Leddvedarter (Lonicera spp.) har irriterende plantesaft

Leddvedarter inneholder irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra en plante i leddvedslekta. Unntak er blåleddved og skjermleddved.

Grønne blader på tjukk stilk med oransje bær i par.

Leddvedarter (Lonicera spp.)

De fleste leddvedarter inneholder irriterende plantesaft.
Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra en plante i leddvedslekta.

For vurdering av skjermleddved og blåleddved, se under i eget felt.

Blåleddved og skjermleddved

Blåleddved (L. caerulea) plantes også, og finnes forvillet enkelte steder. Bær av blåleddved (Lonicera caerulea L) benyttes til mat i andre land, hvor de blant annet kalles «haskap-bær». 

Skjermleddved tilhører også leddvedslekta, men bær fra planten vurderes som ufarlige.

  • Giftinformasjonen gir ikke råd rundt bruk av bær til mat. 

Symptomer ved forgiftning med leddvedarter

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med leddvedarter

  • ​Fjern eventuelle planterester
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra en leddvedart.
  • Inntak av bær fra blåleddved eller skjermleddved anses som ufarlig. Ingen tiltak er nødvendig.

Beskrivelse av leddvedarter

Leddved (Lonicera spp.) er en planteslekt i kaprifolfamilien. Leddvedarter er busker med motsatte, helrandete, enkle blad. Blomster er 5-tallige og sitter parvis eller i tette hoder. Et kjennetegn for leddvedartene er at kronbladene er vokst sammen til et rør. Leddvedartene får saftige bær som kan være røde, oransje, blå eller svarte.

I Norge finnes enkelte viltvoksende arter, som leddved (L. xylosteum) og vivendel (L. periclymenum). Blåleddved (L. caerulea) finnes forvillet enkelte steder. I tillegg plantes mange arter som prydbusker i hager og parker, som kaprifol (L. caprifolium), tartarleddved (L. tatarica) og svartleddved (L. nigra).

Grønne blader og oransje bær i klase.

Grønne blader med røde bær i klase.

Lysegrønne blader med blåsvarte bær.

Blåleddved (L. caerulea) har spiselige bær. Giftinformasjonen gir ikke råd rundt bruk av bær til mat

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Leddvedarter (Lonicera spp.) har irriterende plantesaft. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. juni 2023 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/leddvedarter/

Sist oppdatert fredag 23. juni 2023