Storhjelm er en svært giftig plante

Storhjelm (Aconitum napellus) er en svært giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen ved alle inntak av storhjelm. Ved alvorlige symptomer, ring 113.

Blålilla storhjelm forran rød låve med gul dør

Storhjelm (Aconitum napellus) er en svært giftig plante.

Giftige plantedeler

Hele planten er svært giftig.

Symptomer etter inntak av storhjelm

Først ses ofte:

 • Brennende følelse, prikkinger og nummenhet i munnen
 • Kvalme, oppkast, diaré
 • Svimmelhet
 • Hjertebank

Alvorlige symptomer kan være:

 • Hjertepåvirkning
 • Lavt blodtrykk
 • Muskellammelser
 • Kramper
 • Pusteproblemer
 • Andre og mer alvorlige symptomer kan også oppstå

Førstehjelp ved forgiftning med storhjelm

 • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn og gi drikke
 • Barnet bør få medisinsk kull
 • Kontakt Giftinformasjonen ved alle uhell med storhjelm
 • Ved alvorlige symptomer, ring 113

Beskrivelse av storhjelm

​Storhjelm er en hageplante som kan bli 1-1,2 meter høy.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Storhjelm er en svært giftig plante. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert fredag 1. september 2023 [hentet tirsdag 5. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/planter-og-bar-a-a/storhjelm/

Sist oppdatert fredag 1. september 2023