1. trinn - skolestartundersøkelse

Oppsummering

Når barnet går i 1. trinn, får det tilbud om en samtale med helsesykepleier og en legeundersøkelse.

Skolestartundersøkelsen gjennomføres med foreldre eller foresatte til stede. Dere vil få spørsmål om det er noe dere ønsker å ta opp.

Hvem møter dere?

 • helsesykepleier
 • lege

Temaer

Helsesykepleier tar opp temaer som:

 • søvn og søvnproblemer
 • fysisk aktivitet, fritidsaktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • ulykker og skader
 • vaksinering
 • vold, overgrep og omsorgssvikt

Undersøkelser

Barnet vil bli undersøkt, veid og målt i undertøyet. Legen vil spørre om tidligere og nåværende sykdommer.

I tillegg undersøker legen:

 • hjerte og lunger
 • tenner
 • motorikk
 • muskler og ledd
 • om testiklene til guttene er nede i pungen

Jenter fra kulturer der omskjæring er praksis vil få tilbud om en samtale og en underlivsundersøkelse.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-09-08]. 

Sist oppdatert fredag 10. januar 2020