Såpebobler

Såpebobler er lite farlege å smake på. Ved søl i auga kan det gi irritasjon. Gi litt drikke eller skyl auga. Ved milde symptom kan ein sjå an situasjonen heime.

Gutt iført gul t-skjorte og blå bukse, som blåser såpebobler i en grønn eng

Såpebobler er lite farleg å smake på, men kan gje lette og forbigåande symptom frå magen ved svelging.

Såpebobleprodukt er lite giftige. Såpeboblevatn inneheld for det meste såpestoff (tensid).

Symptom

Ved svelging av såpebobleprodukt, kan det oppstå

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diare

Såpebobleprodukt kan verke mildt irriterande på slimhinner og auge. Dersom ein får såpeboblevatn i auga vil det gi irritasjon, som

 • Raudheit
 • Svie
 • Tåreflod

Førstehjelp

Svelging

 • Skyl munnen
 • Gi litt drikke
 • Kontakt lege ved langvarige eller kraftige symptom

Auge

 • Skyl auga med lunka rennande vatn
 • Kontakt lege dersom irritasjonen i auga varar ved