Storhjelm er en svært giftig plante

Storhjelm (Aconitum napellus) er en svært giftig plante. Ta kontakt med Giftinformasjonen hvis barnet ditt kan ha smakt på storhjelm. Ved alvorlige/livstruende symptomer ring 113.

Hele planten er svært giftig og selv små inntak kan være farlige.

Symptomer

  • Magesmerter, kvalme, oppkast og/eller diaré
  • Hjertepåvirkning, pusteproblemer og muskellammelser

Førstehjelp

  • Fjern eventuelle planterester fra barnets munn og gi drikke
  • Barnet bør få medisinsk kull
  • Ta kontakt med Giftinformasjonen dersom du tror barnet ditt kan ha smakt på Storhjelm
  • Ved alvorlige/livstruende symptomer ring 113

Beskrivelse av storhjelm

​Storhjelm er en hageplante som kan bli 1-1,2 meter høy.