Såpebobler

Såpebobler er lite farlege å smake på. Ved søl i auga kan det gi irritasjon. Gi litt drikke eller skyl auga. Ved milde symptom kan ein sjå an situasjonen heime.

Gutt iført gul t-skjorte og blå bukse, som blåser såpebobler i en grønn eng

Såpebobler er lite farleg å smake på, men kan gje lette og forbigåande symptom frå magen ved svelging.

Illustrasjon: Nikolai Okhitin / Mostphotos

Såpebobleprodukt er lite giftige. Såpeboblevatn inneheld for det meste såpestoff (tensid).

Symptom

Ved svelging av såpebobleprodukt, kan det oppstå

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diare

Såpebobleprodukt kan verke mildt irriterande på slimhinner og auge. Dersom ein får såpeboblevatn i auga vil det gi irritasjon, som

 • Raudheit
 • Svie
 • Tåreflod

Førstehjelp

Svelging

 • Skyl munnen
 • Gi litt drikke
 • Kontakt lege ved langvarige eller kraftige symptom

Auge

 • Skyl auga med lunka rennande vatn
 • Kontakt lege dersom irritasjonen i auga varar ved