Frisklivssentral

Vil du ha hjelp til å få bedre kosthold, bli mer fysisk aktiv, slutte med snus og røyk eller bli sterkere psykisk, kan frisklivssentralen være noe for deg. Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste.

Brukere av frisklivssentral i utendørsaktivitet

Frisklivssentralene tilbyr ulike aktiviteter, ofte utendørs.

Hva er frisklivssentralen?

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste.

Alle frisklivssentraler har tilbud som hjelper deg med å:

  • bli mer fysisk aktiv
  • få et sunnere kosthold
  • slutte å snuse eller røyke
  • bli sterkere psykisk

I mange kommuner tilbyr frisklivssentralene hjelp til depresjonsmestring (KiD-kurs) og belastningsmestring (KiB-kurs). Flere frisklivssentraler tilbyr også hjelp til bedre søvn og håndtering av risikofylt alkoholbruk. En del frisklivssentraler har tilbud til barn og unge og deres familier.

Frisklivssentralen kan hjelpe deg med å finne aktiviteter og tilbud som passer for deg, sette konkrete mål og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Frisklivssentralen tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå.

Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper. Tilbudet på frisklivssentralen er en del av de kommunale lærings- og mestringstilbudene.

Helsedirektoratet har mer informasjon om frisklivssentraler.​

Video om frisklivssentralen

Hvem kan få hjelp på frisklivssentralen?

Alle som har sykdom eller økt risiko for sykdom, kan få støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Mange som får hjelp av frisklivssentralen har flere og sammensatte helseplager.

Hvordan komme i kontakt

Du kan selv ta direkte kontakt med frisklivsentralen. Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan også gi deg en henvisning.

Over halvparten av kommunene og bydelene i Norge har en frisklivssentral. Ta kontakt med din kommune hvis du lurer på om det er en frisklivssentral der du bor. Du kan også sjekke Helsedirektoratets oversikt over kommuner med frisklivssent​raler​.

Fysisk aktivitet på frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper deg med å komme i gang med fysisk aktivitet. Dette gjøres gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper. Alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetene foregår både ute og inne. Det blir lagt vekt på aktivitetsglede og sosialt felleskap.

På Helsedirektoratets sider kan du laste ned Aktivitetsdagboken. Det er et verktøy som kan hjelpe deg med å planlegge og gjennomføre fysisk aktivitet og trening.

Kosthold på frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper deg med å få et bedre kosthold gjennom individuelle samtaler og Bra Mat-kurs. På kurset får du praktiske råd om valg av matvarer og matlaging, lærer å forstå innholdsmerking på varer og får utvekslet erfaringer med andre.

Snus- og røykeslutt på frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper deg med snus- og røykeslutt, gjennom individuell veiledning og kurs. Det kan være lettere å slutte sammen med andre.

Det finnes ingen fasit for hvordan du lettest slutter å røyke eller snuse. De som får hjelp til å slutte, lykkes oftere enn de som prøver på egen hånd.

​«Lev» - verktøy og inspirasjon til å endre vaner

Lev inneholder flere digitale verktøy som kan hjelpe deg som vil endre levevaner og mestre helseutfordringer, og er utviklet av Helsedirektoratet.

Lev - digitalt verktøy og inspirasjon til å endre vaner.

 

Helse- og omsorgsdepartementet - lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet - behandlingsmåten i forvaltningssaker

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Frisklivssentral. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 15. september 2022 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/frisklivssentral/

Sist oppdatert torsdag 15. september 2022