Trygghetsalarm

Eldre personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få tildelt trygghetsalarm.

Trygghetsalarm er et tilbud til ​eldre, funksjonshemmede og andre som bor alene og føler seg utrygge.

Trygghetsalarmen er en sensor som for eksempel kan bæres i et smykke rundt halsen eller håndleddet.

Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral som formidler kontakt videre til hjemmetjenesten. Hvis alarmen går vil vaktsentralen eller kommunens personell rykke ut, uansett når på døgnet det er.

Hvem kan få trygghetsalarm

Kommunen vurderer om trygghetsalarm vil være en hensiktsmessig del av tjenestene, i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker.

Når kommunen vurderer om du skal få trygghetsalarm vil de ofte se på blant annet:

  • Har du en sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp?
  • Er det fare for at du kan falle og skade deg?
  • Har du problemer knyttet til utrygghet eller engstelse?

I noen kommuner vil alle over en viss alder få tilbud om trygghetsalarm, uavhengig av funksjonsnivå og behov.

Hvordan søke om trygghetsalarm

Hvis du har behov for trygghetsalarm kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse enten du får innvilget trygghetsalarm eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes skriftlig. Du skal også få informasjon om klagefrist og hvordan du klager.

Du kan klage på avgjørelsen

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage.

Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 29. oktober 2019

Fant du det du lette etter?