Giftkjeks er en svært giftig plante

Giftkjeks (Conium maculatum), eller skarntyde som den også kalles, er en svært giftig plante. Ta straks kontakt med 113 eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist giftkjeks.

Giftkjeks med små hvite blomster på høy stilk

Hele planten er svært giftig, og reaksjonen kommer ofte kort tid etter inntak. Selv en liten smak kan føre til en alvorlig forgiftning.

Symptomer ved forgiftning med giftkjeks

 • Svie i munnen
 • Kvalme og oppkast
 • Sikling
 • Tørste
 • Kramper
 • Blodtrykksendringer
 • Hjerterytmeforstyrrelser
 • Lammelse
 • Pustebesvær

Førstehjelp ved forgiftning med giftkjeks

 • Fjern eventuelle planterester fra munnen.
 • Gi litt å drikke.
 • Ring straks 113, eller ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på giftkjeks.

Beskrivelse av giftkjeks

Illustrasjonsbilde av Giftkjeks

Giftkjeks kan skilles fra hundekjeks blant annet ved at den har både storsvøp og småsvøp, mens hundekjeks bare har småsvøp. I tillegg er den karakteristisk rødflekket på stilken​, hvorav hundekjeks kan bli rødlig nederst, men aldri flekkete.

Kjennetegn på giftkjeks

Svøp: Har både storsvøp og småsvøp

Blomst: Hvit

Blad: Nedre blad lik hundekjeks, men større

Stengel: Rød-lillaflekkete

Rot: Ingen spesielle kjennetegn

Høyde: 50–150 cm

Lukt: Kan ha rotten, vond lukt når blad eller stengel knuses

Voksested: Åker, veikant, byugress, skrotemark. Fra sør i Norge til og med Trøndelag.

Forvekslingsart: Hundekjeks

Hvit blomst med grønn stengel som er rød-lillaflekkete

Giftkjeks stengel er grønn og rød-lillaflekkete

Mer om skjermplanter

Skjermplantefamilien er en stor familie med i underkant av 3000 ulike arter. ​Ved uhell med planter i denne plantefamilien er det viktig å utelukke de giftigste artene. Giftinformasjonen har derfor laget artikkelen identifikasjon av giftige skjermplanter i Norge, hvor du kan lese mer om ulike kjennetegn på de giftigeste skjermplantene.

En annen problemstilling med enkelte skjermplantearter er at de er fototoksiske, det vil si at de kan gi reaksjon i hud ved ultrafiolett stråling. Les mer om dette i artikkelen fototoksiske skjermplanter.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Giftkjeks er en svært giftig plante. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 26. juli 2021 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/skarntyde/

Sist oppdatert mandag 26. juli 2021