1. trinn - skolestartundersøkelse

Oppsummering

Når barnet går i 1. trinn, får det tilbud om en samtale med helsesykepleier og en legeundersøkelse.

Skolestartundersøkelsen gjennomføres på skolen, med foreldre eller foresatte til stede. Dere vil få spørsmål om det er noe dere ønsker å ta opp.

Hvem møter dere?

 • helsesykepleier
 • lege

Temaer

Helsesykepleier tar opp temaer som:

 • søvn og søvnproblemer
 • fysisk aktivitet, fritidsaktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • ulykker og skader
 • vaksinering
 • vold, overgrep og omsorgssvikt

Undersøkelser

Barnet vil bli undersøkt, veid og målt i undertøyet. Legen vil spørre om tidligere og nåværende sykdommer.

I tillegg undersøker legen:

 • hjerte og lunger
 • tenner
 • motorikk
 • muskler og ledd
 • om testiklene til guttene er nede i pungen

Jenter fra kulturer der omskjæring er praksis vil få tilbud om en samtale og en underlivsundersøkelse.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Sist oppdatert fredag 10. januar 2020