Frisklivssentral

Vil du ha hjelp til bedre kosthold, bedre form eller snus- og røykeslutt, kan frisklivssentralen være noe for deg. Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste.

Brukere av frisklivssentral i utendørsaktivitet

​Mange frisklivssentraler har tilbud til barn og unge, voksne, familier og pensjonister.

Hva er frisklivssentralen?

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå. Frisklivssentralen er en helsetjeneste, og de som jobber der er helsepersonell.

Alle frisklivssentraler skal gi hjelp til å:

  • bli mer fysisk aktiv
  • få et sunnere kosthold
  • slutte å snuse eller røyke

Mange frisklivssentraler har tilbud til barn og unge med familier. Noen har også tilbud om hjelp til mestring av depresjon og belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.

Helsedirektoratet har også informasjon om frisklivssentraler.​

Video om frisklivssentralen

Hvordan komme i kontakt

Målgruppen er dem med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt.

Over halvparten av kommuner og bydeler i Norge har en frisklivssentral. Dersom du lurer på om det er en frisklivssentral der du bor, kan du ta kontakt med din kommune eller sjekke oversikt over frisklivssent​raler​.

Det finnes også lærings- og mestringstilbud, hvor det legges til rette for at du skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket i å mestre livet.

Fysisk aktivitet på frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir deg hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper og aktiviteter. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetsglede og sosialt felleskap vektlegges.

De hjelper deg også til å finne aktiviteter som passer for deg og som du kan fortsette med når oppfølgingen på frisklivssentralen er ferdig.

Se også Aktivitetsdagboken – for deg som vil bli i bedre form som kan være nyttig å bruke.

Kosthold på frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper deg til å få et bedre kosthold gjennom individuelle samtaler og Bra Mat-kurs. På kurset får du praktiske råd om valg av matvarer og matlaging, lærer å forstå varedeklarasjoner og får utvekslet erfaringer med andre.

Se hvordan du kan sette sammen et sunt måltid.

Snus- og røykeslutt på frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir deg hjelp til snus- og røykeslutt gjennom individuell veiledning og snus- og røykesluttkurs. Det kan være lettere å slutte sammen med andre.

Det finnes ingen fasit for hvordan du lettest slutter å røyke eller snuse. De som får hjelp til å slutte, lykkes oftere enn de som prøver på egen hånd.

​«Lev» - verktøy og inspirasjon til å endre vaner

​Lev er en kampanje og kommunikasjonssatsing fra Helsedirektoratet som omhandler fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk, alkohol og søvn.

I den forbindelse er det både utviklet og samlet flere digitale verktøy for å støtte deg som vil endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Ett av verktøyene er en app som gir støtte i flere ulike situasjoner, Heia meg.

Heia meg-appen

Heia meg er en app for deg som vil starte endringer i livet. Den gir deg daglige heiarop og nyttige triks som gjør endring lettere.