Forgiftninger med rusmidler

Rusmidler gir alvorlige symptomer ved overdoser, men «brukerdoser» kan også være farlig. Overdoser med rusmidler er en hyppig årsak til dødsfall i Norge, og i 2019 ble 275 dødsfall registrert som overdose med narkotika.

Piller i håndflate

Styrken på illegale rusmidler kan variere svært mye. Innholdet kan variere fra 0 % til nesten 100 % av stoffet det selges som.

Innholdet kan også være noe helt annet enn oppgitt rusmiddel. Effektene er derfor uforutsigbare og en «brukerdose» vil være vanskelig å anslå. Noen rusmidler er så sterke at en mengde på størrelse med et sukkerkorn kan gi alvorlig forgiftning.

Rusmidler kan

  • spises
  • sniffes
  • røykes
  • settes med sprøyte

Ruseffekt kommer vanligvis raskt, men hvis rusmidlet er svelget, kan det ta tid før effekten inntrer.

Barn er spesielt følsomme og kan noen ganger få uventede symptomer. Et barn som har fått i seg et rusmiddel, skal alltid til lege eller sykehus.

Tre hovedgrupper rusmidler

Rusmidler kan deles i tre hovedgrupper ut fra hvilke effekter de gir på kroppen og hjernen:

Stimulerende midler

Sentralstimulerende midler gir økt våkenhet, økt selvfølelse og nedsatt appetitt. Uønskede effekter kan være at personen er oppjaget, forvirret, hjertet slår fort og blodtrykket øker. Alvorlig forgiftning gir fare for hjerteinfarkt, kramper, livstruende høy kroppstemperatur og hjerneslag.

Dempende midler

Dempende midler gir ro og opplevelse av velbehag. Uønskede effekter kan være at personen er sløv, slapp og kan få problemer med å puste. Personen kan utvikle dyp bevisstløshet, lavt blodtrykk og pustestans.

Hallusinogene midler

Personen opplever en fordreid verden og kan for eksempel oppleve syns- eller hørselshallusinasjoner. Personen kan bli veldig redd og stresset og kan påføre seg selv alvorlig skade på grunn av vrangforestillinger. Det er også fare for å utløse psykose.

Ofte tar en rusbruker flere stoffer samtidig, derfor vil symptomene kunne variere. Dessuten kan noen rusmidler gi effekter i flere hovedgrupper, for eksempel stimulering og hallusinasjoner.

Førstehjelp ved rusmiddelforgiftninger

  • Ring legevakt eller 113.
  • Forsøk å roe ned en oppjaget person, men ikke hold fast vedkommende. Er personen veldig varm (feber) trenger personen nedkjøling.
  • Hvis personen er sløv, i koma eller puster dårlig, er frie luftveier viktig. Ring 113 for førstehjelpsråd. Vær sammen med personen til helsevesenet tar over.
  • Alle barn som har fått i seg rusmidler skal følges opp hos lege eller på sykehus.

Annen informasjon om rusmidler

Husk at sterke symptomer også kan være forårsaket av abstinenser, det vil si rusavhengighet som fører til sterke reaksjoner ved fravær av rusmiddel. Abstinens-symptomer kan bli alvorlige og kreve medisinsk behandling.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Narkotikautløste dødsfall 2019 (https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-narkotikabruk/narkotikautloste-dodsfall-2019/)

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Forgiftninger med rusmidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 15. februar 2021 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/rusmidler/forgiftninger-med-rusmidler/

Sist oppdatert mandag 15. februar 2021