1. trinn - skolestartundersøkelse

Hva skjer på skolestartundersøkelsen?

Alle elever får tilbud om en skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege i løpet av 1.trinn. Skolestartundersøkelsen gjennomføres på skolen, med foreldre eller foresatte til stede.

Helsesykepleier og lege tar opp temaer knyttet til barnets helse og forhold som kan ha påvirkning på skolehverdagen. Foreldre og barn kan ta opp det som er viktig for dem og som har betydning for barnets trivsel og læring.

Helsesykepleier vil måle vekt og høyde og legen gjennomfører en undersøkelse.

Hvem møter dere?

 • Helsesykepleier
 • Lege

Temaer på skolestartundersøkelsen

 • Trivsel, mestring og relasjoner:
  • Trivsel på skolen og overgang fra barnehage
  • Relasjoner til venner, jevnaldrende, lærere og foreldre
  • Mobbing, også digitalt
  • Familieforhold, inkludert belasting og livshendelser
  • Foreldrerollen og hverdagen
  • Oppdragelse, grensesetting og barns rettigheter
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt
  • Skader og ulykker

Dere får informasjon om hva skolehelsetjenesten tilbyr og barnevaksinasjonsprogrammet.

Familier som har bakgrunn fra land der omskjæring av jenter er utbredt, blir tilbudt veiledning dersom det er aktuelt.

Undersøkelser

Barnet blir veid og målt i undertøyet.

Legen vil spørre om tidligere og nåværende sykdommer.

I tillegg undersøker legen:

 • hjerte og lunger
 • tenner
 • motorikk
 • muskler og ledd
 • om testiklene til guttene er nede i pungen

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. 1. trinn - skolestartundersøkelse. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 28. april 2023 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/skolehelsetjenesten/skolestartundersokelse/

Sist oppdatert fredag 28. april 2023