Selsnepe er en svært giftig plante

Selsnepe (Cicuta virosa) er en svært giftig plante. Ta straks kontakt med 113 eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis barnet ditt kan ha spist selsnepe.

Selsnepe med hvit blomst og smale sagtannede blader

Selsnepe (Cicuta virosa) er en svært giftig plante som kan gi alvorlige symptomer etter inntak.

Selsnepe regnes som Norges giftigste plante. Hele planten er svært giftig, men det er spesielt mye giftstoffer i rot og nedre del av stilk. Selv en liten smak kan føre til en alvorlig forgiftning.

Symptomer ved forgiftning med selsnepe

Hvis man har fått i seg selsnepe, kommer vanligvis reaksjonen raskt. Symptomer er sett allerede så tidlig som 15 minutter etter inntak og som oftest innen en time.

  • Oppkast, magesmerter, diaré
  • Svetting og sikling
  • Svimmelhet og ørhet
  • Kraftige, langvarige kramper, bevisstløshet og pustebesvær

Førstehjelp ved forgiftning med selsnepe

  • Fjern eventuelle planterester fra munnen
  • Gi litt drikke
  • Ta straks kontakt med 113, eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på selsnepe

Beskrivelse av selsnepe

Illustrasjonsbilde av en skjermplante, uten storsvøp

Selsnepe vokser på fuktige områder som for eksempel sumper og i vannkanter, i motsetning til hundekjeks som vokser på tørrere steder. Roten hos selsnepe er også kamret, noe den ikke er hos hundekjeks.

Kjennetegn på selsnepe:

Svøp: Har småsvøp, men ikke storsvøp

Blad: Relativt smale, med sagtannede fliker

Stengel: Hul

Blomst: Hvit (rødlig)

Rot: Oppdelt i kammer, med plantesaft som blir guloransj når roten skjæres over

Høyde: 50–120 cm

Lukt: Frisk selleriaktig grønnsakslukt

Voksested: Sump, vannkant, myr, småvann, dammer, fuktige grøfter. Vokser fra sør til nord i Norge, men er ikke observert i alle fylker.

Forvekslingsart: Sløke (jol)

Plante med småsvøp og hvite blomster

Selsnepen har grønne blader som er relativt smale, med sagtannede fliker

Selsneperoten som er delt, viser at roten er oppdelt i kammer.

Mer om skjermplanter

Skjermplantefamilien er en stor familie med i underkant av 3000 ulike arter. ​Ved uhell med planter i denne plantefamilien er det viktig å utelukke de giftigste artene. Giftinformasjonen har derfor laget artikkelen identifikasjon av giftige skjermplanter i Norge, hvor du kan lese mer om ulike kjennetegn på de giftigeste skjermplantene.

En annen problemstilling med enkelte skjermplantearter er at de er fototoksiske, det vil si at de kan gi reaksjon i hud ved ultrafiolett stråling. Les mer om dette i artikkelen fototoksiske skjermplanter.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Selsnepe er en svært giftig plante. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 26. juli 2021 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/selsnepe/

Sist oppdatert mandag 26. juli 2021