Hundekjeks

Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) er en lite farlig plante, og vil derfor ikke gi noen symptomer ved en liten smak. Har barnet ditt smakt på blad eller blomst fra hundekjeks, gi litt drikke.

Hundekjeks med hvite, små blomster på lange stilker

Hundekjeks er en vanlig skjermplante i den norske floraen, og du finner den fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. I følge artsdatabanken er den også beskrevet på Svalbard.

Vær oppmerksom på at hundekjeks er i slekt med og ligner på noen av de giftigste plantene i norsk natur som selsnepe og giftkjeks. Å skille de ulike skjermplante-artene fra hverandre er derfor svært viktig.

Ved uhell med skjermplanter bør du ved behov kontakte Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Beskrivelse av hundekjeks

Hundekjeks som mangler storsvøp

Illustrasjonsbilde av en skjermplante

Hundekjeks kan skilles fra giftkjeks blant annet ved at den bare har småsvøp, mens giftkjeks har både storsvøp og småsvøp. Hundekjeks kan bli lett rødlig nederst på stilken, giftkjeks er karakteristisk rødflekket.

Hundekjeks kan skilles fra hundepersille ved hjelp av blant annet småsvøpene. Hundekjeks har korte småsvøp, mens hundepersille ofte har lange småsvøp. Lengden vil likevel kunne variere mellom underartene av hundepersille.

Svøp: Har småsvøp, mangler storsvøp

Blomst: Hvit, (gulgrønn)

Blad: Kan ligne nedre blad på giftkjeks

Stengel: Hul

Bladstilk og stengel: Kan være rødlig nederst på stengel, men aldri med flekker

Rot: Ingen spesielle kjennetegn

Høyde: 50–150 cm

Voksested: Eng, beitemark, skog på næringsrik grunn, ugress i vegkanter og på skrotemark

Forvekslingsarter: Giftkjeks og hundepersille

Eksempel på hundekjeks med falmede og solblekede blader

Falmet og solbleket hundekjeksblad.

Førstehjelp ved forgiftning med hundekjeks

  • ​Små inntak kan sees an hjemme uten videre tiltak. Gi gjerne litt drikke for å fjerne eventuell smak og planterester fra munnen.
  • Vask gjerne hud med såpe og vann for å fjerne plantesaft. Plantesaften kan potensielt reagere med sollys på huden, men Giftinformasjonen har ikke erfaring med at dette er tilfelle.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Hundekjeks. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 26. juni 2024 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/hundekjeks/

Sist oppdatert onsdag 26. juni 2024