Leddvedarter (Lonicera spp.) har irriterende plantesaft

Leddvedarter inneholder irriterende plantesaft. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra en plante i leddvedslekta.

Grønne blader på tjukk stilk med oransje bær i par.

Symptomer ved forgiftning med leddvedarter

  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast og/eller diaré

Førstehjelp ved forgiftning med leddvedarter

  • ​Fjern eventuelle planterester
  • Gi litt drikke
  • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist flere enn 10 bær fra en leddvedart

Beskrivelse av leddvedarter

Leddved (Lonicera spp.) er en planteslekt i kaprifolfamilien. Leddvedarter er busker med motsatte, helrandete, enkle blad. Blomster er 5-tallige og sitter parvis eller i tette hoder. Et kjennetegn for leddvedartene er at kronbladene er vokst sammen til et rør. Leddvedartene får saftige bær som kan være røde, oransje, blå eller svarte.

I Norge finnes enkelte viltvoksende arter, som leddved (L. xylosteum) og vivendel (L. periclymenum). Blåleddved (L. caerulea) finnes forvillet enkelte steder. I tillegg plantes mange arter som prydbusker i hager og parker, som f.eks. kaprifol (L. caprifolium), tartarleddved (L. tatarica) og svartleddved (L. nigra).

Den ufarlige skjermleddveden tilhører også leddvedslekta.

Grønne blader og oransje bær i klase.

Grønne blader med røde bær i klase.

Lysegrønne blader med blåsvarte bær.

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert fredag 6. mai 2022