremtredende).

På liljekonvall sitter det to blader i hver stilk, ofte med en rødfarget slire i bunn (ikke alltid så lett å se).

Nervene på ramsløk-bladene har også litt større avstand mellom hverandre enn nervene på liljekonvall-bladet.

Det er en liten forskjell i strukturen på bladverket (venstre bilde), hvor liljekonvall (t.v.) har litt tettere nerver enn nervene på ramsløk (t.h.). Høyre bilde illustrerer fargeforskjellene på stilken hos liljekonvall (t.v.)  og ramsløk (t.h.). Liljekonvall er brun i stilken, mens ramsløk er grønn i stilken.

Det er en liten forskjell i strukturen på bladverket (venstre bilde), hvor liljekonvall (t.v.) har litt tettere nerver enn nervene på ramsløk (t.h.). Høyre bilde illustrerer fargeforskjellene på stilken hos liljekonvall (t.v.) og ramsløk (t.h.).

Forskjell på blomstene

Når plantene får blomster er det betraktelig lettere å se forskjell på dem:

Ramsløk

Ramsløk har stjerneformede, hvite blomster i en flat eller halvkuleformet skjerm.

Ramsløk har stjerneformede, hvite blomster i en flat eller halvkuleformet skjerm.

Liljekonvall

Liljekonvall har hvite (rosa), klokkeformede blomster som vokser klasevis med 6– 12 klokker på en side av stengelen.

Liljekonvall har hvite (rosa), klokkeformede blomster som vokser klasevis med 6– 12 klokker på en side av stengelen. Etterhvert får de bær, som til slutt blir røde.

Hva gjør jeg dersom jeg har spist liljekonvall?

Dersom du har smakt på en liten bit liljekonvall er det ikke farlig. Mengden giftstoff blir for liten til at det kan medføre alvorlig forgiftning. Dette gjelder både barn og voksne.

Spises større mengder plantemateriale blir vurderingen en annen, og oppfølging av lege eller behandling på sykehus kan bli nødvendig. Mer informasjon om hva du skal gjøre dersom uhellet er ute finner du her.

Giftinformasjonen er tilgjengelige på telefon 22 59 13 00 hele døgnet dersom du har vært uheldig og spist av feil plante. Vi gir deg råd om videre oppfølging/behandling ved fare for akutte forgiftninger.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Forvekslingsfaren mellom liljekonvall og ramsløk. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 20. januar 2021 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/forvekslingsfare-mellom-liljekonvall-og-ramsloek/

Sist oppdatert onsdag 20. januar 2021