Dagtilbud

Et dagtilbud inneholder gjerne sosiale og fysiske aktiviteter som kan bidra til en meningsfull hverdag med trygghet og samvær.

Dagtilbud kan bestå av ulike aktiviteter som skal bidra til en meningsfull hverdag.

Kommunen har generelt sett ingen lovfestet plikt til å gi deg et dagaktivitetstilbud. Kommunen vurderer bistandsbehovet ditt og skal, i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker, vurdere om dagaktivitetstilbud vil være en hensiktsmessig tjeneste.

Kommunen kan velge å tilby hele eller deler av de tjenestene du har behov for som et dagaktivitetstilbud.

Dagtilbud ved demens

Fra 1.1.2020 har kommunene plikt til å kunne tilby dagaktivitetstilbud for personer med demens. Personer med demens har likevel ikke en individuell rett til å motta dagaktivitetstilbud. Kommunen vurderer om et dagaktivitetstilbud er hensiktsmessig å tilby for personer med demens ut ifra den enkeltes behov.

​Hvem kan få dagtilbud

Dagaktivitetstilbud er først og fremst beregnet for personer som har behov for innhold i dagen og aktiviteter på dagtid. Dette kan for eksempel være på grunn av

  • ensomhet
  • som ledd i rehabilitering
  • ved behov for tilsyn og oppfølging, eller som
  • avlastning for pårørende

Hvordan søke om dagtilbud

Dersom kommunen mener at du har behov for et dagaktivitetstilbud, kan de gi deg tilbud om dette. Hvis du selv mener at du har behov for et dagaktivitetstilbud, kan du søke kommunen din om det.

Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens nettsider eller ved å henvende deg til kommunen. Kommunen kan gi deg informasjon om hvilke dagaktivitetstilbud som finnes i din kommune.

Når du har søkt, har kommunen din plikt til å gi deg tilbakemelding på om du får tilbudet.

Klageadgang

​Dersom du ikke får dagaktivitetstilbud eller synes at du får tilbudet for få dager, kan du klage. Kommunen kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 10. september 2019