Helserettigheter i utlandet

Skal du reise, jobbe eller bo i utlandet? Her finner du informasjon om hvilke utgifter du kan få dekket hvis du får behov for helsetjenester.