Sement, betong og mørtel

Materialer som brukes i byggearbeid inneholder stoffer med varierende giftighet. Kontakt Giftinformasjonen for råd dersom uhellet er ute.

Vegg med sparkel og stige

Sparkel kan inneholde forskjellige virkestoffer og føre til ulike symptomer ved forgiftning. Kontakt Giftinformasjonen for råd i hvert enkelt tilfelle.

​Mørtel

Mørtel er et festemiddel med flere bruksområder, ofte brukt ved muring. De ulike mørteltypene kan inneholde forskjellige forbindelser og variere i giftighet. Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.

Førstehjelp

Inntak

 • Gi litt å drikke.
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Øyne

 • Skyll godt med rennende lunkent vann og myk stråle.
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Hud

 • Skyll og vask huden godt.
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Innånding

 • Frisk luft og hvile. Kontakt lege ved symptomer.

Sement og betong

Sement er et sterkt irriterende til etsende produkt. I alvorlige tilfeller kan sement gi dype etsekader. Øyne er spesielt sårbare. Sement inngår også som bestandel i blant annet mørtel, betong, flislim og lignende.

Betong er byggematerialet man får når man blander sementpulver med vann, sand og stein. Betong kan gi irritasjonseffekter, i verste fall etseskader på slimhinner, hud og øyne.

Merk at sementbaserte pulverprodukter ofte kun er merket irriterende, da de ikke er etsende før de kommer i kontakt med fuktighet (som vann, tårevæske, fuktige slimhinner).

Symptomer ved uhell med sement og betong

Svelging

Irritasjonssymptomer som rødhet og svie i munn og svelg. Etseskader i alvorlige tilfeller.

Øyne

Fuktig sement/betong kan gi fare for alvorlig etseskade. Det kan ta tid før symptomer oppstår. 

Hud

Fuktig sement/betong kan gi irritasjonssymptomer som rødhet og svie. Etseskader i alvorlige tilfeller (spesielt ved langvarig kontakttid). Det kan ta tid før symptomer oppstår.

Førstehjelp ved uhell med sement

Ved svelging

 • Skyll munn og gi drikke i små porsjoner.
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Søl i øyne

 • Skyll straks med lunkent, rennende vann.
 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Søl på hud

 • Fjern tilsølte klær, skyll og vask huden grundig.

Ved kontakt med våt sement kan det være nødvendig å skylle lenge. Kontakt lege/sykehus hvis det er sølt våt sement over store hudområder eller hvis det oppstår sårdannelse.

For mer informasjon om etseskader, se alkalier.

Sparkel

Sparkel kan inneholde ulike stoffer med varierende giftighet. Ved uhell kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Sement, betong og mørtel. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 16. april 2021 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/bygg-og-isolasjon/

Sist oppdatert fredag 16. april 2021